Cevaplar 210

Filtrele:Sırala:

P&G Finans Ekibi'nin yapısını anlatır mısınız? (1 Cevap)

P&GFinans şirket içerisindeki stratejiyi belirleyen ve bu stratejinin uygulanmasıiçin diğer departmanlara rehberlik eden departman olarak öne çıkar. Bu yüzdenP&G Finans içerisindeki bütün roller oldukça doyurucu tecrübeleriçermektedir. Buna birkaç örnek vermek gerekirse; Kategori Finans Ekibi markatakımlarıyla çalışıp ürünlerin tüketicilere doğru fiyat ve promosyonstratejisinde gittiğinden emin olur. Satış Finans Ekibi satış takımlarıylaçalışır ve müşterilerin ihtiyaçlarını anlayıp bu ihtiyaçların P&Gprensipleri çerçevesinde cevap vererek Satış Ekibi’ne rehberlik eder. ÜretimDepartmanı’yla çalışan Üretim Finans Departmanımız ürünlerin doğru maliyetleüretildiğine ve bu maliyetlerin en doğru şekilde hesaplandığına eminolmaktadır. Bunun dışında Bütçe Planlama ve Bütçe Kontrol Ekiplerimiz seneiçerisindeki bütçelerin doğru bir şekilde harcandığına emin olurlar. HazineDepartmanımız ise P&G Finans’taki tüm aktivitelerin doğru şekilde finanseedildiğinden emin olur ve bu finansman yollarının şirket içinde en iyi şekildeyapılması için çalışır. Son olarak benim şu anda liderliğini yaptığım VergiDepartmanımız tüm vergi hesaplamalarının doğru, zamanlı ve şeffaf bir şekildeyapıldığından emin olur ve gerektiğinde bunu kamu kuruluşlarıyla paylaşmaktatereddüt etmez.

P&G'de nasıl yurt dışı kariyer fırsatları var? Türkiye'den yurt dışı ofislerine gitmek mümkün mü? (1 Cevap)

Global veuluslararası bir şirket olarak P&G'deki birçok arkadaşımız yurtdışındabelli görevlerde bulunmuştur. Şu an hali hazırda 100 kadar çalışanımızınyurtdışında farklı ülkelerde P&G çatısı altında çalıştığını biliyoruz. Benşahsen 5 yıl kadar boyunca yurtdışında çalıştım ve bu süre içerisinde çokfarklı ülkelerde çalışarak bu ülkelerdeki farklı tüketicileri tanıma şansıbuldum. Şirketin öncelikleri ve kişinin kendi kariyer istekleri uzlaştığısürece yurtdışında görev almak P&G için oldukça sık rastlanan bir durumdur.Buradaki beklenti; yurtdışında bilgi birikiminizi arttırıp Türkiye’de bu bilgibirikimlerini ve tecrübeleri kullanarak değer yaratma zinciri içerisinde endoğru şekilde yer almanızdır.

P&G Finans Ekibi olarak nasıl adaylar arıyorsunuz? (1 Cevap)

P&G’deişe alım kriterlerinde bazı prensipler ve yetenekler öne çıkıyor. Bunlar;liderlik, takım çalışması, analitik düşünce, problem çözme gibi özelliklerdir.Bu prensipler tüm P&G için geçerlidir. Bu yüzden biz kişilerin öncekitecrübelerine, okullarına, not ortalamalarına ya da bölümlerine bakmayız. Bizimiçin önemli olan kendilerini bu alanlarda geliştirecek deneyimlere önemvermeleridir.

P&G stajyerlerine nasıl görev ve sorumluluklar veriyor? (1 Cevap)

P&Gstajyerleri, full-time olarak işe alınmış arkadaşlarımızın geçtiği süreçlerdengeçerler, aynı eğitim süreçlerine tabi tutularak A’dan Z’ye bir projenin sahibiolurlar ve bu projeyi bitirmekle yükümlüdürler. P&G stajyerlerinin yaptığıbazı projeler staj süresinin bitiminden sonra gerçek hayatta kullanılır. Buyüzden biz stajyerlerimize oldukça önem veririz ve bu süreci doğru bir şekildegeçirebilmeleri için elimizden gelen her türlü önlemi alırız.

Satış Departmanı ne iş yapar? P&G Satış Departmanı'nın görev ve sorumlulukları nelerdir? (1 Cevap)

Satış Departmanı, müşterilerle uzun soluklu ortak iş planları doğrultusunda değer yaratır. İşin özünde, birinci vazifesi hem hem kendi çalıştığı şirket hem de mal sattığı şirket için ortak bir değer yaratmaya çalışır. Elbette ki bu değerin yanı sıra, iş ortaklarını tüketicilerle en doğru şekilde buluşturmaya çalışır. Buradaki rekabette bir adım öne çıkmaya çalışır. Satış Departmanı’nın distribüsyon, raflandırma ve mağaza içi sergileme gibi belli kriterleri vardır. Bu kriterlerde diğer markalarla rekabette daha fazla ön planda olmaya çalışır. İşin özünde yapmaya çalıştığı en temel şey, müşterisini doğru anlayıp bu anladığı düzlemde en kuvvetli planlarla ortak bir proje geliştirmek denebilir. Sorumlu olduğumuz müşterilerle 2016 yılını başarıyla kapatmayı hedefliyoruz. En doğru şekilde ortak planlar yaparak 2017 yılının ön hazırlıklarına başladık ve bu yılın başında da hayalimiz, yıllık plan üzerine müşterimizle el sıkışmaktır.