Cevaplar 8

Filtrele:Sırala:

Arçelik Garage kültürünü anlatır mısınız? (2 Cevap)

Garage’ın mottosu “Fail fast, fail early and thensucceeded!” şeklindedir. Bu cümleyi tüm ekip olarak içselleştirdik. İyi fikriyakalamak için çok fazla fikri hızlıca üretmek gerekiyor. Hangisinin müşteriye değerkattığını belirleyip, değer katmayanları hızlı bir şekilde öldürmemizgerekiyor. Bu bize çok çevik bir çalışma sistematiğini, hızlı aksiyon almayı,ivmeyi yakalamak için süreci alt üst etmeyi sağlıyor. Bu nedenle Garage’debirlikte çalıştığımız arkadaşların girişimci ruha sahip olmalarını, inandıklarıfikrin peşinden tutkuyla koşmalarını, imkansızlıkları kendi çabalarıylayenmelerini ve Maker olmalarını bekliyoruz. Maker; kendi fikirlerini kenditasarlar, kendi prototipini yapar, uzaktan gözlemlemek yerine işin mutfağındaolur. Dolayısıyla bu arkadaşların daha dinamik, araştırmaya meraklı, başarısızolmaktan korkmayan ve istekli olmalarını tercih ediyoruz.

Maker ne demek? Arçelik Garage makerlık konusunda neler yapıyor? (1 Cevap)

Maker, üreten ve yapan kişi demektir. Buradaki amacımız;Maker kültürünü şirket içinde ve dışında yaygınlaştırmaktır. İnsanlarınürettiği fikirleri test etmeleri için bir prototipe ihtiyaçları var. Biz de buprototipleri kendilerinin yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için Design Thinking,3D printing, Arduino gibi basit eğitimler vererek bunları uygulamalarınısağlıyoruz. Böylece kişi hem kendi fikrini üretebiliyor hem de prototipini alıpmüşterisine gidebiliyor.

Arçelik Garage kültürünü anlatır mısınız? (2 Cevap)

Biz burada kullanıcıyı odağa alıyoruz. Hızlıca test ediponlardan geribildirim alıyoruz. Sloganımız; “Fail fast, fail early and thensucceeded!” şeklindedir. Eğer fikrimiz yeterince iyi değilse ve kullanıcıdaniyi yorum gelmediyse ya mevcut fikri geliştiriyoruz ya da onu öldürüp yeni birfikirle devam ediyoruz, sonrasında da başarılı olmayı hedefliyoruz. Biz buradabirçok farklı disiplinden insanla, şirket içinden ve dışından akademisyenlerle,start-up’larla, müşteri ve servis ağımızla, bayilerimizle beraber çalışıp yenifikirler üretiyoruz.

Arçelik Garage neden kuruldu? (1 Cevap)

Amerika’daki insanlar garajlarda ihtiyacı olan ürünlerikendileri yaparlar. Biz de bu mantıkla insanların kendi fikirlerini ürüne dönüştürebileceğibir yer yapmaya çalıştık. Aynı zamanda burası bizim gibi mühendis vetasarımcılar için bir oyun alanı olabilecekti. Arçelik Garage bir Ar-Ge merkeziolarak yaklaşık 1 sene önce kuruldu. Şu an 35 kişilik bir ekiple çalışmayadevam ediyoruz.

Design Thinking nedir? Arçelik Garage'da yürüttüğünüz bir proje örneği anlatır mısınız? (1 Cevap)

Design Thinking bir fikir geliştirme metodudur ve Garageiçerisinde en çok kullandığımız metotlardan birisidir. Türkçeye tasarım odaklıdüşünce ya da tasarım düşüncesi olarak çevrilebilir. Bir Design Thinkingçalışmasına katılan herkesin bir Tasarımcı gibi düşünmesi bekleniyor. Biz de buradaçalışanlarımıza Design Thinking eğitimini verip uygulamasında önderlikediyoruz.

Örneğin; bir elektrik süpürgesiyle ilgili bir kullanıcıdeneyimi alanımız var. Orada çalışmaya katılacak kişiler önce süpürgeyideneyimleyerek onunla ilgili problemleri çıkartıyor ve biz masaya oturup buproblemleri tartışıyoruz. Birçok fikir üreterek o fikirlerin prototiplerini yapıyoruzve tekrar bu alanda gerçek kullanıcılarla prototipleri test edebiliyoruz.Böylece erken aşamada müşterinin ya da kullanıcının neyi beğenip beğenmeyeceğinigörebiliyoruz.