Yükleniyor...

Çok hakim olduğum bir alan olmamakla birlikte, ilaç firmasının hangi departmanında çalışmak istediğinize göre değişecektir. Fabrika ve lab. seviyesi üretimde kimya bölümü ve kimya mühendisleri daha eğitimliler, satış-pazarlama veya ruhsatlandırma gibi departmanlarda ise sadece ilaçların kimyasal yapısı değil diğer özelliklerini ve vücuda etkisini değerlendirmek gerektiği için eczacılar daha yetkin olacaktır.

Kimya bölümünde maddelerin kimyasal özellikleri, sentezi, analizleri gibi konularda eczacılığa oranla daha detaylı bir eğitim veriliyor ancak maddelerin sağlık üzerine etkilerini derinlemesine işlediklerini sanmıyorum. Kaliteli bir eczacılık eğitimi alan kişilerse kimyasal analizler, sentezler konusunda yetkin oldukları için diğer departmanlarda da başarılı olabilirler.