Kalite

Kalite

27 soruya 27 cevap verildi.

Cevaplar 27

Filtrele:Sırala:

Kalite Departmanı ne iş yapar? TOFAŞ'ta görev ve sorumluluklarınız nelerdir? (1 Cevap)

Kalite Departmanı bu şirkette üretilen ürünlerle ilgili süreçleri bizim belirlediğimiz standartlarda yapılmasını sağlar, ürünleri ve süreçleri kontrol eder. Ama klasik anlamda bir Kalite Departmanı‘yla modern ve çağdaş bir Kalite Departmanı arasında ciddi farklılıklar var. Gerçek anlamda Kalite Departmanları bir şirkette müşterinin mutluluğunu sağlayabilecek ürün ve hizmetlerin üretilmesi için çalışırlar. Kalite Departmanı tek başına böyle bir şeyi yapmaz. Şirketin bütün birimleriyle koordineli çalışır. TOFAŞ'taki Kalite Departmanı‘nın sorumluluklarından bir tanesi, satış sonrası Teknik Kalite Yönetimi’dir. Diğeri de Yan Sanayi Kalitesi‘dir. Yan sanayide tedarikçilerden aldığımız parçaların kalite standartlarımıza uygunluğunu denetler, orada çıkan problemleri yönetir; aynı zamanda tedarikçilerin kalite açısından gelişmeleri için faaliyetler planlar ve bunu yine şirket genelinde koordine eder. Tabii klasik anlamda kontrol eden, sadece raporlayan ve ölçen kaliteden biraz daha farklı bir yaklaşımımız var.

Kalite, Ar-Ge ve Üretim alanlarında çalışmak için nasıl özelliklere sahip olmak gerekir? (1 Cevap)

Tofaş’ta Yan Endüstriyel birimleri çok fazla ayırmak doğru gelmiyor bana. Yani Kalite alanında şu yetkililiklere ihtiyaç var, Ar-Ge’de bu yetkililiklere ihtiyaç var gibi bir sınıflandırma yapmak doğru değil. Temel yetkinlikler, endüstriyel alandaki her çalışan beyaz yakalı arkadaşımız ve mühendis arkadaşımız için üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bizde üç sene Kalite’de çalışmış bir arkadaş, rahatlıkla Ar-Ge'ye oradan da Üretim’e geçebiliyor ya da Üretim’de çalışan bir arkadaş, çok teknik işlerin yapıldığı Satın Alma bölümüne geçip orada 2-3 sene çalıştıktan sonra Ar-Ge’ye gelebiliyor. Bu yüzden ben onu kalite diye ayırmak istemiyorum. Endüstriyel alanda çalışmak için çok iyi teknik yetkinliklere ihtiyaç var. Arkadaşlar teknik yetkinlik bazında, okulun öğrettikleri ile yetinmemeliler. Kendilerini geliştirme konusuna çok fazla önem vermeliler. Mutlaka İngilizce’yi bilmeleri, mümkünse ikinci bir dili almaları lazım. Bu teknik yetkinliklerin yanı sıra davranışsal yetkinlikleri de geliştirmeleri, o alanda kendinize yatırım yapmaları, donanımları artırmaları lazım. Bunun için de Tofaş’ın çok iyi bir yetkinlik seti var. Tofaş’ta çalışacak birisinin davranışsal yetkinliklerini çok fazla özetliyor. O da bir referans olabilir yine bu alanda çalışmak isteyen insanlar için.

TOFAŞ Kalite Departmanı'nda stajyer öğrencilerinizden beklentileriniz neler? (1 Cevap)

Hemen hemen bütün şirketlerde stajyerler getir götür işlerinde kullanılır. Bir şirkete gelirler, ellerinde bir tane defter vardır. O defterlerini doldurmaya çalışırlar. Öğrendiklerini kaydetmeye çalışırlar. Ama tabii oradaki öğrenme süreci biraz ağırdır, çok efektif değildir. Biz öyle bakmıyoruz. Bir kere stajyerlerden beklentimiz onların kendilerini geliştirmesidir. Uzun süreli stajyerlerimiz ve proje stajyerlerimiz var. Bu proje stajyerlerimize 6 aylık ya da 1 yıllık süre içerisinde staj yaptırıyoruz ve bu arkadaşlara gerçekten projelerde görev veriyoruz. Hem bu onları fazlasıyla motive ediyor, hem de onlardan biz yararlanmış oluyoruz. En sonunda elde etmeye çalıştığımız şey stajyerlerin endüstriyel hayatı tanımaları oluyor. Öğrenci olan arkadaşlarımızın endüstriyel hayatı tanımaları, teorik bilgi ile pratiğin nasıl eşleştiğini görmeleri, okulda öğrendiklerinin ne kadarını endüstriyel hayatta kullanabildiklerinin ve daha fazla nelere ihtiyaç duyduklarının farkına varmaları gibi bir beklenti içerisindeyiz. Çok başarılı staj örneklerimiz var. Örneğin; şu anda çok geniş kapsamlı ölçüm sistemleri ile ilgili bir yazılım projemizde 2 üniversiteli uzun vadeli stajyer arkadaşımız var. Efektif bir biçimde çalışıyorlar. O projeyle ilgili her şeyi öğreniyorlar. Onlar da bize bir sürü şey katıyor. Biz de onları bir çalışanımız olarak görüyoruz. Biraz tecrübeleri az olan, yetkinlikleri eksik olan ama yine de iş üretebilen çalışanlarımız olarak görüyoruz. Bizim stajyerlere bakış açımız bu.

Kalite Direktörü olarak TOFAŞ'ta bir gününüz nasıl geçiyor? (1 Cevap)

Ben zamanımı nasıl kullanacağım konusunda çok fazla kafayı yordum ama çok basit olan ve hemen hemen bir sürü insan tarafından da bilinen 3*3 kuralı vardır. Bir gününüzün 24 saatinin üçte biri yolda üçte biri uykuda , diğer üçte biri de özel hayatınızda geçer. İş hayatınıza ayırdığınız o üçte birlik dilimi de yine üçe bölebilirsiniz. Bunlar operasyonel işlerdir. Yani hayatınızda mutlaka günlük yapmanız gereken işler, vermeniz gereken kararlar ve faaliyetler vardır. Üçte birlik bölümde geleceğinizi planlamalısınız. Stratejik planlama, şirketinizin vizyonuyla uyumlu stratejileri geliştirme ile geçer. Diğer bölümü de ekibinizin ve kendinizin gelişimi için ayırmalısınız. Bunu her zaman, her dönemde yapamazsınız. Çok kesin ve katı kuralları olan bir şey de değildir. Belli dönemlerde stratejik planlama faaliyetlerine, belli dönemlerde operasyona fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Şu sıralar yeni projelerimiz olduğu için zamanımın yarısından fazlası operasyonel işlerle geçiyor. O günlük üretimle, kaliteyle ilgili kararlar almak, problemleri yönetmekle ilgili geçiyor. Yine kalan zamanımda da stratejik planlama, geleceği planlama ve kişisel gelişmeye ayırmaya çalışıyorum.

TOFAŞ Kalite Ekibi'nin yapısını anlatır mısınız? (1 Cevap)

Organizasyonda 2 tane ana departmanımız var. Fonksiyonel Departmanı Ürün Kalite ve Üretim Kalite olarak gruplandırılır. Ürün kalite, genellikle bitmiş ürün üzerindeki kalite kontrolünü yapan ve o kontrol sonucu ortaya çıkan olası problemleri teşhis eden, bu problemlerin niye oluştuğunu bulmaya çalışan bir bölümdür. Yine Ürün Kalite’nin altında fonksiyonel ve estetik diyagnoz bölümleri vardır. Şu anda da zaten o estetik diyagnozların yapıldığı o ölçüm merkezindeyiz. Yine fonksiyonel problemlerin kontrol edildiği, ürünün değerlendirildiği bir departmanımız var. Oradan çıkan ürünle ilgili hataların yönetimi bu departmanın sorumluluğundadır. Bunun dışında Üretim Kalite departmanımız var. Bunlar da fabrika süreçlerini ve üretim proseslerini denetleyen, üretim proseslerinin FCS standartlarında ve istediğimiz şekilde yapılmasını denetleyen, bu işlerin yapılması sırasında ortaya çıkan, çıkabilecek aksaklıkları yine ilgili Ar-Ge, Teknoloji, Üretim, Satın Alma, Lojistik, IT gibi bütün bu birimlerle iç içe çalışarak bunları yönetmeye çalışan departmanlardır. Bunun yanı sıra matriks organizasyonla modellerimizden sorumlu olan üç tane Model Müdürü vardır. Doblo, 356 ailesi ve Mc ve Linea modellerimizin başında hepsinin ayrı olmak üzere bir Model Müdürü vardır. Bu kişiler sorumlu oldukları modeller için bütün şirket genelinde ve kalitenin fonksiyonlarında kendi modelleriyle ilgili işlerin yapılmasıyla ilgili koordinasyonu sağlayan kişilerdir. Bunun dışında bana direkt olarak rapor eden Metod Planlama Bölümü var. Kalite‘de 81 beyaz yakalı çoğunluğu Mühendis olan arkadaşımız görevli. Yöneticiler, müdür arkadaşlarım dahil 320 mavi yakalımız var.