Cevaplar 12

Filtrele:Sırala:

Elektronik Mühendisi olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir? (1 Cevap)

Elektronik Mühendisliğinin üniversitelerde bellibranşlara bölünmüş konuları var. Bunlar; Biyomedikal, Güç Elektroniği,Haberleşme, Elektromanyetik, Sinyalleşme olabilir. Bunların akademiye, piyasayave endüstriye yakın bazı konuları var. Savunma Sanayii’nde çalışacaksanızElektronik, Elektromanyetik, Haberleşme gibi bölümlerde çalışabilirsiniz amaTıp Elektroniği yapacaksanız Biyomedikal’e yönelmeniz daha doğru olur. Buyüzden arkadaşların biraz sektörleri bilmesi, araştırması, amacının ne olduğubilmesi önemli. Hızlıca para kazanmak veya daha çok mühendislik yapmak gibiamaçları anlamaları için çalışan diğer kişileri gözlemlemeleri lazım. Bu yüzdenkendi stillerine uygun branş seçmeleri lazım çünkü böylece o branşı beğenipbeğenmediklerini, neyi isteyip istemediklerini daha net anlayacaklardır.

Staj çok önemli. Ne istediğinizi anlamanıza belkiyardımcı olamayabilir ama ne istemediğinizi size çok güzel bir şekilde anlatır.Mezuniyet dönemine geldiğinizde aldığınız dersleri ve stajları gözden geçirerekamacınıza uygun bir iş seçmeniz lazım. Seçtiğiniz bir işi sonsuza kadar yapmakzorunda değilsiniz ama kendi stilinize ve akademik geçmişinize uygun bir işlebaşlamanız lazım. Bu işin belirli bir reçetesi yok ama ben kendi akademikgeçmişimi ve ne istediğimi gözden geçirip ona yönelik bir adım attım. Şu zamanakadar da hayal kırıklığına uğramadım.

Üniversite biter bitmez mi, iş tecrübesi sonrasında mı yüksek lisans yapmak sizce daha mantıklı? (13 Cevap)

Arkadaşlarımız lisanstan mezun olduktan sonraişle uğraşma, askerliğe gitme, yüksek lisansa başlama, aile işine yönelme gibibirçok seçenekleri oluyor. Ben branşımda ne kadar ilerlemek istediğime veakademik olarak ne alıp vermek istediğime baktım çünkü yüksek lisansabaşlamanın iş yapış şeklimi etkileyeceğini düşünüyordum. Kendimi iş yaparkendüşündüğümde yüksek lisans sonrasında olduğumu düşündüm. Dolayısıyla stilimi engüzel şekilde yansıtabileceğim durumu yüksek lisanstan sonra gördüm. Böylecehem akademik olarak kendime hem de literatüre bir şeyler katabileceğimidüşünerek yüksek lisansı bitirdikten sonra iş hayatına başladım ve iş yapışstilimde, şu anki Takım Liderliği pozisyonumda ve insanlarla konuşurken yükseklisans yapmanın gücünü hissettim. Bu başlı başına akademik bir bilgi değil,belli proseslerin yüksek lisans zamanında yapılmasından kaynaklı veya herkonuyu içeriden ve dışarıdan analiz edebildiğim için olabilir. Bu bana iş hayatımdainsanlarla konuşurken çok fayda sağladı.

Heriot-Watt Ünivesitesi'nde yaptığınız yüksek lisans size neler kattı? (1 Cevap)

Heriot-Watt University İskoçya’da mekanik enstitüsüolarak kurulmuş, teknik branşlarla ün yapmış çok eski bir üniversite. Benfarklı kültürlerden farklı anlayışları görmek ve bunları benimsemek isteyen birinsanım. Aynı yerde aynı şeyleri duymak güzel bir rahatlık verebilir ama bazenrahatlık ortamının dışına çıkmak gerekebilir. Bu güzel bir anlayış ve yükseklisans yapan arkadaşların çoğu bu anlayışla yüksek lisans yapıyor. Farklıkültürleri görmek, farklı yerlere gitmek, yurtdışında zaman geçirip tecrübekazanmak istiyor.

Okul özelinde konuşacak olursak; teknik okul olmasınınfevkalade önemi var. Heriot-Watt hocaları sadece piyasaya, akademiye,teknoparklara iş yapan kişiler değildi. Akademiye bağlı kalmayıp dışarıya işyapabilen, kullanılabilir ve anlaşılabilir çalışmalar yapan kişilerdi.Yaptığımız hiçbir test sadece akademiye, piyasaya veya endüstriye yönelikdeğildi. Bunların hepsi kendi içinde tutarlıydı ve her yerdekullanılabiliyordu. Bana bunları kattı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Elektronik Mühendisliği size neler kattı? (1 Cevap)

İstanbul Kültür Üniversitesi ElektronikMühendisliği mezunuyum ve burada daha çok Haberleşme’ye yöneldim. Belli birsüre sonra müfredat değişti ve bazı yeni dersler geldi. İstanbul KültürÜniversitesi’nin bana kattığı en büyük özellik; bir ekolün nasılyansıtılabileceğidir çünkü bana çok faydalı olan bir ekolü vardı. Bir konununveya öğrenmenin nasıl öğrenileceği ve öğretileceği konularını kattı. Bunu belki üniversiteyken söylemek zor ama insanöğrenmeyi gerçekten çok geç öğrenebilir. Bir konuyu dışarıya, hocaya, konuyabağımlı olmadan öğrenmek önemli.

Kişi kendi öğrenme yöntemini ve materyalini kendi seçmesi,eleştirel gözle baktığı bir kitabın dilini beğenmeyip başka bir kaynaktan kendikendine çapraz refere etmesi, hocaların anlattıklarını kitaplarlakarşılaştırması ve öğrenmeyi öğrenmek için bunları yapması gerekiyor. Kısacasıöğrenmeyi öğrenmek, kişinin doğru bilgiyi hazmedene kadar geçirdiği süredir.

Huawei'de Wireless Network Technology Ekibi için nasıl adaylar arıyorsunuz? (1 Cevap)

Wireless Engineer pozisyonunda çalışmak içinadaylarımızın bu branşı iyi tanımaları lazım. Wireless Engineer, bir mobilşebekenin içinde bulunan wireless ekipmanlarının entegrasyonuyla veplanlamasıyla ilgilenir. Bunun için de topolojileri, network topolojilerininnasıl olduğunu, nasıl planlandığını ve hangi ekipmanın ne işe yaradığını iyibilmek lazım. IP teknolojilerinin ve Subnet’in ne olduğunu bilmeleri, bunlaraçalışmaları gerekiyor.

Biz genellikle başvuran arkadaşların yeni mezunolduklarını tabii ki biliyoruz. Bu yüzden ne yaptıklarını ve ne yapmakistediklerini bilsinler. Wireless Engineer pozisyonu için mülakata gelenarkadaşların network projelerini ne kadar iyi bildiğine bakıyoruz. IP vetopoloji bilgisini özümseyen, takım çalışmasına uygun arkadaşları tercihediyoruz. Buradaki en önemli etken; çok global bir firmada çalışılacaksaİngilizce dilinin çok iyi olması gerektiğidir. Akademik geçmiş birinci sıradaama en az onun kadar önemli olan bir konu da yabancı dildir.