Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü

Öğretmen olmak en büyük hayalimdi.
Özel okullarda çalışır.
Araştırma görevlisi olur.
Dershanelerde çalışır.
Devlet okullarında çalışır.
Özel ders verir.

İtinayla topluma yararlı bir birey olunur.
Çok güzel bi bölüm de ondan :)
Fen ve Teknoloji okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma – sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerileri geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir birleşimidir. İşte bu nedenle amaç fen ve teknoloji okur-yazar bireyleri yetiştirebilmek için kendini bilen okuyan, sorgulayan, düşünen, Atatürkçü düşünceler ışığı altında öğretmen adayları olabilmektir.

Kişiler

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili kişiler.

Melike Yavuz

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Çukurova Üniversitesi

Profile Git

kadriye şahan

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Erciyes Üniversitesi

Profile Git

Hakan duman

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Profile Git

selcen çetinkaya bilek

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Selçuk Üniversitesi

Profile Git

Satiye Karaman

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi

Profile Git

Meliha Yesilot

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi

Profile Git

Merve Boyaci

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Marmara Üniversitesi

Profile Git

Duygu Karan

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Profile Git

Büşra BOZKURT

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi

Profile Git

Burcu Karabuğa

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Profile Git

Büşra Çınar

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi

Profile Git

Burak Dalgıç

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi

Profile Git

büşra güçlüoğlu

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Profile Git

Yasemin Dadaş

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Atatürk Üniversitesi

Profile Git

Sema BEYAZ

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Ahi Evran Üniversitesi

Profile Git

Ecem Zengin

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi

Profile Git

Hasan Gökdemir

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Hacettepe Üniversitesi

Profile Git

Gözde Aydın

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Celal Bayar Üniversitesi

Profile Git

Elif furkan

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Fırat Üniversitesi

Profile Git

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi

Profile Git