Cevaplar 8

Filtrele:Sırala:

Arçelik Garage kültürünü anlatır mısınız? (2 Cevap)

Biz burada kullanıcıyı odağa alıyoruz. Hızlıca test ediponlardan geribildirim alıyoruz. Sloganımız; “Fail fast, fail early and thensucceeded!” şeklindedir. Eğer fikrimiz yeterince iyi değilse ve kullanıcıdaniyi yorum gelmediyse ya mevcut fikri geliştiriyoruz ya da onu öldürüp yeni birfikirle devam ediyoruz, sonrasında da başarılı olmayı hedefliyoruz. Biz buradabirçok farklı disiplinden insanla, şirket içinden ve dışından akademisyenlerle,start-up’larla, müşteri ve servis ağımızla, bayilerimizle beraber çalışıp yenifikirler üretiyoruz.

Arçelik Garage kültürünü anlatır mısınız? (2 Cevap)

Garage’ın mottosu “Fail fast, fail early and thensucceeded!” şeklindedir. Bu cümleyi tüm ekip olarak içselleştirdik. İyi fikriyakalamak için çok fazla fikri hızlıca üretmek gerekiyor. Hangisinin müşteriye değerkattığını belirleyip, değer katmayanları hızlı bir şekilde öldürmemizgerekiyor. Bu bize çok çevik bir çalışma sistematiğini, hızlı aksiyon almayı,ivmeyi yakalamak için süreci alt üst etmeyi sağlıyor. Bu nedenle Garage’debirlikte çalıştığımız arkadaşların girişimci ruha sahip olmalarını, inandıklarıfikrin peşinden tutkuyla koşmalarını, imkansızlıkları kendi çabalarıylayenmelerini ve Maker olmalarını bekliyoruz. Maker; kendi fikirlerini kenditasarlar, kendi prototipini yapar, uzaktan gözlemlemek yerine işin mutfağındaolur. Dolayısıyla bu arkadaşların daha dinamik, araştırmaya meraklı, başarısızolmaktan korkmayan ve istekli olmalarını tercih ediyoruz.

Design Thinking nedir? Arçelik Garage'da yürüttüğünüz bir proje örneği anlatır mısınız? (1 Cevap)

Design Thinking bir fikir geliştirme metodudur ve Garageiçerisinde en çok kullandığımız metotlardan birisidir. Türkçeye tasarım odaklıdüşünce ya da tasarım düşüncesi olarak çevrilebilir. Bir Design Thinkingçalışmasına katılan herkesin bir Tasarımcı gibi düşünmesi bekleniyor. Biz de buradaçalışanlarımıza Design Thinking eğitimini verip uygulamasında önderlikediyoruz.

Örneğin; bir elektrik süpürgesiyle ilgili bir kullanıcıdeneyimi alanımız var. Orada çalışmaya katılacak kişiler önce süpürgeyideneyimleyerek onunla ilgili problemleri çıkartıyor ve biz masaya oturup buproblemleri tartışıyoruz. Birçok fikir üreterek o fikirlerin prototiplerini yapıyoruzve tekrar bu alanda gerçek kullanıcılarla prototipleri test edebiliyoruz.Böylece erken aşamada müşterinin ya da kullanıcının neyi beğenip beğenmeyeceğinigörebiliyoruz.

Arçelik Garage nedir? Arçelik Garage'da neler yapılıyor? (1 Cevap)

Arçelik Garage, Arçelik Ar-Ge Ekibi’nin altında yeninesil bir Ar-Ge merkezidir. Biz burada birçok şey yapıyoruz. Doğru fikirgeliştirme araçlarıyla daha önce düşünülmemiş fikirleri ortaya çıkarma gibihedefimiz var. Bunun yanı sıra elimizin altında büyük bir ileri imalatyetkinliği var. Bu sayede burada geliştirdiğimiz fikirleri gerçek ürünkalitesinde prototiplere dökerek gerçek müşterilerin görüşlerini alabiliyoruz.

Bir yeni mezun olarak Arçelik Garage'da çalışmak nasıl bir deneyim? (1 Cevap)

Aslında yeni mezun olarak çalışmak burada bir avantaj çünküinsanlar yıllardır çalıştığı konularda büyük bir deneyim sahip oluyor. Budeneyim de yeni fikirlerde kendilerini engellemelerine ve kısıtlamalarına nedenoluyor ama bir yeni mezun için böyle bir şey yok, onlar biraz daha özgür birkafayla buraya geliyorlar. Ben bunun Arçelik ve Arçelik Garage için dahafaydalı olduğunu düşünüyorum.

Bunun yanı sıra Arçelik Garage birçok ofisten farklıçünkü burada açık ofis ortamımız var. Her sabah farklı bir masada çalışmayadevam edebiliyorum. Burası biraz daha bir start-up ofisine benziyor. Kurumsalsüreçlerden biraz daha uzak, rahat çalıştığımız ve rahat giyindiğimiz bir yerdeyiz.Bu yüzden yeni mezun arkadaşlara ve benim gibi genç insanlara uygun olduğunudüşünüyorum.