Cevaplar 10

Yükleniyor...

Siemens İnovasyon Yarışması'yla aslında diğer birçok yarışmadan farklı olarak öğrencilerin yenilikçi fikirlerini ödüllendirmenin de ötesine gidip bu fikirlerin birer ürün prototipine dönüşmesini sağlamayı amaçladık. Ürün prototip aşamasına geldiğinde ise öğrencinin, kendisine bir iş biriminden ve ARGE departmanından atanacak bir yöneticinin mentörlüğünde prototipi gerçek bir ürüne dönüştürmesini hayal ettik. Dolayısıyla sürecin fikir-prototip-ürün ve belki de ürünün pazara çıkması olarak gelişmesini hedefliyoruz.

Her ne kadar yarışma önemli bir çarpan olsa da Siemens Innovation Fellowship dediğimiz kapsamlı bir programın bir parçası sadece. Kişiyi tüm program süresince Siemens ailemizin arasına alıyoruz, ona bir koç/mentor atıyoruz, ve fikrini 3 ay içerisinde gerçekleştirmesini bekliyoruz. Kişi Siemens Innovation Fellowship Programı'ndan mezun olduktan sonra Siemens ailesine geri dönüp bizimle tam zamanlı çalışma olasılığına sahip oluyor. Ne olursa olsun kendi kişisel kariyer gelişimi adına çok değerli bir deneyim kazanıp kariyer yoluna devam ediyor.

Bahsi geçen program Almanya, Türkiye, Çin ve Hindistan ortaklığında düzenlendiğinden, yarışmanın Türkiye 1.si, prototip çalışmasını diğer üç ülkedeki inovasyon laboratuarlarında yapabiliyor. Aynı şekilde Almanya'da eğitim görmüş iki Türk arkadaşımız da 3 aylık inovasyon projelerini Türkiye'de gerçekleştirecekler.

292 görüntülenme

Özellikle yeni bir projeye başlanıyorsa kişi eğitim amaçlı 3-6 ay arasında değişen sürelerde Almanya'ya gönderiliyor. Yeni mezun bir arkadaşımızın zaten daha ilk günden endüstriyel otomasyon konusunda çok üst düzey bir bilgisi olmasını beklemiyoruz. Dolayısıyla yeni çalışanlara biz o konuda sektörel bilgilerle donatılmış ciddi bir oryantasyon ve teknik eğitim programı uyguluyoruz. Siemens'in sektörde edindiği tecrübe, deneyim ve başarıyı düşündüğünüzde bu sektörel eğitim kişiyi bir üst lige çıkarıyor. Son 4-5 yıldır çalışanlarımızı dönüşümlü olarak e-eğitim programlarına tabi tutuyoruz ve bu eğitimler teknolojideki gelişimlere paralel olarak istikrarlı bir şekilde güncelleniyor. Siemens, Türkiye'deki çalışanların eğitim ve gelişiminin devamı için geçtiğimiz yıl 1.000.000 TRY civarında bir bütçe tahsis etti. Eğer yurtiçinde veya yurtdışında içeriğinin faydalı olduğunu düşündüğümüz bir konferans tespit edersek, fayda sağlayacağını inandığımız arkadaşlarımızın konferansa katılımlarını maddi ve manevi olarak destekliyoruz.

290 görüntülenme
Bu gereklilikler elbette pozisyonun gerekliliklerine göre çok farklılık gösteriyor. Örneğin "Junior Software Developer" pozisyonu için potansiyel üniversite mezunlarının iyi bir üniversite mezunu olması, bilgisayar, elektrik veya endüstri mühendisliği gibi core mühendislik alanlarında multi disipliner bir şekilde yazılım geliştirmeye hevesli olması, Siemens'i tanıması ve İngilizce bilmesi yeterlidir. Kişisel anlamda ise kişinin paylaşımcı ve takım halinde projelere katkıda bulunabilecek bir yapıda olması Siemens kültürüne uyumu açısından oldukça büyük değer taşır. Eğer yeni mezun adaylarda potansiyel görüyorsak, teknik yetkinlikleri bu kişiye kazandırmak Siemens'te çok zor bir şey değil. Özetle,yeni mezunlar bu işi yapmaya istekli ve hevesli olması bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi.
Daha tecrübeli adaylarda proje yönetimi yapmış olması, farklı kültürlerle tanışmış ve çalışmış olması gibi farklı kriterler işin içerisine giriyor.
Grup yöneticilerinde ise daha önceden takım yönetmiş, koçluk, mentorluk ve liderlik gibi yeteneklere sahip kişiler önem kazanıyor.
252 görüntülenme

Türkiye ARGE departmanı halihazırda yurtdışındaki birimlere entegre bir şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla dünya üzerinde Siemens'in herhangi bir lokasyonunda bir ihtiyaç olduğunda ilk bizlerin haberi oluyor. O pozisyon için teknik deneyime ve yeterliliğe sahip her Siemens çalışanı dünyanın neresinde olursa olsun aynı şansa sahiptir ve değerlendirme süreci de şeffaf ve tarafsız şekilde işliyor. Eğer Türkiye'de bir çalışanın Almanya'daki bir pozisyonda şirkete katkı sağlayacağına inanıyor ve bu potansiyeli görüyorsak çalışma vize ücreti ve oturum gibi ufak detaylar şirket gözünde önem arz etmiyor.

Sadece bu sene bile bölümümüzden 3 arkadaşımız farklı görevler için Almanya ve Avusturya'da bulundular. Kişinin istekli olması koşuluyla global anlamda Siemens sayısız kariyer fırsatları sunuyor.

515 görüntülenme

Öncelikle Türkiye'deki dinamikler son 15-20 yılda çok hızlı bir şekilde değişti. Gerek donanımlı ve yabancı dil bilen iş gücünün üniversitelerden mezun olma oranının artışı gerekse birçok şirketin büyümesiyle doğru orantılı olarak şirketlerin belirli bir olgunluğa erişmesi sebebiyle artık dikey kariyer dediğimiz herkesin kariyerinde hızlı bir şekilde yükseldiği fırsatlar 20 yıl öncesine kıyasla çok daha az.

Siemens bunun bilincinde bir şirket olarak teknik kariyerinde ilerleyip yatay kariyer yapma arzusunda olan çalışanlarına, yöneticilere sunduğu maddi ve yan hakların çok benzerlerini sağlayabilmektedir. Dolayısıyla Siemens'te eğer çalışan performansı ve projeleriyle şirkete önemli katkılar sağlıyor ve teknik anlamda ilerlemeyi yönetici olmaya tercih ediyor ise, o kişi yönetici sınıfı maaş ve yan haklara sahip bir şekilde dikey olmasa da yatay şekilde teknik kariyerinde ilerleyebiliyor. Kişinin AR-GE bölümünde başarılı olması ve yükselebilmesi için yetkinliklerine ciddi anlamda yatırım yapması, hangi fonksiyonel alanda çalışacağına ve kişiliğine hangi bölümün en uygun olacağına karar vermesi lazım. Yani sırf daha fazla para kazanma hırsıyla kişinin yönetici olma isteğini bir kenara bırakıp mutlu olacağı, yapmaktan keyif alacağı ve kendini motive edecek işleri seçmesi büyük önem taşıyor. Bu konuda bazı eksiklerimiz olmakla birlikte Siemens'te çalışanlarımıza olabildiğince mantıklı ve zengin bir kariyer yönlendirmesi sağlamaya çalışıyoruz.

Çalışanlarımızın gerek kariyer gelişimlerini desteklemek, gerekse belirli alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlamak adına ARGE grubu içerisindeki görev değişimlerini ve ARGE'den yurtdışına gitmelerini destekliyoruz. Örneğin yakın zamanda potansiyel bir arkadaşımız ARGE'de çalışıyor olmasına karşın yeni ürünlerin belirlenmesi sürecinde (product management) çalışmak istediğini belirtti. Onun kariyer gelişimini bu isteği doğrultusunda sağlaması adına ilk önce proje yönetimi bölümüne geçip bir süre deneyim kazanmasını, daha sonra ürün yönetimi kısmına geçebileceğini aktardık. Nitekim şu an Siemens'in bu tip zenginlikleri hem Türkiye'de hem de arzu edilirse global bir network'te sunabilmesi çalışanlara ayrı bir heyecan ve dinamizm katıyor.

161 görüntülenme