Perfetti Van Melle’nin kültürünü ilk olarak “insana güven” olarak değerlendirebilirim. Burada biz işi aldığımız kişilere güveniyoruz, inisiyatifler veriyoruz, sorumluluk veriyoruz. Kişinin yetkinlikleri bizim için çok önemli. Yaşı, nerelerde ne oranda çalıştığından çok; gerçekten aldığı sorumluluğu ne kadar iyi yerine getirebileceği bu bizim için çok önemli. Dolaysıyla temel taşlarımızdan bir tanesi güven. İkincisi pozitif yaklaşım. Çünkü en zor anlarda bile şirket olarak sağ duyu ve pozitif havayı bozmamaya çalışıyoruz. Üretkenliğin bu havada oluşacağının farkındayız. Üçüncüsü ise takımdaşlık; insanların birbiriyle yardımlaşarak hedeflere gidebilme becerisi. Kültürümüzdeki özellikle bu üç konuya çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bir başka etken ise birbirimize olan saygımız. Gerçekten burada çalışan herkes birbirine çok ciddi oranda saygı gösteriyor.

Yazar Hakkında

Diğer Cevapları