Yetenek Yönetimi ve Organizasyonel Gelişim Müdürü olarak BAT Türkiye'de görevleriniz neler? (1 Cevap)

Şu anki rolümde işe alım, işveren markası çalışmaları, eğitim ve gelişim, kariyer ve performans yönetimi gibi alanlardan sorumluyum. Bunlara ek olarak organizasyonel verimlilik alanında da kültür aktiviteleri, şirkete bağlılık çalışmaları ve organizasyonel dizayn gibi konularda da çalışıyorum.

Talent Recruitment Manager ne iş yapar? Turkcell'de görev ve sorumluluklarınız nelerdir? (1 Cevap)

Ben Turkcell’deki tüm işe alım süreçlerini 12 kişilik ekibimle beraber yönetiyorum. Turkcell’in yurtdışındaki iştirakleri hariç Türkiye’deki işe alımlar benden ve ekibimden geçiyor. Bütün aday görüşmelerini, aday aramalarını, bir sonraki görüşmeyle alakalı tüm organizasyonlar ve süreçleri biz yapıyoruz.

Yetenek Kazandırma ve Çalışan Deneyimi Uzmanı olarak Arçelik'te görev ve sorumluluklarınız nelerdir? (1 Cevap)

Arçelik’te Yetenek Kazandırma ve Çalışan Deneyimi Uzmanı olarak çalışıyorum. İşveren markasında biraz daha dış iletişim tarafındayım. Bunun içerisinde kampüs aktiviteleri, üniversite işbirlikleri, Fresh Start dediğimiz staj süreçleri var. Bu süreçlerin konseptinden işe alımına kadar her şeyinden sorumluyum.

Philip Morris / Sabancı için Yetenek Yönetimi nedir? Yurt dışı kariyer fırsatlarını anlatır mısınız? (1 Cevap)

Philip Morris Türkiye, Philip Morris International içerisinde yetenek fabrikası adı altında mimlenmiş olarak biliniyor. Dolayısıyla bundan önce gidenler bize olumlu referans oluşturuyorlar ve dışarıda gerçekten hatırı sayılır miktarda çalışan var, şu an sayılarının 90’ı bulduğunu düşünüyorum. Bizde yurtdışına gidişler münferit olmuyor, gerçekten iyi yönetilen bir sürecin parçası ve gelişim aracı olarak görüp kişileri gönderiyoruz. Yetenek Yönetimi sürecinde kişilerin A noktasından B noktasına varmasını öngörüyoruz. Bu öngörüyü yaparken de kişinin sahip olduğunu düşündüğümüz potansiyeline, bugüne kadar gösterdiği performansa, kariyer yoluna ve kişinin kariyeriyle ilgili ne istediğine bakıyoruz. Gideceği yolda ihtiyaç duyacağı becerileri nasıl kazanacağı ve o yola en güvenli nasıl gideceği konusunda ona yardımcı oluyoruz. Bu yolda da yurtdışı atamalarını sıklıkla kullanıyoruz. Türkiye’de yetenek fabrikası olarak bilindiğimiz için bir kişiyi bir yere göndermek istediğimizde kişinin referansıyla biraz daha avantajlı oluyoruz. Kişiler işini bilfiil yaptığında çok fazla geliştiği için onları kısa veya uzun dönem atamalarla yurtdışına gönderebiliyoruz. Sadece buradaki bilgi birikiminin ileri seviye olmadan aktarabilmek adına organize ettiğimiz görevler de oluyor.

TürkTraktör'deki Yetenek Yönetimi ve İşveren Markası ekiplerini ve hedeflerini anlatır mısınız? (1 Cevap)

Bunu anlatırken Yetenek Yönetimi, Eğitim ve Gelişim, İç İletişim ve İşveren Markası olarak üç bacaktan bahsedeceğim. Bunlar farklı farklı bacaklar gibi dursa da hepsi aynı amaca hizmet ediyor.Her çalışan biricik ve eşsiz olduğu için hepsinin kuvvetli tarafları, farklı amaçları, şirketle örtüşen veya ayrışan farklı değerleri var. Bizim de çalışanın potansiyelini ve güçlü taraflarını ortaya çıkarmak için bazı sistemler kurmamız lazım. Bunlara da Yetenek Yönetimi Ekibi kafa yoruyor. Burada değerlendirme merkezi uygulamaları, 360 derece yetkinlik değerlendirme çalışmaları, potansiyel havuzun oluşturulması ve buna dair gelişim planlarını hayata geçirmek üzere yapılan faaliyetler, İnsan Kaynakları planlaması gibi sistemler kuruluyor. Bunların hepsi bireyin ayrışan taraflarını ortaya çıkarıyor.Yetenek Yönetimi bu çalışmaları yaptıktan sonra bireyin gideceği yolda gelişim ve değişim amaçları için de Eğitim ve Gelişim Ekibi devreye giriyor. Bireyin cebinde neler olduğu, nereye ulaşmak istediği, ulaştığı yolda hangi araçları ortaya koyacağı, şirkete nasıl katkı sağlayacağı, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi’nde kendisini nasıl en üst noktada var edeceği gibi konularda bazı araçlar ve sistemler kuruyor.Bu gelişim ve değişim ihtiyacı sağlandıktan sonra nasıl bir çalışma ortamı sağlanacağına, mutlu çalışana ulaşmak için nasıl araçlara ihtiyaç olduğuna, bunun için gerekli iletişim faaliyetlerinin, sosyal ihtiyaçların, şirketteki fiziksel ve ruhsal yapılanmanın nasıl olacağına kafa yoran ekip de İç İletişim ve İşveren Markası Ekibi olarak karşımıza çıkıyor.

CEVAPLARI FİLTRELE

Soru Etiketi
Şirket
Üniversite
Bölüm

Filtreyi Temizle