9 çalışan, 138 soruya cevap verdi.
#Telekomünikasyon#Teknoloji