İşe Alım

İşe Alım

116 soruya 90 cevap verildi.

Cevaplar 90

Filtrele:Sırala:

EY Türkiye'de İşe Alım ve İşveren Markası Yönetimi Müdürü olarak sorumluluklarınız nelerdir? (1 Cevap)

Doğru işe, doğru adayı yerleştirmek için projelerde ve çeşitli departmanlarda görev alacak tüm adayların standart ve adil bir şekilde işe alım süreçlerini gerçekleştiriyoruz. İşveren Markası tarafında ise; şirketimizi en iyi yönde tanıtacak bir takım aktivitelerde bulunarak kampüslerle işbirliği sağlıyoruz. EY’ın global bir şirket olmasından ötürü stratejilerimiz de globalden aşağı doğru indirilerek aktarılıyor. Dolayısıyla hem globalde hem de kendi bölgemizde takip ettiğimiz Central Southern Europe (CSE) bölgesinde İşe alım ve İşveren Markası Yönetimi’ne dair stratejilerimiz var. Bu stratejilerin lokalde uygulanmasına yönelik bir takım aktiviteler, projeler ve operasyonel süreçleri yönetiyoruz. Ekiplerimizle birlikte hem departmanlarımıza bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz hem de onların desteğini alarak bu süreçleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Turkcell GNÇYTNK Programı nedir? (3 Cevap)

Turkcell GNÇYTNK Programı diğer MT programlarına nazaran daha kapsamlı çünkü buraya başladığınız zaman tam zamanlı çalışanlarımızdan hiçbir farkınız olmuyor, üstelik daha fazla eğitimler alıyorsunuz. Dizayn ettiğimiz eğitim programına göre hangisine gitmeniz gerekiyorsa sizi bütün bunlara gönderiyoruz.Yeni jenerasyonun neleri sevdiğini, nelerden hoşlandığını belirledik ve çok aceleci bir gençlik olduğunu gördük. Bundan dolayı başvuruları Chatbot’la daha kısa yapmak istedik. Chatbot dünyada bir ilk olarak yapıldı ve Avrupa’dan ödül kazandı. Chatbot’la 30 saniyeden az bir zamanla adaylarımızın başvurularını aldık. Geçen sene bir rekor kırarak 82 bin başvuruya ulaştık. Aday deneyimi bizim için çok önemli çünkü iyi bir aday deneyimi günün sonunda iyi bir çalışan deneyimine dönüşüyor. İyi bir çalışan deneyimi de müşteri memnuniyetine yansıyor. Biz Türkiye’nin yarısından fazlasına hitap ediyoruz. 32 milyondan fazla müşterimiz var. Bizim amacımız; insanları hayata bağlamak, bunu da iletişimle yapmaktır.

Adaylar mülakatlara nasıl hazırlanmalı? Adayları mülakatlarda nasıl sorular bekliyor? (5 Cevap)

Bu soruyu bir İK’cı gözüyle cevaplamak istiyorum. Buradaİnsan Kaynakları’nın temel amacı; aday hangi pozisyonda olursa olsun onun potansiyelini ortaya çıkarmaktır. Pozisyona göre değişen beklentiler muhakkak var ama ilk etapta baktığımız nokta kişinin deneyimleri ve teknik bilgisidir. İnsan Kaynakları mülakatı gerçekleşirken Arvato için önemli olan ise; doğru yetkinlikleri çalışanın o mülakat esnasında verebilmesidir. Bu yüzden İK’cının dadoğru sorular sorabilmesi lazım.Örneğin; biz Arvato olarak çalışanlarımızın etkin iletişim kurmasını bekliyoruz. Bu yüzden adaya etkin iletişim kurabileceği bir ortam yaratıp bu fırsatı ona vermemiz ve onu etkinbir şekilde dinleyebilmemiz gerekiyor. Bunun dışında bir Arvato çalışanından işbirliği kurmasını ve bir takım oyuncusu olmasını bekliyoruz. Adayın bugünekadar yaptığı işlerde, deneyimlerinde veya projelerinde takım oyuncusu olarak çalışıp çalışmadığı, önceki deneyimlerinde nasıl davranışlar sergilediği,mevcut durumu nasıl tanımladığı, problemli durum içerisinde nasıl harekete geçtiği ve bunu nasıl sonuçlandırdığı bizim baktığımız en önemli noktalardır çünkü geçmiş deneyimleri bizim şirketimizde yapacaklarına dair bir referanstır. Dolayısıyla çalışanlara önerim; mülakatta güçlü oldukları noktaları tespit etmeleri,gelişim alanlarını doğru tanımlayabilmeleri ve sorulan sorulara nokta atışı cevaplar verebilmeleridir.

P&G Future Female Leaders programı sonrası işe alım süreciniz nasıl ilerledi? (1 Cevap)

Future Female Leaders’tan sonra ya da vaka analizleri sırasında bizim nasıl davrandığımız, sorunları nasıl ele aldığımız yetkili kişiler tarafından gözleniyor. Bunu geçmemiz durumunda ilk mülakat aşamasını geçmiş oluyoruz. Bundan sonraki süreç bu mülakat sürecinden sonraymış gibi ilerliyor, ikinci mülakata girmişiz gibi oluyor.