10 çalışan, 67 soruya cevap verdi.
#Telekomünikasyon#çok uluslu