Yükleniyor...

Okulumuzun Sosyal Hizmet Bölümü resmi sitesinde yer alan iş alanları
hakkında karşımıza çıkan bilgiye göre:

Sosyal Hizmet Uzmanlarının Çalıştıkları Kurum ve Kuruluşlar:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
Kreş ve gündüz bakımevleri
0-12 Yaş çocuk Yuvaları
Sevgi Evleri
12-18 Yaş Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları
Ergen Danışma Merkezleri
Koruyucu Aile Hizmetleri
Aile Danışma Merkezi
Yaşlı Huzurevleri
Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Özel Eğitim Kuruluşları
Spastik Çocuklar Merkezi
Toplum Merkezleri
Sosyal Yardım Birimleri
Sağlık Bakanlığı
Hasta Hakları Birimleri
Devlet, üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler
Branş ve İhtisas Hastaneleri(Onkoloji,Sanatoryum,Çocuk doğum evleri,Zührevi Hastalıklar,Psikiyatri)
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri
Kredi ve Yurtlar Kurumu
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
Adalet Bakanlığı
Cezaevleri
Islahevleri
Çocuk Mahkemeleri
Aile Mahkemeleri
Sokak Çocukları Merkezleri
Devlet Planlama Teşkilatı
HÜ İİBF SH Bölümü ve diğer üniversitelerin ilgili bölümleri
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye İş Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri
Kamu ve özel sanayi kuruluşları
Yerel yönetimler
Sivil toplum örgütleri

18,467 görüntülenme