Yatırım Sunumu#4 I Geometry Venture Development

Aylık gerçekleşen Yatırım Sunumu etkinliği ile amaç başlangıç aşamasındaki girişimlere $10K yatırım ile hisseye dönüştürülebilir sermaye sağlamaktır.

Cevaplar 2

İş Geliştirme Seminer Serisi: Fikrin pazardaki karşılığını ölçmek, problem-çözüm uyumunu yakalamak,  işin validasyonu sağlamak, ürün/servis ya da hizmet geliştirmek isteyen kişilerin kullanıcı ve müşterilerini keşfetmesinde destek sağlamak amacıyla iher hafta Cuma günü saat: 18.30 – 20.30 arasında gerçekleşecek seminer serisidir.  

Sunum(son).pptx: Idea/Seed ya da Series A seviyesinde bulunan girişimler için sunumlarını gerçekleştirerek, işleri ve sunumları hakkında geri bildirim alabilecekleri bir sunum serisidir. 

Program:  3 hafta ya da 4 hafta süresince ABD’de gerçekleşecek ‘Müşteri ve İş Geliştirme Programı’dır. 

•           İş fikrini hayata geçirme konusunda belirsizlik yaşayanlar

•           İş fikri arayan ve kendi girişimini hayata geçirmek isteyen

•           Yaşadığı ya da gördüğü bir problemi girişim ile çözmek isteyen

•           Geliştireceği ürün için sürdürülebilir ticari model oluşturmak isteyen

•           Hayata geçireceği girişim ile çevresine ve dünyaya değer sunmak isteyen