Cevaplar 93

Yükleniyor...

Beklenilen ama çok geniş kapsamlı bir soru. Ben de alıntı yaparak cevap vereyim. (bkz:wikipedia)

"İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularda görev yapar."

Yani anlayacağınız yapmadığı şey yok. İnşaat Mühendisliğine Giriş dersi notlarımda daha güzel tanımlar da vardı fakat bulamadım onları. Zaten yaptığı işler bunlar, mezunu da bu işlerden birinde çalışacak. Yani iş imkanları da geniş. Örnek vermek gerekirse bir yol projesinde projeyi tasarlayan da olabilirsin arazide de çalışabilirsin. Yukarıda inşaat mühendislerinin yaptığı işler yazıyor, tamamında projede veya sahada görev alabilirsin.

37,671 görüntülenme

Yurt içi ve yurt dışında bir çok iş imkanı var. Plan, proje veya denetimde çalışabilirsiniz. Ayrıca devlet ve özelde de imkanlar çok geniş. Şantiye ya da büroda çalışabilirsiniz.

37,491 görüntülenme

Şantiyelerde çalışabilir; saha mühendisliği, kontrol mühendisliği, yapı denetimcilik, şantiye şefliği, proje müdürlüğü falan. Ofislerde çalışabilir
statik hesaplar, ekonomi hesaplamaları, teknik ofis şefliği vesaire. Yapı denetim şirketlerinde çalışabilir, devlette çalışabilir. Bir inşaat mühendisi kesinlikle işssiz kalmaz.

32,121 görüntülenme

- Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
- İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,
- İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,
- Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,
- İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,
- Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,
- İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler,
- Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar,
- İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,
- Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.

25,792 görüntülenme