Cevaplar 18

Yükleniyor...
1,123 görüntülenme
·
Transkripti Göster

İş kollarında Pazarlama ve Satış Ekipleri var. Benim çalıştığım ekip de biri Pazarlama’dan biri de Satış’tan sorumlu olmak üzere iki grup müdürlüğüne bölünmüş durumda.

Satış’tan sorumlu arkadaşlarımız şubelerle daha fazla bir arada olan, Pazarlama’nın çıkardığı ürünleri ve stratejileri onlara anlatıp yol gösteren gruptur. Bizim 700 şubemizdeki 1100 arkadaşımız da bireysel bankacılığın şube tarafındaki sesi oluyor. Onların hedeflerinin takibi, fiyatlamalarının yapılması, sıkıntılarının çözülmesi için diğer genel müdürlük birimleriyle iletişiminin sağlanmasından sorumlu bir Satış Ekibimiz var.

Pazarlama Ekibimizde de segmentlerin yönetimini ve onlardaki öncelikleri belirleyen, Ürün Geliştirme dediğimiz kısımda mevduat ve kredi tarafındaki yeni ürünleri devreye sokan, bunların teknolojiyle olan iletişimini ve yeni ürünler çıkarma safhasını başından sonuna kadar takip edip fiyatlamayı belirleyen bir Ürün Yönetimi kısmı var.

Segment Yönetimi’nde de üst gelir dediğimiz afili segment, özel bankacılık, emekli dediğimiz ve bankamızın üzerine çok fazla odaklandığı bir segment, kitle dediğimiz bunların dışında kalan ama çok sayıda müşterisi olan bir kesim var. Onlara hangi kanallardan hangi ürünlerin sunulması gerektiğini teknoloji veya CRM vasıtasıyla belirleyip bunların planlamasını yapan bir ekipten bahsediyoruz.

48,620 görüntülenme
·
Transkripti Göster

İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunlarının bir kısmı yazılımcılığı tercih etti. Bizim derslerimizin yarısı bilgisayar ve yazılım üzerineydi. Ben 1993-1997 yılları arasında okudum. O zaman ki yazılım dillerini ve bunların nasıl öğrenebileceğimizi öğrendik. Arkadaşlarımın yarısı Denizbank’ın Intertech’inde ve diğer bankaların teknoloji şirketlerinde çalışıyor. Bunun dışında bankacılık yapan, nakit yöneten, başka bir bankanın iletişim merkezinde veya telekom sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışan arkadaşlarım da var. Ben de 1997 yılından beri bankacılıkla uğraşıyorum. Dolayısıyla her sektörde çalışmaya uygun bir meslek. Okulda öğrendiğimiz her şeyi uygulamıyoruz ama yeri geldiğinde uygulama imkanımız oluyor.

713 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Mühendisler her kanalda çalışabilir. Bizim bankamızda çok sayıda mühendis arkadaşımız var. Bu öğrendiğiniz şeyleri nasıl uyguladığınızla alakalı. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği mezunuyum ve orada rakamları doğru okumayı, neyin neyi ifade ettiğini anlamayı, bunu hayata geçirmeyi ve yaptığım işte uygulamayı öğrendim. Dolayısıyla bunu bankacılık hayatımda kullanıyorum. Birçok birimde mühendisliklerden gelen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız müfettiş kollarında veya destek birimlerinde çalışabilirler. Mühendis dediğimiz kişiler de çok başarılı birer bankacı olabilir. Bizim iç kurulumuzda ve diğer kanallarda birçok mühendis arkadaşımız var. Burada keyifle çalışabilirler ve o sektöre katma değer sağlayabilirler.

630 görüntülenme
·
Transkripti Göster

Öncelikle fikrin oluştuğu bir aşama var. Bu aşama müşteri ihtiyacının belirlenmesinden başlıyor. Bir sürü fikir olabilir ama önemli olan o fikrin işe yaramasıdır çünkü bu bir kaynak kullanımıdır.

Denizbank’ta en tecrübesiz arkadaşımızdan genel müdüre kadar herkes fikirlerini açıkça söylemekten ve ortaya koymaktan çekinmez çünkü bize göre söylenmemiş bir fikir, en kötü fikirdir. Dolayısıyla fikir ortaya çıktıktan sonra bu işin hukuksal, teknoloji, operasyonel ve reklam boyutunda neler olabileceğini ilgili ürün ekipleri belirliyor. Ardından ilgili ekiplerle toplantılar yapılıyor ve ürün ete kemiğe bürünmeye başlıyor ama bazı fikirler belli kısıtlardan dolayı uygulanamaya biliyor. Bunlar oluştuktan sonra ürün üst kurulumuza anlatılıyor ve gereken düzeltmeler yapılıyor. Arkasından bu işin teknolojik ve operasyonel tüm süreçleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Ardından bu işin anlatılması ve eğitim süreci başlıyor. Deniz Akademimizle beraber sınıf içi veya web üzerinden verilen eğitimleri şubedeki arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. İş yazılı bir ortama getiriliyor çünkü ürün uzun yıllar kullanılacağından dolayı bilgi almak isteyenler için yazılı bir kullanım kılavuzu oluşturuluyor.

Bu işin reklam safhasında Reklam birimimizle beraber hangi kanallarda ne gibi reklamların yapılacağı konusunda onlara brief veriyoruz, onlar da ajansımızla görüşerek gerekli çıktıları bize sunuyorlar. Üzerine biraz tartışıp son haline getirdikten sonra müşterilerimize televizyon, afiş veya radyo reklamlarıyla bunu anlatıyoruz ve satış süreci başlıyor ama iş burada bitmiyor. Bizim proje anında düşünemediğimiz birçok şey satıştan sonra müşteri tarafından bize gelebiliyor. Bu yüzden kendini sürekli yenileyen bir işten bahsediyoruz. Son kullanıcının çok beğeneceğini düşünmüşüzdür ama müşteri onu beğenmemiştir. Bu durumda onun yerine başka bir özellik istemiş olabilir. O geri bildirimleri sürekli toplayarak düzeltmeler yapıyoruz. Bir ürün sunuluyor ama kendini sürekli yenileyen bir yapısı oluyor.

573 görüntülenme
·
Transkripti Göster

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu; yurt içinde 704, yurt dışında ise 43 tane şubesi olan bir finansal hizmetler grubudur. Yurt içinde Türkiye’nin dört bir yanında 16 tane bölgemiz var. Bu şubelerimiz ağırlıklı olarak bireysel bankacılık, kobi bankacılığı ve yaklaşık 300 tanesi de tarım bankacılığından sorumlu. Bir de ticari bankacılık dediğimiz yüksek cirolu, az adetli ama yüksek hacimli müşterilerimize baktığımız 30 civarında kurumsal ve ticari şubelerimiz var. Geri kalanlar bireysel, kobi ve tarım bankacılığıyla uğraşıyor. Bu müşteri kesimini bankamıza katmaya çalışarak onlara hizmet ve ürünlerimizi ulaştırıyor.