Cevaplar 2

Yükleniyor...

Aktüerya ve Risk Yönetimi bölümü, benzer bölümlerden farklı olarak aktüerya konusunda eğitim ve becerinin kazandırılmasının yanında Risk Yönetimi konusunda da gerekli bilgi ve becerinin kazandırmaktadır, böylece bölüm mezunları rakiplerinden daha avantajlı bir konuma sahip olmaktadır.Aktüerlik avrupada çok popüler bir meslek olup geçen yıl en iyi meslek seçilmiştir, Türkiye de de giderek Aktüerya'nın önemi artmakta olup bölüm mezununa ihtiyaç artmakta. Aldıkları eğitim doğrultusunda aktüerlik mesleğinin yanısıra ekonomin her dalında da çalışma imkanına sahiptirler, ayrıca YÖK tarafından onaylanmış Kamuda ve Özel Sektörde İstatistik Bölümü ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Denkliği vardır, bölüm mezunlarımız isterlerse bu alanda da geniş çalışma imkanına sahiptirler.Kısaca Aktüerya ve Risk Yönetimi mezunlarının çalıştığı alanlar; Bankalar, Sigorta Genel Müürlüklerinde, Sigorta ve Fon Yönetim Şirketlerinde, Sosyal Güvenlik ve Finans Kurumlarında, Acentalarda ,Hazine Müşteşarlıklarında Finans ve Sigorta Murakabe Kurumlarında, Yatırım Firmalarında , Bütçe Planlama Analistliğinde, Finanssal Değerlendirme Uzmanlığında, Ürün Yönetim Yetkililiklerinde, Finansal Danışmanlıklarında, Emekli Sandığında, Sosyal Sigortalar Kurumda, Özel Sosyal Güvenlik Kurumlarında Üniversitelerde Uzman Statüsünde ve sayamadığım çoğu alanda, kısacası ekonominin her dalında çalışma imkanına sahiptirler.Dilerlerse Aktüerya ve Risk Yönetimi mezunların İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri alanlarında, dilerlerseler İstatistik Bölümü alanlarında da çalışabilmektedirler.

5,771 görüntülenme

Bölümü Seçecek Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme:

Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde ilk öğrencilerini kabul ederek Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi'ne bağlı olarak açılmıştır. Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü öğrencileri küreselleşmenin ve rekabetin her geçen gün daha fazla hissedildiği dünyada, rakiplerinden bir adım öne çıkmalarına yönelik olarak üniversite hayatlarına bir yıl İngilizce hazırlık okuyarak başlamaktadır. Geleceğin meslekleri arasında gösterilen Aktüerya ve Risk Yönetimi Bölümü, ilk iki sene öğrencilere matematik, istatistik, ekonometri gibi dersler gösterilmektedir. Geniş bir seçmeli ders yelpazesine sahip olan bölümümüz, öğrencilere üçüncü sınıftan itibaren istedikleri alanlarda uzmanlaşmalarına yönelik imkanlar sağlamaktadır. Aktüerya ve Risk Yönetimi öğrencileri mezun olduktan sonra sigorta şirketleri, finans kurumları, hazine müsteşarlıklarında, sigorta muhakebe kurumlarında, fon yönetim şirketleri, devlet kurumları, bankalar, sosyal hizmetler, finans uzmanı olarak, acentalarda, üniversitelerde uzman statüsünde kısacası ekonominin her alanında çalışma olanakları bulabilmektedir. Gerek Karabük Üniversitesi, gerekse Akterya ve Risk Yönetimi Bölümü öğretim elemanı kadrosu alanında uzman, küresel gelişmeleri yakından takip eden akademisyenleri bünyesinde barındırarak öğrencilere kendi alanlarıyla ilgili gerekli bilgi ve beceri düzeyini en üst seviyede kazandırmaktadır. Her geçen gün genişleyen kadromuzla geleceğin meslekleri arasında gösterilen bölümümüz mezunlarının gerek ulusal gerekse uluslararası alanda önemli iş fırsatları beklemektedir. Bölümümüzü diğer benzer bölümlerden ayıran en temel özellik öğrencilerimize aktüerlik konusunda gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmanın yanında, risk yönetimi konusunda da yeterli bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır.
Bölümümüz mezunlarının kamuda ve özel sektörde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile İstatistik Bölümü denkliği vardır.Mezunlarımız isterlerse bu alanda da çalışa imkanına sahiptir.

928 görüntülenme