İş Geliştirme

45 soruya 49 cevap verildi.

Cevaplar 49

Yükleniyor...
3,273 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Birkaç kavram bir araya gelerek karışıklık yaratabiliyor. Yer Bulma dediğimiz,yeni alanları bulmak üzere çalışan ekiplere de İş Geliştirme deniyor. Dolayısıyla bazen beni İş Geliştirme Yöneticisi olarak arıyorlar ve alanlarını kiralamak isteyip istemediğimi soruyorlar.

Bizim anladığımız anlamda İş Geliştirme; şirketin üst yönetiminin belirlediği hedeflerin ve vizyonun baştan sona doğru hareket edecek şekilde belirlenmesidir. Bir işi geliştirirken mevcut bir işi geliştiriyorsunuz ama bazen de hiç olmayan bir işi geliştiriyorsunuz. Burada yapacağınız faaliyetler temelde benzer olmakla birlikte çalışma şekli farklılaşabiliyor. Özünde hepsi projeyönetimine giriyor, her çalışmamızda bir proje yönetimi metodundan ilerliyoruz ama mevcut bir işse önce onun analiziyle, yeni bir işse onu hayal etmekle başlıyor. Ardından doğru ortakları ve doğru kaynakları tespit etmek ve bunun sonucunda da tahmin edilebilir çıktılarla bir sonuca yönelmek gerekiyor.

1,482 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Multidisipliner bir alan olduğu için tek tip okul mezunlarıyla çalışmayı tercih etmiyoruz. Bizi farklılıklar zengin kılıyor, bu farklılıkları yaşatmak için de farklı tecrübelere ve altyapılara sahip arkadaşları aramıza katmaya çalışıyoruz. Endüstri Mühendisi, Finans veya Matematik mezunu arkadaşlarımız olabilir. Birçok alanda çalışan arkadaşlarımız hali hazırda da var. Biz yeni tecrübeleri ve yeni kazanımları elde etmek için de bu arkadaşlarla beraber çalışmayı istiyoruz.

1,277 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Business Development diye tabir ettiğimiz alan; birçok şirkette farklı görev tanımlarıyla yer bulmuş durumda. Anlatsın'daki Business Development; çalıştığımız ve işbirliği yaptığımız tüm firmalarla birlikte başından sonuna kadar tüm iletişimin sağlanmasını, onların ihtiyaçlarının belirlenmesini ve o ihtiyaçlara yönelik doğru aksiyonların alınmasını sağlar. Bunun dışında İş Geliştirme'de karşı tarafı süreç boyunca beslememiz ve onların hangi noktalarda eksik olduğunu hissederek stratejik geliştirmeleri gerçekleştirmemiz gerekir. Biz o partnerle hangi stratejik geliştirmeyi yapacağımız ve partneri hangi noktada güçlendirebileceğimiz hakkında çalışarak bu partnerliklerde her iki tarafın da faydasına olacak şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla gün içerisinde işbirliği yaptığımız firmalara her zaman maksimum faydayı getirecek aksiyonları almaya çalışıyoruz.

1,225 görüntülenme
·
Transkripti Göster

İş Geliştirme’nin temelinde belli başlı proje yönetimleri yapıyoruz. Kullandığımız sistemlerin, mobil uygulamamızın ya da web sitemizin geliştirilmesi için sürekli yeni sistemler ve dünyadaki trendler aklımıza geliyor. Bu trendlerin hepsini ayrı bir iyileştirme olarak görüyoruz ve bu süreçleri analiz ederken bize ne gibi artıları veya eksileri olabileceğini ve bunların hangi yönünü öne çıkararak daha iyi yapabileceğimiz noktasında mühendislik bakış açısının bazı faydalar getirdiğini düşünüyoruz. Yeni bir projeyi ele alırken yapılan değişiklikler, bütün sistemler birbirine bağlı olduğu için farklı noktaları tetikleyebilir. İş Geliştirme anlamında da bunları önceden öngörüp buna göre bazı önlemler almamız gerekiyor. Makine Mühendisliği’nin bana kattığı temel faydalarından bir tanesinin de bunları önceden öngörebilme ve buna göre aksiyonlarımı değiştirebilme olduğunu düşünüyorum.