3 tane insan kaynakları iş ortağımız var. Bir insan kaynakları iş ortağımız satış ve pazarlamaya bakıyor. Bir diğeri üretimden sorumlu. Diğer iş ortağımız ise tedarik zinciri, finans ve bilgi işlemden sorumlu. Bu kişilere aynı zamanda İK uzmanları bağlı. Dolayısıyla o birimin tüm insan kaynakları uygulamaları bu kişiler tarafından yönetiliyor. Bu kişiler iş birimlerine çok yakın çalışıyorlar. İş birimlerinin ihtiyaçlarını, iş birimlerinin stratejilerini çok iyi biliyorlar. O stratejiler, o ihtiyaçlar doğrultusunda en etkili İK çözümlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Personel ve idari işler birimimiz ise bütün insan kaynaklarının mevzuat, idari tarafı ve özlük işleri tarafını çok büyük operasyonel bir iş olarak yönetiyorlar. Onların da bu işi yaparken tüm prensibi yine bir iş ortağı şeklinde hareket etmek, çalışanların ve departmanların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda politikalarını oluşturmak.

Yazar Hakkında

Diğer Cevapları