Tuğçe Aygör
Geliştirme Uzman Yardımcısı
2013 yılından beri Eczacıbaşı Topluluğu şirketinde çalışıyor.
Şu anda olduğum pozisyona girme vesilem oldu. Hayata bakış açımı biraz daha değiştirdi. Aslında bütün kimya mühendisliği öğrencilerine de sorarsanız ilaç sektöründe çalışmak isterler. Benim aklımda hiç olmayan bir sektör oldu: madencilik sektörü. Hem sektörü sevdim hem de iş hayatını sevdim. Dolayısıyla Kariyer Test Sürüşü programı sayesinde şu an madencilik sektöründe Ar-Ge Departmanı’nda çalışan bir kimya mühendisiyim.

Diğer Cevapları

Benzer Kişiler