Cevaplar 12

Sırala:
İnsan Kaynakları Departmanı’nda çalışmak için öncelikle işi çok sevmek gerekir. Bunun için de işi çok sevmekle beraber organizasyonu ve çalışanları da çok sevebilmek gerekir. Sevebilmek diyorum çünkü en başında böyle bir duyguyla başlamıyorsunuz çalışmaya. Sonrasında eğer o kurumu, o kurumun çalışanlarını sevmezseniz orada çalışmak gerçekten zorlayıcı bir süreç haline gelecektir. Bu öncelikli diyebilirim aslında. Bunun yanı sıra İK’da çalışmak, çok iyi bir iletişimci olmayı beraberinde getirir. Günümüz için en öncelikli öğelerden bir tanesi kuşakları yönetmektir. Siz burada öncülük yapmalısınız ki organizasyon bu kuşaklar arası iletişimde başarılı bir şekilde ilerleyebilsin. Bunun yanı sıra adil olunmalıdır. Çünkü yaptığınız her uygulamayla aslında bunu yaymaya çalışırsınız. Her bir çalışana eşit uzaklıkta ve en doğru şekilde destek vermeye çalışırken bu çok önemli ve kıymetlidir. Bunun yanı sıra analitik olunmalıdır. En efektif programları, en efektif sistemleri organizasyona getirebilmek için her bir açıdan değerlendirebilmeli ve doğru kararları alabilmelidir. Organizasyonun önceliklerini değerlendirebilmek adına organizasyonun yaptığı işi çok iyi bilmelidir. İşi çok iyi anlatmalı, organizasyonu çok iyi anlatmalıdır. Bu doğrultuda ilerlemesi halinde zaten başarı beraberinde gelecektir. Teknolojiyi çok iyi takip etmelidir. Günümüz trendlerinde, aslında teknolojiyle beraber bir şeyler başarıya ulaşabiliyor. Bu nedenle bunu çok başarılı bir şekilde kullanmalıdır diyebiliriz. Diğer bir taraftan, her bir departman için de geçerli olan şekilde, çok iyi bir marketingçi olmalıdır. Her bir çalışanın, aynı zamanda her bir departmanın sahip olması gereken özelliklerden biri de yaptığı işi çok doğru sunmalı, çok doğru aktarmalıdır. Bunların hepsi bir arada olduğu taktirde hem insan kaynaklarında hem de diğer birimlerde başarı beraberinde gelecektir diyebiliriz.
Öncelikle insan odaklı olmayı söyleyebiliriz. İnsanlar ile ilişki kurmayı, iletişim içerisinde bulunmayı sevmeyi söyleyebiliriz. Çünkü İnsan Kaynakları’nın hangi alanında olursanız olun, bir gününüz insan odaklı sorunlara problemlere çözüm bulmakla geçiyor. Onun için insanlarla iletişim içerisinde olmak, insanların problemlerine çözümler üretebilmek gerçekten olmazsa olmaz. Tabi bunun yanında İnsan Kaynakları’nın birçok farklı alanı var. Departman yöneticileri olsun, Genel Müdür Yardımcısı seviyesi olsun ve aynı zamanda aslında normal uzman seviyesinde çalışan kişilere kadar şirketin hemen hemen tamamıyla biz iletişim içerisindeyiz. Yani ben şu an Microsoft’ta çalışan insanların %99.9’unu tanıyorum, böyle de düşünebilirsiniz. Bu da tabi sürekli onlarla iletişim içerisinde olmaktan, onları tanımaktan sorunlarına çözümler üretmekten geçiyor. Bir yandan da iş birimlerine çok yakından çalışıyoruz. İş birimleri nasıl, ne gibi işlerle ilgileniyor diye inceleyip yakından çalışıyoruz. Tabi ki öncelikle en iyi yetenekleri, ihtiyaçları duydukları doğrultuda aslında bulabilmek için çalışıyoruz. Bunun için işe alım ekipleri ile çok yakından çalışıyoruz. Aynı zamanda da bölümler içerisinde özellikle organizasyonel anlamda birtakım yenilikler ve düzenlemeler yapılması gerekiyorsa bunları beraber planlıyoruz. Ondan dolayı da aslında insan kaynaklarında çalışan bir kişinin organizasyon anlamda da genel resmi görebilmesi ve analitik düşünebilmesi oldukça önemli. Aslında analitik düşünmek veya matematiksel zeka çok fazla insan kaynaklarında yer alan yetkinliklerden bir tanesi olmasa da, bence en önemli şeylerden bir tanesi. Özellikle son zamanlarda çok daha fazla artmış durumda bu. Şu an dünyada özellikle insan kaynakları alanında en çok konuşulan şeylerden bir tanesi HR metrikleri (HR-Analytics) konsepti. Bunun içerisinde sadece rapor, sadece kaç tane alım var, kaç tanesi kadın, kaç tanesi erkek gibi soru bakış açısından ziyade biraz ileriye dönük analizler çıkarabilecek ve bu anlamda da üst düzey yöneticilerimize değişik insan kaynakları faaliyetleri konusunda karar vermelerini rahatlatıcı, yol gösterici bir takım datalar, veriler sunabilmek. Hem bu datalara erişmek hem de bunu yorumlamak ve reaksiyona dönüştürmek insan kaynaklarının özellikle birkaç yıl içerisinde çok fazla odaklanacağı alanlardan bir tanesi olacak gibi gözüküyor. Bunun için de analitik düşünme insan kaynakları içerisinde de geçerli bir yetkinlik diye düşünüyorum.

İnsan Kaynakları Departmanı’nda çalışmak için sorumluluk sahibi olmak gerekiyor çünkü İnsan Kaynakları çok fazla gizliliğin olduğu ve her departmantarafından sevilmeyen bir departman. Biz buna karşıyız. Biz çok sevildiğimizi ve sevilmemiz gerektiğini düşünüyoruz çünkü çalışanı destekleyen bir departmanız.

Gizlilik konusu ve sorumluluk sahibi olma özelliği çok önemli çünkü bu departmanda her şey konuşuluyor ve departmanın dışına çıkmaması gerekiyor. Bu bir insanın ücretiyle, kariyeriyle veya çalıştığı bir arkadaşıyla ilgili olabiliyor. Bazı şeyleri biliyorsunuz ve hiç söylememeniz gerekiyor, bazen de hiç bilmiyormuş gibi davranmanız gerekiyor. Sorumluluk kısmında da her işin bitiş tarihi çok net çünkü İnsan Kaynakları tarafında yürütülen devletle ilgili işler var. Hepsinin bir tarihi var ve hepsine uymak gerekiyor.

Bunun dışında kişisel motivasyonunuzun çok yüksek olması gerekiyor çünkü İnsan Kaynakları’nda çalışan birisinin çalışanlara örnek olması beklenir. “İnsan Kaynakları’nda çalışan birinin İnsan Kaynakları yoktur.” derler çünkü bir sıkıntı yaşadığınızda gideceğiniz yer yine kendi departmanınız oluyor. Bu yüzden kendinizi motive edebilme yeteneğinizin olması gerekiyor.

İnsan Kaynakları alanında çalışmak için gerekli yetkinlikleri tanımlayabilmek çok zor çünkü İnsan Kaynakları; kendi alanında uzmanlık merkezlerini de kırdığında Ücret, İşe alım, Yetenek Yönetimi, Geliştirme, Personel, HR Services gibi gerçekten dallı budaklı birçok alanı içeriyor. Bir yandan çok iyi bir İşe Alımcı, bir yandan da çok analitik olmanız gerekiyor. Ücret dosyaları, bütçeler, ciddi bir kontrolcü bakış açısı, çok daha açık fikirli ve geliştirme odağına sahip olmayı gerektiren farklı yetenekler var. Bu yüzden bu yetkinlikleri genel bir çatı altında toplayamayacağım çünkü İK, çok farklı yetkinlikleri bünyesinde bulunduruyor.
Bu alanda çalışmak isteyen herkese göredir. Motivasyon ve isteklilik işin birçok kısmını çözüyor. Yaptığınız işte başarılı olmak istiyorsanız o işin gereğini zaten yaparsınız fakat çalışmak için doğru yeri bulmanız çok önemli. İnsan Kaynakları, daha sözel olarak değerlendirilir. İnsan ilişkileri, iletişim ve analitik olmak çok önemlidir çünkü noktaları birleştirmeniz ve yaptığınız işin organizasyonda neleri etkileyeceğini çok iyi görmeniz gerekir. Bunun dışında stratejik bir bakış açısı gerektirir çünkü uzun vadede organizasyonun gittiği yeri görüp ona göre pozisyon almanız gerekir. Bireysel ve organizasyonel boyutları, dış dünyadaki ve işveren pazarındaki gelişmeleri de takip edip, orada olacak şeyleri önceden görüp, doğru stratejiler kurarak rekabetçiliği korumanız gerekir. Kişileri dışarıdan içeriye getirmek, içerideki kişileri kaybetmemek, doğru şekilde geliştirmek ve doğru sonuçların üretilmesini sağlamak gibi fonksiyonlar olduğu için analitik düşünme ve ekiple çalışabilme becerisi ile işi tutkuyla yapmak çok önemlidir.
İnsan Kaynakları’nda çalışabilmek için çok iyi bir iletişim sahibi olmak lazım. Ben buna efektif komünikasyon diyorum. Yani doğru zamanda doğru yerde doğru kişiyle iletişim kurabilmek anlamına geliyor. Bu çok önemli çünkü yaptığınız her işi bir iletişim stratejisiyle karşı tarafa aktarmak zorundasınız. Doğru aktarılamayan bir programın İnsan Kaynakları’nda hiçbir değeri yoktur. Bunun haricinde çok göz ardı edilen ama olması gereken bir özellik de analitik olma gerekliliğidir. Analitik olmak için hem matematiği sevmek hem de matematiğin süreçlerle olan alakasını çözebilmek lazım. Örneğin; performansa dayalı ücret artışı yaptığımızda, çalışanların performans notlarını çeşitli artış rakamlarına döndürüyoruz ve bu rakamlar çalışanların performansını ifade ediyor. Biz bu toplam sürece bakarken de artışları, çalışanların notlarını, geçmişlerini ve kariyer beklentilerini düşünerek bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Ayrıca İnsan Kaynakları’nda insanlarla olan iletişim, onların 1 senelik performansları, doğru rakamlara dönüştürülmesi ve şirketin sonuçlarıyla örtüştürülmesi var. Birçok yerden hem analitik hem de iyi iletişimci olmayı gerektiren bir departman olduğu için ikisi birbirinden fazla veya az olmamalı ve günümüz trendleri de buna doğru gidiyor. Günümüzde yeni bir mezun İnsan Kaynakları’nda çalışmak istiyorsa muhakkak bunları göz önünde bulundurmalıdır.

İnsan Kaynakları alanında çalışmak için insan odağını merkeze alabilecek bir bakış açısına ve iletişim becerisine ihtiyaç var. Firmanın büyüklüğünden veya küçüklüğünden bağımsız olarak sürekli bir iletişim yönettiğiniz için çözüm odaklı bir bakış açısı gerekiyor. Tüm bu yetkinliklerin temelinde yargılayan değil, öğrenen bir zihniyetin olması lazım. Bu zihniyet yapısında olan tüm arkadaşlar insan odağına da sahip oldukları için problem çözerek ilişkileri çok iyi sürdürebiliyor ve farklı çözüm önerileriyle sisteme verimli bir şekilde katma değer sağlıyor.

İlgili Konular

Seçme ve Yerleştirme

4 soru, 4 cevap.

Yetenek Yönetimi

10 soru, 10 cevap.

İşveren Markası

20 soru, 24 cevap.

Kadro ve Verimlilik

3 soru, 3 cevap.

İşe Alım

106 soru, 125 cevap.

Hepsini Göster (6)
Ücret ve Yan Haklar

8 soru, 8 cevap.

İlgili Şirketler

BSH

102 soru, 221 cevap.

Arçelik

113 soru, 190 cevap.

Migros

191 soru, 353 cevap.

METRO Cash & Carry Türkiye

151 soru, 318 cevap.

British American Tobacco

115 soru, 247 cevap.

Hepsini Göster (43)
EY Türkiye

88 soru, 157 cevap.

Koton

226 soru, 587 cevap.

Dinamo Consulting

17 soru, 28 cevap.

Penti

73 soru, 150 cevap.

Anadolu Efes

51 soru, 90 cevap.

L'Oréal

97 soru, 161 cevap.

Burgan Bank

59 soru, 128 cevap.

Türk Telekom

66 soru, 156 cevap.

Vodafone

99 soru, 132 cevap.

Canon Eurasia

82 soru, 147 cevap.

Abdi İbrahim

78 soru, 245 cevap.

Anbean

24 soru, 24 cevap.

Philip Morris / Sabancı

94 soru, 248 cevap.

Pronet

122 soru, 167 cevap.

Decathlon

68 soru, 116 cevap.

Ak Gıda

36 soru, 46 cevap.

People Make the Brand

13 soru, 11 cevap.

Talent Brand Company

3 soru, 10 cevap.

Kron

5 soru, 5 cevap.

Pfizer

86 soru, 215 cevap.

DenizBank

149 soru, 323 cevap.

Unilever

94 soru, 178 cevap.

Colgate-Palmolive

85 soru, 163 cevap.

Procter & Gamble

86 soru, 210 cevap.

Microsoft

58 soru, 101 cevap.

Huawei

67 soru, 118 cevap.

Perfetti Van Melle

68 soru, 152 cevap.

Siemens

149 soru, 219 cevap.

Garanti Bankası

72 soru, 183 cevap.

Arvato

47 soru, 82 cevap.

Zingat.com

88 soru, 216 cevap.

Kraft Heinz

40 soru, 68 cevap.

Tat Gıda & Düzey Pazarlama

112 soru, 197 cevap.

PepsiCo

61 soru, 133 cevap.

Mercedes-Benz Türk

67 soru, 128 cevap.

TürkTraktör

62 soru, 110 cevap.

Anlatsın

47 soru, 276 cevap.