Hazine ve Yatırım

7 soruya 7 cevap verildi.

Cevaplar 7

Yükleniyor...
872 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Üç ana sorumluluğumuz var. Birincisi, bankalar arası para piyasasının yönetildiği Hazine ve Finansal Kurumlar Ekibimizdir. Siz bankaya mevduatınızı getirdiğinizde biz o mevduatın faizini verebilmek için bu işlemin tersini bankalar arası para piyasasında biraz daha yüksek bir faizle yaparız. Birçok yeni terminolojinin duyulduğu, swaption gibi ürünlerin olduğu, çalışarak öğrenebileceğiniz bir konudur.

İkinci sorumluluk alanımız yatırımdır. Müşterimizin varlıklarının hangi ürünlerde daha iyi değerlendirebileceğimiz üzerinde çalıştığımız bir iş alanıdır. Fon, tahvil ve bono ürünlerimiz, müşterilerimizin getirilerinin nasıl olduğunu gösterdiğimiz uygulamalarımız var.

Benim sorumluluğumdaki son alan ise Garanti Portföy adı altında yapılan portföy yönetimi ve saklamadır. Burada tüzel ve bireysel fonların ne olması gerektiğini hesaplayıp, bunların hangi ürünlerde değerlendirilmesi gerektiğini belirliyoruz. Şu anda yatırım ve portföy ekiplerini ilgilendiren bir fon ürünü yapıyoruz. Şimdiye kadar fonlar sadece TL üzerinden alınabilirken, artık YP fiyatlar üzerinden de alınabilecek. Bu konularla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu’yla, Borsa İstanbul’la ve Takasbank’la çok sıkı çalışıyoruz.


711 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Fon ürünümüz var. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararlarıyla belirlenen çeşitli varlıklar var. Örneğin; döviz ve hisse senedi alım-satımı yapılıyor am siz müşteri olarak bunları alıp satmıyorsunuz. Portföy yönetim şirketleri bunları alıyor ve bu varlıklarla bir fon fiyatı ortaya çıkarıyor. Siz bir fon aldığınızda arkada sizin için bu ürünler alınıyor ve getirisinin bulunabileceği bir ürün haline geliyor. Bankamızın veya devletimizin borçlanmaya ihtiyacı olduğunda bir bono çıkartıyor. Bono, vadesi ve faiz oranı belli olan bir üründür. Bunun dışında türev ürünlerimiz ve opsiyon da var. Opsiyonu bir tahminleme ürünü gibi düşünebilirsiniz. Örneğin; önümüzdeki hafta hava sıcaklığının kaç derece olacağını kim tutturursa, o kişi bir başarı elde eder şeklinde ürünlerimiz var.

260 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Aramızda İnşaat Mühendisliği’nden Bilgisayar Mühendisliği’ne kadar birçok farklı mühendislik bölümünden mezun arkadaşımız var. Hatta bir tane Uzay Uçak Mühendisimiz bile mevcut ama genellikle insanlar Ekonomi, İşletme, Bankacılık gibi bölümlerden mezun.

1
252 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Ekonomi ve piyasalar hakkında bilgili, iletişim becerileri gelişmiş, çok dikkatli ve yeni şeyler öğrenmeye hevesli insanlar Hazine’de çalışabilir. Ayrıca yaptığımız iş yurt dışı finansal piyasalarıyla bağlantılı olduğu için yabancı dil bilmek şart.

1
243 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Hazine; Hazine Satış, Aktif Pasif Yönetimi ve Sermaye Piyasaları olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Biz Hazine Satış’ta müşterilerimizin işlemlerini yapıyoruz. Aktif Pasif Yönetimi, bankanın likiditesini ve bilançosunu yönetiyor. Sermaye Piyasaları ise finansal piyasalarda alım-satım yaparak kar elde etmeyi amaçlıyor.

1