Cevaplar 28

Sırala:
Her Uluslararası İlişkiler öğrencisi diplomat olmayı hayal eder çok çok fazla emek harcarsa diplomat olur ,çok emek harcarsa Dışişleri Bakanlığında kendisine yer bulabilir ,yine çok çok emek harcayıp akademisyen olup profesörlüğe ,rektörlüğe kadar gidebilir ya da çok emek harcayıp yardımcı doçent, doçent olabilir bir kez daha çok emek harcayıp özel sektörde yöneticilik yapabilir en azından bir şirkette muazzam seviyelere gelebilecek bilgi birikimine sahiptir.
Ya da; 4 veya 5 sene okulunu okur bitirir elinde ne dili vardır ne bilgi birikimi ne seminerlere katılmıştır ne konferanslara ne derslere girmiştir ne de yurt dışına çıkmıştır, işte o Uluslararası İlişkilercinin ,elindeki diplomanın ona direk güvence sağlaması ütopik bir hayal olabilir.
12.07.2014 12.07.2014 247,867

Uluslararası İlişkiler aslında geniş bir eğitim programına sahip. Hem İktisadi İdari Bilimler derslerini görüyorsunuz, hem de seçmeli derslerle kendi istediğiniz alana yön verebiliyorsunuz. Ben böyle bir eğitim sistemiyle ilerleyebildim. Yapmış olduğum staj deneyimiyle de beraber aslında 3. sınıftan itibaren insan kaynakları yapmak istediğimi biliyordum. Bu doğrultuda buna özel dersler ile eğitimime devam ettim. Genel olarak arkadaş çevreme baktığımda ithalat ihracatla uğraşan arkadaşlarım da var, insan kaynakları yapanlar var, satış alanında çalışanlar var. Kimse siyaset alanında çalışmıyor ya da bu alanda faaliyet göstermiyor. Ama her bir arkadaşım günün sonunda kendi yapmak istediklerini doğru değerlendirerek mutlu ve başarılı oldukları işlerde yer alıyorlar.

Uluslararası ilişkiler bölümünü bitirenler diploması alanında çeşitli ünvanlarla görev alabilir. Diplomat devletin bir başka ülkede temsilcisi olup kendi ülkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütür. Temsil görevini yürüttüğü ülkenin hükümeti ile kendi hükümeti arasındaki diplomatik ilişkileri düzenler. Mezunlar diğer siyaset bilimi mezunlarının çalıştıkları alanlarda onların yaptıkları görevleri de yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemler de görev alabilirler.
12.07.2013 12.07.2013 207,594
Uluslararası İlişkiler mezunu özünde Dış İlişkiler’e girer. Orada da bir diplomat olur. Fakat günümüz şartlarında bu durum da biraz evrildi. Şu an ülkede özel şirketler çok güçlü durumda ve küreselleşme var. Çok uluslu şirketlerin varlığı söz konusu olduğu için Uluslararası İlişkiler öğrencileri de bu alana doğru bir şekilde yönelebiliyorlar. Orada gördükleri tarih dersleri, edindikleri vizyon ve genel kültürle çok uluslu şirketlerde de çok rahat bir şekilde çalışma imkanı kazanıyorlar. Örneğin; ben de şu an Fiat ve Koç ortaklığında kurulmuş, çok uluslu bir şirket olan TOFAŞ’ta çalışıyorum. Benimle beraber okuyan öğrencilere baktığımda da, onlar da bu şekilde global şirketlerde, genellikle Pazarlama alanında çalışıyorlar. Dış Ticaret alanında da kariyer yapmış kişiler var, bu alanlara da yönelebilirler. Okurken staj yapmak ve staj yaparken de ne istediklerini bulmaları önemli. Bunu bulabilirlerse okulda okurken seçmeli derslerle kendilerini farklı alanlarda besleyebilirler. Ben böyle yaptım. Uluslararası İlişkiler okurken, bir şirkette Pazarlama alanında çalışmayı kafama koymuştum. O yüzden de Pazarlama, Finans, Muhasebe gibi dersler alarak o alanlarda da kendimi geliştirdim. Dolayısıyla en başa dönersek, Uluslararası İlişkiler diplomat yetiştirir. Ama günümüzde artık bu böyle değil. Özel şirketlerde Satış, Pazarlama veya Dış Ticaret alanlarında kariyer yapmayı sağlayan bir bölümdür.
Bölümün iş imkânları oldukça geniştir. Hem kamuda hemde özel sektörde geniş iş imkanı sağlayan bir bölümdür.

Bu bölümün mezunu olarak başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında Uzmanlık-müfettişlik, Kaymakamlık, Meslek memurluğu gibi görevlerde çalışma imkânına sahipsiniz. Fakat bu kadrolarda çalışmak için KPSS’nin ilgili alan türlerinden iyi puanlar almak ve Kurumların ayrıca açacakları sınavlardan başarılı sonuçlar almak zorundasınız. Bunun yanında özel sektörde de iş bulma imkanlarınız bulunmaktadır. Şirketlerin genelde dış ticaret olmak üzere üst düzey kademelerinde iş bulabilmeniz mümkündür. Ancak devlet kurumlarına girişteki gibi bir sınav sistemi olmasa da şirket yöneticileri tarafından yapılan mülakatlardan başarı ile çıkmanız gerekmektedir.

Bir diğer iş alanı, Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler gibi devlet dışı kurumlarda da ilgili konularda uzmanlık-danışmanlık gibi konularda görev yapabilirsiniz. Okuyacağınız üzere meslek sayısı fazla fakat hepsinin kendine özgü eleme sistemleri vardır.


Mezunlar, açılan sınavlarda başarı gösterirlerse, diplomasi alanında çeşitli unvanlarla görev alırlar. Mezunlar ayrıca, kamu ve özel sektör kuruluşlarında, siyasi partilerde, sivil toplum örgütlerinde, kamuoyu araştırma şirketlerinde, medyada ve BM, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütlerde çalışabilirler ve farklı kademelerde yönetici olarak da görev yapabilirler. Yerel ve uluslararası bankalarda ticari işlemler yürütürler.
13.07.2013 13.07.2013 182,738
Uluslararası İlişkiler siyaset biliminin bir dalıdır ve “uluslararası sistem” içindeki aktörlerin, özellikle de uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletlerin, diğer devletlerle, uluslararası/bölgesel/hükümetlerarası örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumla olan ilişkilerini inceleyen disiplinlerarası bir disiplindir.

Disiplinlerarası bir disiplin olması sebebiyle siyaset bilimi, iktisat(uluslararası iktisat, uluslararası politik ekonomi), tarih (siyasi tarih), hukuk (anayasa hukuku, yönetim hukuku ve özellikle uluslararası hukuk), felsefe (siyaset felsefesi ve etik), sosyoloji, psikoloji, coğrafya, antropoloji gibi pek çok farklı disiplinden faydalanır.

Uluslararası İlişkilerin çalışma alanı oldukça geniştir. Küreselleşme ve bu olgunun uluslararası topluma ve devlet egemenliğine etkisi, sürdürülebilir kalkınma, nükleer yayılma, terörizm, organize suç, milliyetçilik, insan hakları, çevre sorunları, güvenlik ve insan kaçakçılığına kadar pek çok konuyu uluslararası düzeyde inceler.

Bölüm bazı üniversitelerde Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler olarak da geçmekle birlikte, ders programını Uluslararası ilişkiler teorileri, Uluslararası Örgütler, Türk dış politikası, Siyasi Tarih, Uluslararası sistem ve bu sistemde Türkiye’nin yeri, Uluslararası Hukuk gibi temel alanlarla birlikte, İktisadi ve idari bilimler fakültesine bağlı bölümlerde iktisat ağırlıklı, siyasal bilgiler fakültelerinde de daha kamu yönetimi ve hukuk ağırlıklı bir ders programına sahiptir.

Bölümün iş imkânları oldukça geniştir. Fakat en büyük dezavantajı, mezun olduğunuzda meslek tanımının tam olarak yapılamamasıdır. İktisat, İşletme veya Uluslararası ilişkiler gibi bölümleri, üniversite hayatınızdan sonra yapmak istediğiniz meslek; çalışmak istediğiniz alana yönelik olarak bir geçiş kapısı olarak düşünebilirsiniz. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekirse:

Bu bölümün mezunu olarak başta Dışişleri ve İçişleri bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu iktisadi teşebbüsleri, Kalkınma ajansları gibi devlet kurumlarında Uzmanlık-müfettişlik, Kaymakamlık, Meslek memurluğu gibi görevlerde çalışma imkânına sahipsiniz. Fakat bu kadrolarda çalışmak için KPSS’nin ilgili alan türlerinden iyi puanlar almak ve Kurumların ayrıca açacakları sınavlardan başarılı sonuçlar almak zorundasınız. Bunun yanında özel sektörde de iş bulma imkanlarınız bulunmaktadır. Şirketlerin genelde dış ticaret olmak üzere üst düzey kademelerinde iş bulabilmeniz mümkündür. Ancak devlet kurumlarına girişteki gibi bir sınav sistemi olmasa da şirket yöneticileri tarafından yapılan mülakatlardan başarı ile çıkmanız gerekmektedir.
13.07.2013 13.07.2013 141,852
Uluslararası İlişkilerci olmadığına göre, sanırım hepimiz işsiziz. :) Bu bölümden mezun olan biri, sağlıklı torpil veya çevre ile, kendini yetiştirdiği takdirde, gerek özel sektör de gerekse devlet kanalında iş bulabilir. Ayrıca ülkemiz de pek para etmeyen hatta bir zamanlar Erman Toroğlu'nun bile denediği işlerden biri olmasına rağen çoğu gelişmiş ülkenin gözünde en kıymetli mesleklerden biri olan stratejistliğin ilk adımlarından biridir.

Ne iş yapacağımı en çok anneme anlatmakta zorlandım çünkübu bölüm avukatlık veya mühendislik gibi değil, çoğunlukla diplomatyetiştiriyor. Birçok arkadaşım şu an Dış İşleri Bakanlığı’nda farklı ülkelerdegörevler alıyor. Ben oralara gittiğimde onları ziyaret ediyorum. Bunun dışındahem devlette hem de özel sektörde farklı görevlerde çalışabilirsiniz. Benimözel sektörde kıdemli satış yöneticisi olan, başarıyla görevini icra eden,sivil toplum örgütlerinde toplumsal katkıyı önemseyen, yurtdışındaki akademikçalışmalarını devam ettirmeyi hedefleyen, çok iyi okullarda okuyup akademisyenolan arkadaşlarım var.

Çok geniş bir iş yelpazesi olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Ya diplomalı bir işçi olursunuz ya da en yükseğinden yönetici. Devlet, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışabilirsiniz. Bunları açmam gerekirse, devlette özellikle dış işleri, avrupa birliği bakanlığı ya da diğer herhangi birinde yüksek kademelerde çalışabilirsiniz. Dış işlerinde meslek/kariyer memuru olup diplomatlığa kadar uzanan bir kariyer sahibi olabilirsiniz. İdari hakim, kaymakam da olabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşları çok önemli. Birleşmiş milletler ve onun alt kurumları (unesco vs), nato, avrupa birliği gibi uluslararası kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Son olarak özel sektörde uluslararası/yerel şirketlerde kendinize güzel konumlarda (dış ticaret başta olmak üzere satış,pazarlama, müşteri ilişkileri,marka yönetimi, insan kaynakları vs) işler bulabilirsiniz. Tabii bunların hepsi sizin verdiğiniz emeğe göre şekillenir. Ya bi bakanlığın ek binasında dosya düzenlersiniz, özel bi şirkette fotokopi çekip muhasebe işlerini yaparsınız, ya da birleşmiş milletlerin türkiye temsilcisi, diplomat olur, bir şirketinin bilmem ne yöneticisi olursunuz. Seçim sizin.
Uluslararası İlişkiler mezununun çok çeşitli yerlerde çalışma imkanlarının olduğunu duyduk yani hocalarımız bile kpss için burada verdikleri eğitimin çok kaliteli olduğunu söylediler hatta ben izmirliyim egeye yatay geçiş yapayım mı diye sordum, hoca düşünme bile dedi :D Derslere gelelim, dersler tarih politika ve hukuk ile iç içe en çokta tarih yani matematik 0 diyebilirim ilk seneki iktisat haricinde. Bunları neden anlattım şimdi siz bu bilgilerle mezun olunca kpss için matematık dersi alacaksınız mecbur özel sektör içinse 2 kere matematik dersi alacaksınız, onu söyleyeyim bir kere. Özel sektörde yönetici konumu muhabbeti var ama matematık bilmeyen sadece hukuk ve tarih bilen adamı yönetıcı konumuna getirmezler bence. Siz de Gazi Uluslararası İlişkiler tercih edecekseniz kpss yi dusunun derim hocalarınızdan faydalanın çünkü eğitim gerçekten kaliteli ! KPSS ye çalışırsanız güzel bir geleceğiniz olabilir İş imkanlarının realist bir görüşle anlatımı da ancak bu kadar olabilir.

İlgili Şirketler

Siemens

149 soru, 219 cevap.

ING

53 soru, 74 cevap.

Penti

73 soru, 150 cevap.

Habitat

37 soru, 70 cevap.

Decathlon

68 soru, 116 cevap.

Hepsini Göster (15)
L'Oréal

97 soru, 161 cevap.

British American Tobacco

115 soru, 247 cevap.

Koton

224 soru, 573 cevap.

Arçelik

123 soru, 207 cevap.

Tat Gıda & Düzey Pazarlama

112 soru, 197 cevap.

Pronet

122 soru, 167 cevap.

Migros

191 soru, 353 cevap.

PepsiCo

113 soru, 224 cevap.

Perfetti Van Melle

68 soru, 152 cevap.