Kişilerin Çalıştığı Şirketler

Ipsos

32 soru, 55 cevap.

Eko CCS

2 soru

Kişilerin Üniversiteleri

Marmara Üniversitesi

39 soru, 248 cevap.

Kişilerin Bölümleri

İktisat Bölümü

32 soru, 147 cevap.

Ekonometri Bölümü

14 soru, 17 cevap.