Cevaplar 1

Filtrele:Sırala:

Veterinerlik Bölümü mezunu ne iş yapar? İş imkanları nelerdir? (8 Cevap)

Veteriner Hekimler, pet, küçük ve büyükbaş hayvanlar ile kümes hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, nesillerinin iyileştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, sağlıklarının korunması, hastalıklarının tedavisi, salgın hastalıkların önlenmesi, hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesi, hayvansal ürünlerin niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolü, çevre kirliliği, canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapılmaktadır. ( http://www.veterinary.ankara.edu.tr/?mdl=icerik&icerik_id=5&menu_id=68 )