Furkan Özdemir

Furkan Özdemir

7 Cevap
Deniz kıyısından özellikle de Akdeniz veya Ege ikliminden geliyorsanız şehir iklimi açısından oldukça zor. Karasallık diz boyu:)
Gazi Üniversitesi hakkında türetilen efsanelere girmeyeceğim. Başlayınca çoğunun gerçek dışı olduğunu siz de farkedeceksiniz-özellikle İİBF'ye gelirseniz-.
Mezun olunca dersler dışında ne gibi vasıflarınız olacağını erkenden düşünmenizi tavsiye ederim. Malum İİBF'ler her yıl binlerce mezun vermektedir. Ama merak etmeyin Gazi Türkiye'nin en iyi İİBF'sidir. Öğretim kadrosu oldukça kalitelidir. Elbette bunun yanında size de çok iş düşmektedir.
Mezun olunca öncelikle KPSS'ye gireceğiz. KPSS puanımızı elimize aldıktan sonra kurum sınavlarını takip edeceğiz. Ne gibi görevlerde çalışabiliriz?
-Kaymakamlık,
-İdare Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinde idari hakimlik
-Bakanlıklarda uzmanlık, müfettişlik
-KİT’lerde, yatırımcı kuruluşlarda, belediyelerde orta ve üst kademe yöneticilik, uzmanlık ve müfettişlik,
-Teftiş kurullarında müfettişlik, uzmanlık ve yöneticilik,
-Danıştay ve Sayıştay'da denetçi ve uzmanlık
-Devlet Planlama Teşkilatı ile Rekabet Kurulu gibi üst kuruluşlarda uzmanlık
-Dış İşleri Bakanlığında meslek memurluğu ve idari memurluk,
-Hazine, DPT, Maliye Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, TÜİK gibi kuruluşlarda müfettişlik,
-Tüm kamu ve özel bankalar ile özel sektör kuruluşlarında ve çokuluslu şirketlerde yöneticilik, müfettişlik ve uzmanlık

Tecrübeler

Bilgisi Olduğu Konular