Cevaplar 5

Endüstri ve Verimlilik Topluluğu, üniversite öğrencilerinin öğrenim yaşamları boyunca kazandıkları akademik birikimi, girişimci ruhun ürünü olan ulusal çaplı ve lokal etkinliklerde kullanmasına fırsat oluşturmak amacı ile her yıl "Liderlik Kampı" ve "Yaz Okulu" olmak üzere iki ulusal çaplı etkinlik; okulumuz öğrencilerine yönelik "Gezen Bilir", "Mercek", “Kampüs” ve "Vaka Analizi Yarışmaları" olmak üzere dört adet lokal etkinlik düzenlemektedir. 

EVT bütün bölümlerde ve fakültelerde okuyan, kendini geliştirmek isteyen her öğrenciye açık bir topluluktur. 

EVT'nin açılımı Endüstri ve Verimlilik Topluluğu'dur.