Cevaplar 19

Yükleniyor...

Çevre Mühendisliği bölümü mezunu "Çevre Mühendisi" ünvanına sahip olur. İlgili bakanlıklarda , sanayi fabrikalarında , inşaat ve fen işleri sektöründe görev alabilir. Yabancı dille birlikte kazanç oranını yükseltilebilir.

4,262 görüntülenme

Çevre danışmanlık firmalarında, belediyelerde, kalite kontrol birimlerinde çalışabilir. Çed danışmanlığı yapabilir, fabrikalara çevre danışmanlığı yapıp atıkların yönlendirilmesini sağlar.

3,625 görüntülenme

Çevre mühendisleri;İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi ve inşaatı,İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,Evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,Arıtılmış atık suların alıcı ortamlara deşarj edilmesi, modelleme ve olası etkilerin araştırılması, Sanayi kullanım sularının hazırlanmasına yönelik projelendirme hizmetleri,Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılması, Risk analizi ve değerlendirilmesi,Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemlerinin yapılmasına yönelik mühendislik hizmetleri,Tehlikeli ve zararlı atıkların uzaklaştırılması ve giderilmesine yönelik çalışmalar,Hava kirliliğinin kontrolüne yönelik, hava emisyonları ve kalitesine ait ölçümlerin değerlendirilmesi, hava kirleticilerinin dağılım modellemesi ve değerlendirilmesi, Çevre yönetimi ve planlaması, Çevre kimyası ve çevre mikrobiyolojisi analizlerinin değerlendirilmesi, Toprak ve yeraltı kaynaklarının kirliliğe karşı korunması ve modellemesi, Gürültü kirliliğinin kontrolünde çalışabilirler.Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler, SEKA gibi kamu kurumlarında çalışabildikleri gibi özel kuruluşlarda veya serbest çalışma olanağı da vardır.

2,967 görüntülenme

Su arıtım tesislerinde, fabrikalarda, inşaat firmalarında, bakanlıklarda çalışma imkanı vardır

2,952 görüntülenme

Yeni ve gelişen bir bölüm. İş imkanları oldukça geniş. Kimya'yı da seviyorsanız tamamdır

2,629 görüntülenme