Cevaplar 6

Yükleniyor...

Hukuk Fakültesi mezunlarına tanınan iş imkanları oldukça geniştir. Fakülte mezunları, yarışma sınavlarında başarılı olmak ve mesleğin icrası için gereken bazı şartları (örneğin staj gibi) yerine getirmek koşuluyla, kamu veya özel sektörün her kademesinde rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Kaymakam, adli hakim-savcı, idari hakim-savcı, müsteşar, avukat, noter, müfettişlik (banka-bakanlık...vb), uzman yardımcısı (hukuki) gibi kadrolar Hukuk Fakültesi mezunlarının istihdam edilebileceği kadrolardan bazılarıdır.
Dört yıllık lisans eğitimini tamamlayan hukuk fakültesi mezunları, istedikleri takdirde ve gerekli şartları yerine getirmek koşuluyla lisansüstü eğitime devam edebilmektedir. Lisansüstü programlara; lisans başarı düzeyi, ALES, yabancı dil bilgi düzeyi ve programların özelliklerine göre aranılan ve duyurularda belirtilen diğer niteliklere uygun olan adaylar değerlendirilerek öğrenci alınır. Başvuracak adayların; Hukuk Fakültesi lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES'ten belirli standart puanı almaları gerekir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır. Başvuracak adayların; lisans mezuniyet belgesi ve ALES sonuç belgesinin yanı sıra, KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen sınavların birinden alınan yabancı dil puanlarını gösterir belgelere de sahip olmaları gerekir. Diğer koşullar Enstitü Yönetim Kurulları tarafından tespit ve ilan edilir.

11,279 görüntülenme

Adaleti titizlikle ayakta tutan, hukukun üstünlüğüne inanmış ve hukuk devleti ilkesinin gerçekleşmesi için çaba sarfedebilen, hislerine kapılıp en yakınının aleyhine bile olsa adaletten sapmayan, bulunduğu her ortamda doğru bildiklerini savunma erdem, cesaret ve hukuk bilgisine sahip bireyler olmak temel hedefinizse hukuk eğitimi almak size bu yolu açacaktır. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise, genç ve dinamik kadrosuyla, yabancı dil ağırlıklı eğitimiyle belirtilen hedeflere ulaşmanızda en önemli yardımcınız olacaktır. Alacağınız eğitimle, temel hedef ve felsefemiz olan “Hukukun üstünlüğünü özümsemiş, hakkaniyetli ve adaletli hukukçular” olmanın yanında, muhakeme yeteneği gelişmiş, uluslararası alanda rekabet edebilecek, adalet inancı tam, etik değerleri içselleştirmiş hukukçular olarak yetişme imkanına kavuşacaksınız.

Fakültemizde, bir yıl ciddi bir yabancı dil hazırlığın sonunda devlet üniversiteleri içerisinde bir ilk olarak derslerin yüzde otuzu İngilizce olarak verilmektedir. İngilizce dersler alanında uzman ve yurt dışında doktoralarını yapmış saygın hukukçu arkadaşlar tarafından verilmektedir. Diğer akademik kadronun da önemli bir kısmı yurt dışı doktoralı ve alanında deneyimli öğretim üyeleridir.

841 görüntülenme

Hukuk, insan ve toplum için hava ve su gibi hayati öneme, sonsuz dünyaları, sayısız insanı bir arada tutan bütünleştirici bir güce sahip. Hukuk eğitimi, önümüze sayısız tercihler sunuyor. Bu nedenle ülkemizde hukuk eğitimine olan ilgi her geçen gün artıyor. Hukuk fakültesi sayısının fazla olması hukuk eğitimin öneminin en güzel göstergesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, büyük ideallere sahip, çok genç bir devlet üniversitesi. Hukukun yapıcı ve birleştirici rolünü üstlenmiş olan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi ise, size hukuk eğitiminin en iyisini vermek için zengin, genç ve deneyimli bir kadroya sahip. Bu kadronun, meslek hayatınıza hazırlanırken olduğu gibi, sonrasında da hep yanınızda görebileceğinizden emin olabilirsiniz.

1,315 görüntülenme

Özellikle hukuk eğitimi için Ankara'da olmanın önemli avantajları bulunmaktadır.

362 görüntülenme

Uluslararası Araştırma Üniversitesi

P’ Lisansüstü ( Yüksek Lisans ve Doktora); % uluslararası öğrenci Hedefleyen Üniversite

-50 yıl aradan sonra Ankara’da kurulan ilk Devlet üniversitesi

_ Ankara'nın en genç Devlet Üniversitesi

- Türkiye genelinde, Puan sıralamasında ilk 10’da . Birçok alanda ilk 5' te

- Ankara merkezinde hizmet vermektedir.

-10 Fakülte, 2 Yüksek Okul, 4 Enstitü, 5 Araştırma Merkezi

- 600 e yakın deneyimli akademik personel.

- Fakültelerin çoğunda İngilizce eğitimi.

- 50 civarında uluslararası üniversite ile işbirliğinin getirdiği imkanlar

- 48 ülkeden yabancı öğrenci olması.

4,855 görüntülenme