Hukuk alanında çalışmanın en zor yanının mesleğin ilk zamanları olduğunu düşünüyorum. Üniversitede öğretilen derslerin pratik hayatta karşılaşacağınız hukuki sorunları çözmeye yetmediği görüşündeyim. Meslekte ilk 2-3 senede edinilen deneyimlerin çok daha faydalı olduğunu gördüm.  İlk seneler yeni mezunların olabildiğince sebat etmesi ve azimle çalışması gerekiyor.

203 görüntülenme
Bu soruya verilmiş diğer 2 cevabı gör