DenizBank

DenizBank

42 kişi, 299 cevap verdi.

Cevaplar 299

Filtrele:Sırala:

DenizBank Teftiş Kurulu'nun görevleri nelerdir? (1 Cevap)

İlk olarak biz denetlediğimiz ekiplere bir hizmet veriyoruz. Denetlediğimiz süreçle ilgili yöneticilere risklerin nasıl aza indirileceğini, nasıl daha başarılı veya verimli olunabileceğini söylüyoruz. Bu aslında dışarıdan satın aldığınız bir danışmanlık hizmetiyle eşdeğer oluyor, biz de Teftiş Kurulu olarak kurumumuza bu katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla denetimi her şeyden önce bir hizmet gibi görmek lazım.

Öte yandan üst yönetime yaptığımız bağımsız bir raporlama var. Bağımsız bir şekilde bankanın hedeflediği stratejiye ulaşmasını olumsuz yönde etkileyebilecek etmenleri tespit etmek, bunlarla ilgili alınabilecek kontrolleri çıkarmak ve üst yönetime bununla ilgili bilgi vermek gibi bir sorumluluğumuz var.

Bunun dışında bu işlerin yasal mevzuatlara uygun olarak yapıldığını da denetlememiz gerekiyor çünkü finans sektörünün çok fazla yasal yükümlülüğü var. Bankalar Kanunu ile başlayıp ona bağlı yönetmeliklerle sınırlanmış geniş bir çerçevesi var. Dolayısıyla bunlara olan uyumu gözetmek de görevlerimizden bir tanesidir.

DenizBank'ta Genel Müdür Yardımcısı olmak nasıl bir deneyim? (1 Cevap)

Yönetici olmak üretmekten daha farklı bir deneyim. Ben iş hayatıma yazılımcı olarak başladım. Yazılımcı olduğunuzda hayat daha kolay çünkü projenizin gerekliliklerine göre kodunuzla baş başa bir şekilde o işi yapıyorsunuz. Doğru dikkati ve zamanı kullandığınızda da ortaya başarılı bir sonuç çıkıyor. Yönetici olduğunuzda ise hayat biraz daha değişiyor. İşin içine iletişim, insanların motive edilmesi, sorunlara müdahale edilmesi gibi konular giriyor. İnsan iletişimi yöneticiliğin her seviyesinde çok önemli. Eğer o iletişimi sağlayamazsanız; ekibi motive tutup onları doğru konuya odaklamak mümkün olmaz ve başarıdan da bahsedilemez. Dolayısıyla bunun katkısı onların problemlerini çözdüğümüzde ortaya çıkıyor. Mühendisler problem çözme konusunda eğitim alırlar. Ben de bir bilgisayar mühendisi olarak problem çözüyorum ve bundan çok keyif alıyorum. O problemleri farklı yöntemlerle çözüp hayata geçirebilmek ve insanların bunu güzel bulduğunu duymak beni çok motive ediyor. Genel Müdür Yardımcılığı böyle bir iş; problemlerle ve insan iletişimiyle uğraşıyorsunuz.

Denetim alanında çalışmanın zor yanları nelerdir? (3 Cevap)

İşin zor tarafları aslında işi keyifli kılan taraflar oluyor, bu olaya nasıl baktığınıza bağlı olarak değişiyor. Örneğin; şube tarafında bir Müfettiş olarak çalışıyorsanız sürekli mobilsiniz. Bir şubeden diğer şubeye birkaç haftalık sürelerde gitmeniz gerekiyor ve anlık olarak programınız değişebiliyor. Bugün Manisa’da çalışırken ertesi gün Diyarbakır’da uyanabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu değişikliklere adapte olabilmek lazım.

Bunun dışında ilişki yönetimi hassas bir konu. Neticede siz denetlediğiniz süreçle ilgili yöneticilerle konuşuyorsunuz. Aldığınız bilgiler ve yaptığınız analiz sonucunda bir takım çıktılara ulaşıyorsunuz. Bazen denetlediğiniz süreçle ilgili denetçiler ne kadar özverili çalışsa da, zaman zaman yönetime kendisi hakkında olumsuz bir şey raporladığınızı düşünebiliyorlar. Bu yüzden de iletişim çok önemli. Gerçekten hangi niyetle geldiğinizi, denetimi o işin daha az riskli yürütülmesi için yaptığınızı anlatabilmeniz, bunları bir çıktı olarak vermeniz ve bir düzeltme fırsatı olarak sunmanız gerekiyor.

Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı olarak DenizBank'ta görevleriniz neler? (1 Cevap)

Genel Müdür Yardımcısı; iş kolunun stratejilerini belirlemekten, bunları sahada satışı yapan bölge ve şube kadrosuyla paylaşmaktan ve onları yönlendirmekten sorumludur. Bireysel ve perakende bankacılığın nereye gideceğini, nerelere odaklanıp hangi ürünleri çıkartırsa daha başarılı olacağını, nasıl rekabetin önüne geçeceğini belirleyip gerekli organizasyonları yaparak sahayı da bununla ilgili yönlendirmek, takibini yapmak ve eksiklikleri düzeltmekle yükümlüdür. Bunun dışında bankanın nerelerde şubeleşeceğini, hangi tip müşterilere gideceğini, nerelerde ATM ihtiyacı olduğunu, nerelerde şubelerin işini azaltıp ATM’lere yönlendirileceğini belirlemek, bunların fizibilitesini oluşturup takibini yapmak gibi görevlerim var. İlave olarak; banka sigortacılığı dediğimiz, bankanın sigorta stratejilerini belirten ve bankanın bu konuda üçüncü partilerle yaptığı iletişimi sağlayan bir görev tanımım da var.