İnşaat Mühendisliği Bölümü

Beklenilen ama çok geniş kapsamlı bir soru. Ben de alıntı yaparak cevap vereyim. (bkz:wikipedia)

"İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularda görev yapar."

Yani anlayacağınız yapmadığı şey yok. İnşaat Mühendisliğine Giriş dersi notlarımda daha güzel tanımlar da vardı fakat bulamadım onları. Zaten yaptığı işler bunlar, mezunu da bu işlerden birinde çalışacak. Yani iş imkanları da geniş. Örnek vermek gerekirse bir yol projesinde projeyi tasarlayan da olabilirsin arazide de çalışabilirsin. Yukarıda inşaat mühendislerinin yaptığı işler yazıyor, tamamında projede veya sahada görev alabilirsin.
- Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
- İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,
- İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,
- Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,
- İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,
- Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,
- İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler,
- Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar,
- İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,
- Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.
Because, I have been interested in Hydrology and Water resources Management and Engineering science since my bachelor study. It is the science that studies one of the most important substance in our life, i.e. Water, without-which life is impossible. So being able to manage and engineer this precious resource is vital for our survival in this world.
Dogum oranı artıkça inşaat alanı artar ve bu da demek oluyor ki bizlere düşen işler artar. İnşaatçılık her zaman büyüyen bir iş alanıdır , o yüzden bu bölüme girerken kimse korkmasın gelecek yaşamını. İnşaat mühendisi demek, bir kontrolcü demek, şantiye sorumlu demek, betonu anlamak demek, işçiyi anlamak demek, saygı gösterip saygı beklemek demektir.
Yurt içi ve yurt dışında bir çok iş imkanı var. Plan, proje veya denetimde çalışabilirsiniz. Ayrıca devlet ve özelde de imkanlar çok geniş. Şantiye ya da büroda çalışabilirsiniz.
bi bilsem :D
Puan olarak inşaattan daha iyi bir yer tutmuyodu.
Şantiyelerde çalışabilir; saha mühendisliği, kontrol mühendisliği, yapı denetimcilik, şantiye şefliği, proje müdürlüğü falan. Ofislerde çalışabilir
statik hesaplar, ekonomi hesaplamaları, teknik ofis şefliği vesaire. Yapı denetim şirketlerinde çalışabilir, devlette çalışabilir. Bir inşaat mühendisi kesinlikle işssiz kalmaz.
İş olanakları ve çalışma şartları açısından en güzel mühendislik bence

Şirketler

İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili şirketler.

AXA SİGORTA

8 çalışan 110 cevap verdi.

KEŞFET

Vodafone

9 çalışan 136 cevap verdi.

KEŞFET

EY Türkiye

11 çalışan 172 cevap verdi.

KEŞFET

Opsago

6 çalışan 67 cevap verdi.

KEŞFET

Üniversiteler

İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili üniversiteler.

Kişiler

İnşaat Mühendisliği Bölümü ile ilgili kişiler.

Onur Kerem Örenli

İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Profile Git

fehim çankır

İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi

Profile Git

Emre Çavuşoğulları

İnsan Kaynakları Direktörü, EY Türkiye

Profile Git

niyazi özen

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zirve Üniversitesi

Profile Git

Sefa Kürşat Demirbaş

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Gazi Üniversitesi

Profile Git

Buğra Ayhan

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

Profile Git

Emre ablak

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi

Profile Git

Merve tutal

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Dicle Üniversitesi

Profile Git

cem özcan

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi

Profile Git

koray

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Profile Git

Dilan Kılıç

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi

Profile Git

Enes Karabulut

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

Profile Git

Hazar Solmaz

İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Profile Git

Cüneyt Kara

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi

Profile Git

ÖMER FARUK TAŞ

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Zirve Üniversitesi

Profile Git

Ege Cındız

İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi

Profile Git

Zeki ATICI

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi

Profile Git

Yavuz Ölken

Teknik ve Bilgi Teknolojileri Başkanı, AXA SİGORTA

Profile Git

sıddık

İnşaat Mühendisliği Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi

Profile Git