Cevaplar 11

Sırala:
Bence günümüzde her işi yaparlar. Çünkü ben daha önce yarı zamanlı olarak bir bankada çalıştım, yarı zamanlı olarak bir tütün şirketinde Satış Departmanı’nda çalıştım. Şu anda da FMCG sektöründe Üretim Departmanı’nda çalışıyorum. Arkadaşlarım kendi şirketlerini kurdu. Yazılımcı veya pazarlamacı olan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla günümüzde Mühendislik, sadece bir düşünce yapısı veriyor ve insanlar o düşünce yapısını kullanarak her alanda bir iş sahibi olabiliyor.
Bugün Türkiye'de Elektrik Mühendisleri en fazla hangi alanda, ne iş yapıyor diye soracak olursanız; piyasaya geriye dönüp baktığımızda sanayi inkılabından bu yana toprak, zaman içinde kendini otomatik üretim sağlayan fabrikaların kurulmasına bıraktı. Artık bugün asıl patronlar fabrikalar değil. Asıl patronlar tüketiciler ve müşteriler. Onlar ne isterse fabrikalar kendini ona yöneltmeye çalışıyor. Bunun için de fabrikalarda bu işlerin daha otomatik ve hızlı yapılabilmesi gerekiyor. Bu da otomasyonun hayatımıza girmesinin bir sebebidir.Bugün Elektrik Mühendisleri temelde otomasyon adını verdiğimiz işleri insan eliyle değil de makinalar üzerinden otomatik ve tekrarlanabilir halde yapılmasına ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda da otomasyon Elektrik Mühendislerinin en fazla iş yaptığı alanlardan biridir.
güç üretim iletim dağıtım alanlarında, elektrik makineleri ve otomasyon alanında iş yapabilir. imza yetkisi geniştir.
Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santralların yapımı, çalıştırılması ve bakımını yapar,Elektriğin, üretildiği noktadan tüketileceği noktalara kadar, dağıtımında kullanılacak direklerin ve kabloların tasarımının ve hesaplarının yapılması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi işlerini yapar, Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, büro, park vb.) projesinin, montajının yapılması ve işletilmesi çalışmaları yapar, Bu işler için gerekli işgücü ve maliyetin hesaplar,Elektrik sistemlerinin verimini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür. İş imkanları gayet çevremden duyduğum kadarıyla işşiz kalana pek rastlanmamış.
Elektrik mühendisliği elektrik enerjisinin üretimi dağıtımı ve iletimini sağlayan kişidir. Daha çok iş alanlarımız elektrik santralleri oluyor. Şu anda iş imkanları olanakları geniş olan bir bölümdür. Şöyle örnek vermek gerekirse şu anda santrallerde sadece elektrik mühendislerinin imza yetkisi bulunmaktadır.
enerji, elektrik, elektronik sektörleri ağırlıklı olarak bir çok sektörde proje ve satış mühendisi olarak görev alabilirler. İşsiz kalma durumları çok düşüktür.
Elektrik Mühendisliği enerji var olduğu sürece kendisini yenileyecek ve iş imkanının bitmeyeceği bir mühendislik dalıdır.
Enerjinin üretiminden başlayıp iletim, dağıtım gibi çok farklı uzmanlık alanları ve iş imkanları mevcuttur.
Ayrıca enerjinin iletim ve dağıtım aşamasında 380 kV, 154 kV, 34,5 kV gibi farklı gerilimlerdeki çalışma sahaları ayrı uzmanlık içermekte ve birbirinden bağımsız iş imkanları da mevcutttur.
1 senedir elektrik taahhüt sektöründe proje ve şantiye departmanlarında çalışmaktayım.
Endüstriyel tesislerin kendi bünyelerinde bakım departmanlarında, Taahhüt firmalarında, Yenilenebilir enerji kurulumu ve işletimi yapan tesislerde, elektrik bazlı farklı üretim tesislerinde (Transformatör, Yüksek Gerilim Hücreleri, Kablo, Şalt Malzemeleri v.s.) gibi bir çok sektörde Elektrik Mühendisi olarak iş imkanları mevcuttur.
Özelde,devlette ya da kendi imkanlarınızla çalışabilirsiniz.Elektrik denildiğinde akla gelen hangi alan varsa uyar.İş imkanları konusunda bence kendinizi geliştirdiğiniz takdirde açıkta kalmayacağınıza inanıyorum.
Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santralların yapımı, çalıştırılması ve bakımını yapar,
- Elektriğin, üretildiği noktadan tüketileceği noktalara kadar, dağıtımında kullanılacak direklerin ve kabloların tasarımının ve hesaplarının yapılması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi işlerini yapar,
- Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, büro, park vb.) projesinin, montajının yapılması ve işletilmesi çalışmaları yapar,
- Bu işler için gerekli işgücü ve maliyetin hesaplar,
- Elektrik sistemlerinin verimini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.