İletişim üzerine çalışmak için nasıl özelliklere sahip olmak gerekir? (1 Cevap)

Bir kere çok yönlü düşünmeyi becerebilmek. Hep başka bir bakış açısı aramak. Önünüze konan ürün ya da önünüze konulan konu ne olursa olsun, sizden onu birine anlatmanız bekleniyor. Aslında ürün kendi kendine kadar anlatıyorsa sizin farklı bir açıdan, o kişinin gözünden bakıp o ürüne neden ihtiyacı olduğunu anlatmanız gerekiyor. Böyle baktığımızda kendinizi birçok farklı kişi yerine koyabilmeniz gerekiyor. Çok farklı noktalardan o ürüne bakabilmeniz gerekiyor. O ürünü sadece bir tek şey aldırıyorsa o şey nedir, onu bulabilmeniz gerekiyor. Aslında iletişim biraz pazarlamanın içerisinden çıkmış, pazarlamanın ihtiyaçlarından doğmuş bir meslek dalı. Dolayısıyla pazarlamayı çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hedef kitleyi çok iyi tanımanız, dolayısıyla meraklı olmanız gerekiyor. Bu üniversitede okuyarak veya kitap okuyarak öğrenilen bir şey değil. O ruju alacak kadın kim? Ya da o arabayı alacak adam kim? Neden o arabayı almak istiyor? Sürekli o kadının peşinde koşmanız, anlamaya çalışmanız gerekiyor. Biraz meraklı ve sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü çok hızlı etki alabildiğiniz şeyler değil. Bir uzaya ateş atıyorsunuz, bekliyorsunuz o geri gelecek diye. Yeterince inançlı beklerseniz ve doğru şeyler yaparsanız geri geliyor. Sabırlı olmanız gerekiyor. Bence biraz da eğlenceli kişiler olmalılar. Eğlenerek çalışmak iletişimde çok önemli. Ne kadar ciddi bir iş yapıyor olsak, ne kadar diğer tüm fonksiyonlar kadar önemli performans ölçümlemelerimiz, önemli hedeflerimiz olsa da eğlenerek yapmadığınız hiçbir iş mükemmel olmaz. Dolayısıyla ekip ve eğlenmek çok önemli.
925

İletişim Grubu olarak Avon'da görev ve sorumluluklarınız neler? (1 Cevap)

Entegre bir iletişim yapısındayız biz. Avon’un özellikle yeni dünyada farklı ihtiyaçlarla şirketlerin geldiği noktaya çok paralel giden bir iletişim anlayışı var. Artık iletişim demek, farklı farklı audiencelara farklı şeyler yapmak değil; artık bir şirketin belli bir ses tonu, belli bir konuşacağı dili, belli bir mesajı olması demek. Biz iletişim departmanında çok farklı disiplinleri bir araya toplayarak bu entegre yapıyı tutturduk. Benim ve ekibimin görev tanımları arasında dış iletişimle Avon'un birebir iletişimini yönetmek; içeride temsilcilerimiz ve çalışanlarımızla olan iç iletişimimizi yönetmek; bir yandan reklam stratejimizi, reklam tarafındaki yatırımlarımızı, Avon'a daha fazla kadını katabilmek amacıyla yaptığımız iletişimi yönetmek. Bir taraftan da bizim çok ana işimiz içerisinde olan sosyal sorumluluk projelerini yönetmek ve onların birebir başında durmak, onların her geçen gün daha ileri seviyeye gelmesi için çaba sarf etmek. Ayrıca da iletişimin önemli bir bacağı olan ve yakın zamanda da giderek gelişen etkinlik yönetimi tarafımız var. Farklı mecralarda Avon adına yapılan bütün iletişimleri koordine eden bir ekibimiz var.
395

Arçelik üniversitelerde nasıl aktivitelere katılıyor? (1 Cevap)

Dünya son yıllarda hızlıca dijitalleşmeye başladı ve biz bunu gerek ürünlerimize gerekse iş süreçlerimize yansıtıyoruz. Böyle bir durumda dijitalleşmenin üniversite aktivitelerine yansıması pek mümkün değil. Sanal kariyer fuarı ve online mülakat gibi online tarafta yürüttüğümüz birçok proje var. Bunun yanı sıra öğrenci firmayı kampüste de görmek istediği için kampüs etkinlikleri yapıyoruz. Gerek stant açıyoruz gerekse öğrencilerimizi ilham veren yöneticilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca vaka çalışmaları, workshop’lar ve iş hayatına dair simülasyonlarla kampüslerde yer alıyoruz.
256

İletişim alanında çalışmanın olumlu ve zor yanları nelerdir? (1 Cevap)

İletişim alanında çalışmanın en olumlu yanı; çok yönlü düşünmeyi, farklı açılardan bakmayı, sosyal ve özel hayatta insanlar arasında fark yaratmayı sağlar. Zor yani ise; iletişim çok kullanıp sevdiğiniz bir araç olduğu için, iletişime kapalı olan veya iletişimin istediğiniz seviyede olmadığı zamanlarda mutsuz olabilir, kapalı profilleri açmakta zorlanabilirsiniz. Beklentiniz sürekli iletişim kurmak olduğu için bu durum biraz konsantrasyonunuzu dağıtabilir.
428

Satış alanında çalışmak için iletişim yeteneğinin önemi nedir? (1 Cevap)

Satış zaten iletişimin kendisidir. İletişim olmadan en ufak bir şeyi satabilmeniz mümkün değildir.
171

CEVAPLARI FİLTRELE

Soru Etiketi
Şirket
Üniversite
Bölüm