Neden İnşaat Mühendisliği Bölümü? (31 Cevap)

Because, I have been interested in Hydrology and Water resources Management and Engineering science since my bachelor study. It is the science that studies one of the most important substance in our life, i.e. Water, without-which life is impossible. So being able to manage and engineer this precious resource is vital for our survival in this world.
2,048

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu ne iş yapar? İş imkanları nelerdir? (22 Cevap)

Yurt içi ve yurt dışında bir çok iş imkanı var. Plan, proje veya denetimde çalışabilirsiniz. Ayrıca devlet ve özelde de imkanlar çok geniş. Şantiye ya da büroda çalışabilirsiniz.
18,914

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu ne iş yapar? İş imkanları nelerdir? (22 Cevap)

Beklenilen ama çok geniş kapsamlı bir soru. Ben de alıntı yaparak cevap vereyim. (bkz:wikipedia)

"İnşaat Mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konularda görev yapar."

Yani anlayacağınız yapmadığı şey yok. İnşaat Mühendisliğine Giriş dersi notlarımda daha güzel tanımlar da vardı fakat bulamadım onları. Zaten yaptığı işler bunlar, mezunu da bu işlerden birinde çalışacak. Yani iş imkanları da geniş. Örnek vermek gerekirse bir yol projesinde projeyi tasarlayan da olabilirsin arazide de çalışabilirsin. Yukarıda inşaat mühendislerinin yaptığı işler yazıyor, tamamında projede veya sahada görev alabilirsin.
21,129

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu ne iş yapar? İş imkanları nelerdir? (22 Cevap)

Şantiyelerde çalışabilir; saha mühendisliği, kontrol mühendisliği, yapı denetimcilik, şantiye şefliği, proje müdürlüğü falan. Ofislerde çalışabilir
statik hesaplar, ekonomi hesaplamaları, teknik ofis şefliği vesaire. Yapı denetim şirketlerinde çalışabilir, devlette çalışabilir. Bir inşaat mühendisi kesinlikle işssiz kalmaz.
16,687

Neden İnşaat Mühendisliği Bölümü? (31 Cevap)

Babam da inşaat mühendisi. Küçüklükten beri şantiyeler gezdim, hep hevesliydim inşaat mühendisi olmaya. Ayrıca iş imkanları da yeterince geniş. Severek yapacağımı düşündüğüm bir iş. Masabaşı işlerden çabuk sıkılan insanlar için tercih sebebi olabilir, şantiyeci olursun gezer durursun, hatta bıkarsın bundan. Yok ben masabaşında çalışacağım diye ısrarcıysan da projeci olursun.
1,828

İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu ne iş yapar? İş imkanları nelerdir? (22 Cevap)

- Yapılması istenen yapının planını, inşaat alanının yapıya uygun olup olmadığını inceler, mühendislik hesapları yapar, bunlarla ilgili projeler hazırlar, gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar,
- İnşaat projeleri ile ilgili olarak yapıyı yaptıran kişi veya birimin istekleri doğrultusunda proje ve ihale dosyası hazırlar,
- İnşaatın değişik görünümlerinin taslak projelerini çizer, gerekirse projede değişiklik yapar,
- Şantiye kurdurur, insan gücü sağlar, çalışanlar için iş güvenliğini sağlayıcı önlemler alır,
- İnşaatı belli bir program dahilinde yürütür, uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlar,
- Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler, özel fiyat analizi hazırlar, ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar, ihalesi yapılan işlerin projeye uygunluğunu denetler,
- İnşaatta çalışanların ücretini, çalışma koşullarını ve sosyal haklarını takip eder, denetler,
- Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir, teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar,
- İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar,
- Yeni teknolojilerin uygulanması için işbaşı eğitimi yapar, yaptırır.
13,023

Neden İnşaat Mühendisliği Bölümü? (31 Cevap)

İş olanakları ve çalışma şartları açısından en güzel mühendislik bence
1,305

Neden İnşaat Mühendisliği Bölümü? (31 Cevap)

İnşaat Mühendisliği mühendisliğin temel dallarından olup gelecek vaadeden en büyük bölümlerden biridir.Hem sürekli bir gelişim içinde olması hemde geliştikçe güzelleşen yenilendikçe dikkat çeken ir yapıya sahip.Beni bu bölüme çeken en büyük etken yıllardır içinde bulunmus olmam ve geleceğimi düzgün planlama istegimden başka bişey degildir.Meslek seçimide en önemli etmen bana göre istemek ve başarıcagına ınanmak o mesleği sahiplenmektir.
1,666

CEVAPLARI FİLTRELE

Soru Etiketi
Şirket
Üniversite
Bölüm