Meslekleri Keşfet!
Meslekleri, profesyonellerden dinle. Hayalindeki mesleği bul.

Meslek Anlatımları > Yönetim

Chief Operating Officer
Chief Operating Officer
Product Information Solutions Head of Section (IT)
Bir günümüz aslında genelde telefon, video ve toplantılar şeklinde geçiyor. BSH’daki diğer birçok departman gibi biz de global olarak çalışıyoruz. Global olarak çalıştığımız için genelde bir konuyla ilgili herkesi, her zaman, aynı masa etrafında toplamak çok mümkün olamıyor. Bu nedenle saat farklarını da göze alarak çok önceden bir planlama yapmamız gerekiyor. Böyle olunca da tahmin edersiniz ki takvimimiz hızlı bir şekilde doluyor. Bunu göze önüne aldığımız zaman, zamanın çoğunluğunda toplantı yapıyoruz. Akabinde de iş takibi yapmakla geçiyor biraz. İş takibinden kastım da şu; bazı ürünleri biz kendi bünyemizde geliştiriyoruz, bazı ürünleri de dış kaynak kullanımıyla yönetiyoruz. Bunların takibini de yapmak bizim üstümüze düşüyor.
Product Information Solutions Head of Section (IT)
Aslında yaptığımız iş, görev üstlenirken sorumluluklara bağlı olarak kimi zaman teknik bir alt yapı birikimini gerektiriyor, kimi zaman da çoğunlukla planlama becerileri gerektiriyor. Bu bağlamda bu iki temel öğeyi harmanlamaya çalışıyoruz diyebilirim aslında. Yani kime göre derseniz de sadece şunu söyleyebilirim belki; biraz düzenli bir çalışma disiplini gerektiriyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Bunun haricinde, bahsettiğim kendi bünyemizde geliştirdiğimiz ürünler için genelde teknik alt yapı ön plana çıkarken, dış kaynak kullanımıyla yönettiğimiz ürünlerimizde ise daha çok bizim planlama yeteneklerimizi ön plana çıkarmamız gerekiyor.
Business Analysis Head of Section
Benim için çok kolay değil aslında. Çünkü proje bazlı çalışmak dinamik bir iş ortamını gerektiriyor. O yüzden rutin bir gün akışı benim için çok mümkün değil. Örnek vermek gerekirse; bazen güne erken başlayıp, Çin’deki bir ekip üyesiyle proje içerisinde kullanacağımız bir proje dokümanı üzerine yaptığımız bir görüşmeyi, canlıya geçecek yeni ülkenin taleplerini ve zaman planını değerlendirdiğimiz başka bir video konferans görüşmesi takip edebiliyor. Veya versiyonun içinde bulunduğumuz evresine istinaden, günümün büyük bir çoğunluğu bazen bana gelen tasarım ve analiz dokümanlarını incelemekle geçerken, günü aramıza katılacak yeni arkadaşları belirlediğimiz iş görüşmeleriyle sonuçlandırabiliyorum. O yüzden çok dinamik bir günüm var. Bu dinamizm beni çok motive ediyor. Çünkü hem çok canlı tuttuğunu düşünüyorum, hem de öğrenme ve gelişme açısından beni çok besliyor.
Business Analysis Head of Section
Projemiz aslında global bir proje. Demek oluyor ki farklı lokasyonlarda farklı ekiplerimiz var. Hap ismini veriyoruz aslında biz bu lokasyonlara. 3 farklı lokasyonumuz var. Çin, Türkiye ve Almanya tarafından yönetilen bir proje. Geçmişe baktığımızda BSH organizasyonu içerisindeki farklı ülkeler kendi kaynaklarını kullanarak farklı yönetim sistemleri geliştirmişler. Bu da merkezden bakıldığında benzer karakteristikleri olan ülkelerin aslında farklı performans göstermelerine sebep olmuş. Ya da bu şekilde algılanmasına sebep olmuş. Bunun sonucunda da detaya inildiğinde, aslında süreçlerin farklılık arz ettiği ve sistemlerin bu süreçlerdeki farklılığa istinaden farklılık arz ettiği sonucuna varılmış. Bunun sonucunda da motivasyon olarak aslında süreçlerin standardize olması ve tek bir yönetim sisteminin kullanılması gibi bir karar verilmiş. O yüzden genel olarak anlamamız gereken, izlememiz gereken yol; ülkelerin süreçlerini, eski servis yönetim sistemlerini anlayarak, farklı ülkelerdeki bilgileri de toplayarak global olarak kullanılmasını sağlayacak bir tek sürecin geliştirmesini yapabilmek. Ve bu süreci dizayn etmek. Bunu yaparken tabi ki aynı zamanda sistemin bize sağladığı bazı kıstaslar var. Sistemin bazı yetenekleri veya yeterlilikleri var. Bunları da IT ekipleriyle yakın diyalog halinde kalarak, bilgi alışverişi yaparak ortak bir ürün çıkarıyoruz aslında.
Business Analysis Head of Section
Global projemizin hedefi çerçevesinde ülkelerin süreçlerini analiz ederek, tüm ülkelerin kullanacağı yönetim sistemini tasarlamaya çalışıyoruz. Doğal olarak ilk adım ülkelerin süreçlerini anlamaktan ve analiz etmekten geçiyor. Sonrasında da bütün ülkelerin, 40-45 ülkenin, takip edeceği sistemi tasarlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de birçok paydaşla aslında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şirketin yönetmeliklerini, şirketin hedeflerini, süreç bilgisi olan tecrübeli arkadaşlarımızı işin içerisine katıyoruz. Onlardan aldığımız inputla birlikte süreci tasarlıyoruz ve sonrasında dökümanlarımızı oluşturuyoruz. Aslında uygulama geliştirme yaşam döngüsünün, geliştirme hariç tüm aşamalarında görev alıyoruz. Biraz daha açmak gerekirse; iş süreçlerinin analizi ve ihtiyaçların belirlenmesi, sonrasında gereksinimlerin dökümante edilmesi ve IT ekipleriyle koordinasyonu. Geliştirmenin IT ekibi tarafından yapılmasından sonra test süreci, ve sonrasında kullanıcıların eğitilmesi. Canlıya geçiş, ve canlı sonrası bakım ve destek şeklinde özetleyebiliriz. Keyifli ve kendine özgü zorluklar barındıran güzel bir meslek diyebilirim.
Supply Chain Vice President
Supply Chain Vice President Unilever’de hammadde satın alınmasından başlayıp ürünlerin rafa gelmesine kadar olan süreci yöneten, bölgesel sorumluluğu olan veya kategori sorumluluğu olan bir pozisyon demek. Aynı zamanda da Yönetim Kurulu üyeliği pozisyonu var, yani biraz iki şapkalı bir durum söz konusu. Spesifik olarak ise ben Türkiye, Orta Asya ülkeleri, İran ve İsrail’den sorumluyum, bu 19 ülkeden oluşan bir bölge ve dolayısıyla önemli bir maliyet zincirini yönetiyorum. Çok ciddi bir miktarı en etkin şekilde yönetmek yetmez, çok önemli sayıda bir insan kapitalini yönetmek ve de fabrikalar, depolar, kalite, iş güvenliği, lojistik, planlama, satın alma kısmı şeklinde baya renkli, eğlenceli bir iş. Çok keyif verici ve bunun yanında yönetim kurulunda da tedarik zincirini ben temsil ediyorum.
Laundry Regional Category Vice President
Sorumlu olduğu markaların ve sorumlu olduğu ülkelerin stratejilerini oluşturmakla başlar işine. Şuanda benim sorumluluğumda deterjan kategorisi var, yaklaşık 6 tane marka ve 30’dan fazla da ülkeden sorumluyum. Bütün bu ülkelerle markaların strateji kombinasyonuyla iş başlıyor. Hangi ülkede hangi marka olacak, hangi ülkelerde hangi inovasyonlar olacak, bunların zamanlamaları neler, yeni fırsatlar neler gibi sorularla işin strateji tarafı var. Onu tamamladıktan sonra da global ekiplerle beraber işin inovasyon tarafına dönüyor, kararlaştırdığımız inovasyonları ülkelerde land etmeye başlıyoruz.
Production Engineering Technical Planning Head of Section
Biz teknik planlama 1 ve 2 olarak yaklaşık 10 kişilik bir ekibiz. Ekip arkadaşlarımla birlikte önce fabrikanın yatırım bütçesini planlıyoruz ve yönetiyoruz. Fabrikanın kapasite hesaplarını yönetiyoruz. Sorumlusu olduğumuz teknolojiler var, yani bütün teknolojilerden biz sorumluyuz. O teknolojilere makine ekipman alımı ve kurulumunu yönetiyoruz. Fabrikayla birlikte koordine ediyoruz. Yine bunlara ilaveten iyileştirme çalışmalarına destek veriyoruz. Ürünler üzerinde sorumluluğumuz var. Ürünlerin, bizim şirket içi tabiri olarak, “release”i dediğimiz tam belki karşılamıyor ama onaylarının alınmasında sorumluluğumuz var. Bir de fabrikanın sabit kıymetleri var. Sabit kıymetlerle ilgili de bir takip ve raporlama sorumluluğumuz var. Bunları tabi çok genel hatlarıyla anlatıyorum. Bizim aslında şu anda olduğu gibi proje dönemimiz var. Proje döneminde en çok yaptığımız iş makine ekipmanı almak, kurmak ve tabi ki bunları kapasitelere uygun bir şekilde yapmak. Bunları yönetiyoruz. Mesela bir ürün üretmemiz gerekiyor, buzdolabını oluşturan parçalardan bir teknoloji döküm tesisi örneğin. Döküm tesisinin bir alım ve kurulum süreci var, onu yönetiyoruz. Makine ekipmanını kabaca 36 fazda, 36 değişik adımda alıyoruz. Bunları planlıyoruz ve her aşamanın da takibi ve sorumluluğu bizim üzerimizde oluyor. Sonunda da makineyi alıp, getirip, kurduktan sonra; onun hem teknik, hem iş güvenliği, hem de ürettiği ürünün onay süreçleri var. Onları yönetip, işi bitirip, teslim edip sonra da takibini yapıyoruz.
Production Engineering Technical Planning Head of Section
Teknik kısmı, sahada, yani üretimin olduğu yerde; planlama kısmını da masa başı olarak düşünebiliriz. Yani bu işi, güncel durumun gerektirdiğine göre, vaktimin kabaca yüzde 50’sini sahada ve üretimin olduğu yerde, yarısını da masa başında geçirdiğim bir iş olarak düşünebiliriz. Seyahat etmenin ve iletişimin de çok fazla olduğunu düşünürsek; seyahat etmeyi, aksiyonu ve bu şekilde çalışmayı seven; durağandan, statikten daha çok, aktif bir şekilde çalışmak isteyen, yenilikleri öğrenmeye açık, değişik kültür bilincine sahip ve o şekilde ilerlemeyi seven arkadaşlara rahatlıkla tavsiye edebileceğim bir iş.
Technical Product Management Head of Section
Teknik Ürün Yönetimi’nde eğer bir ürünü devreye almak ya da doğru ürünü bulduktan sonra kararını çıkartmak hakikaten zorlayıcı bir şey. Çünkü doğru ürünü doğru ülke için, doğru piyasa için bulabiliyorsun; fakat onun kararını aldırmak çok kolay olmayabiliyor. Ne oluyor mesela? Ürünü buluyorsun, kesinlikle diyorsun bu ürün bize bu markette gerekiyor. Ama hesaplamaları yaptığımda belki çok fazla kar edemiyorsun, ya da hiç kar edemiyorsun. Ama diğer tarafta çok ciddi ürün satabilme potansiyeline sahip oluyorsun. Bu durumda tabi üst yönetimi de ikna etmen gerekiyor. Karara katkı sağlaması ve bu kararı onaylaması gerekiyor. Bu işler tabi kolay olmuyor. Onlar da diğer tarafta çıktı görmek istiyor, kar görmek istiyor. Onları da gösteremeyince çok zorlanıyorsun. Şirkete bir şeyler çıkartmaya, bir yerde artı kazandırmaya çalışırken diğer tarafta para olarak bir çıktısı olmuyor. Belki şirkete ciddi anlamda ciro yaptıracaksın. Ciddi anlamda piyasa değerini de arttıracaksın. Ama sonuçta her şirketin de baktığı şey kar. Karlı ürünler de çıkmayabiliyor. Tabi bunu ikna etmek de çok kolay olmuyor. Aslında benim en çok zorlandığım konu bu oluyor.
Technical Product Management Head of Section
Teknik ürün yönetimi esnasında kesinlikle bir teknik backgrounda sahip olunması gerekiyor. Çünkü ürünün teknik özelliklerine, mesela çekme dayanımına, bir takım teknik verilerine hakim olunması gerekiyor. O yüzden kişinin kesinlikle mühendis kökenli olması gerekiyor. Diğer taraftan ürünlerin ne kadar yatırım, ne kadar maliyette üretilmesi gerektiğini, ne kadar finansal çıktıya dönüşebileceğini, ne kadar karlılık getirebileceğini de hesaplıyor olması gerekiyor. O yüzden ek olarak finansal backgroundunun da olması gerekiyor. En azından finansla tecrübesinin olması gerekiyor. Ve son olarak benim gördüğüm kadarıyla bir koordinasyon yeteneğinin olması gerekiyor. Çünkü bizimkisi tamamen bir köprü departmanı. Ar-Ge ile satış arasında, satıştan aldığı bilgileri doğru yorumlayarak, doğru koordine ederek; Ar-Ge’de de doğru ürünlerin tasarlanmasını, doğru ürünlerin üretilmesini sağlamak. O yüzden tamamen bu çerçevede bütün departmanları koordine ediyor, fabrikayı doğru koordine ediyor, Ar-Ge’yi doğru koordine ediyor ve satıştan, pazarlamadan da doğru bilgileri çeviriyor olması gerekiyor. O yüzden koordinasyon yeteneğinin de olması şart. Açıkçası şu 3 özelliğin de hepsi tam olmasa bile hepsinden anlıyor, ve doğru şekilde koordine ediyor olması gerekiyor.
Technical Product Management Head of Section
Özellikle bizim departmanda müşterinin ya da marketin algısını öğrenmek çok önemli. BSH içinde bir bilgilendirme sistemimiz var. Genelde “rakipler neler yapıyor, piyasa ne durumda, bu ayki gerçekleşen satış rakamları, market rakamları neler, rakiplerimizin odaklandığı inovatif çözümler neler?” bunların bir haber yazısı oluyor. Genelde ilk saatim bu haber yazılarını incelemekle geçiyor. Bu haber yazılarında özellikle diğer firmaların finansal figürlerini ve markette ne gibi stratejilerinin olduğunu öğrendiğin için, bizim için de ne gibi kontrataklar veya yaptırımlar olabilir, onların stratejisini kurabiliyoruz. Açıkçası günüm ilk olarak bunları incelemekle geçiyor. Daha sonra devam eden projelerimizin durumlarını proje liderlerinden, Ar-Ge departmanlarından öğrenerek hedeflenen değerlere göre kalitede, maliyette veya zamanda herhangi bir aksama olup olmadığını kontrol ediyor ve eğer bir aksama varsa nasıl bir aksiyon alabiliriz, nasıl zamanında ürünümüzü markete sokabiliriz diye araştırarak zamanımız geçiyor. Diğer taraftan teknik ürün yönetiminde, “ürettiğimiz ürünlerde ufak tefek detaylarla markette nasıl farklılık yaratabiliriz?” araştırması ile geçiyor. Mesela, çamaşır makinesinde en ufak değişiklik olarak yapabileceğin gösterge grupları var. Gösterge camında renkli bir ışık kullanmak, farklı bir cam kullanmak tamamen farklı bir ürün yaratmanı sağlayabiliyor. Bu, markete kısa dönemli atak yapabileceğin ufak tefek şeylerle avantaj yakalayabilmek. Bu fikirleri hayata geçirerek de kısa vadede, 3-5 ayda markette farklı bir ürünle, farklı bir yüzle boy göstererek oradan da bir market share kazanma şansına sahip olabiliyorsun. Bunun dışında yeni bir inovatif fikir olabiliyor, “onu nasıl hayata geçirebiliriz ve rakiplerden önce nasıl sahada yer alabiliriz”i düşünebiliyoruz. Ve diğer taraftan tabi ki uzun vadede ürünlerimizin de piyasa da eskimemesi iin neler yapılabilieceği. Eskidikçe de yerini alabilecek ürünler olması gerekiyor. Çünkü beyaz eşya sektöründe ortalama olarak makinelerin ömürleri 5-6 yıldır. 5-6 yıldır eğer bir ürünü piyasada tutuyorsanız artık eskimiştir, yenilenmeye ihtiyacı vardır. Teknolojik olarak da gelişim olduğu için 5-6 yılda kesinlikle o ürün yenileniyor ve gündeme ayak uyduruyor olması gerekiyor. Burada tabi rakiplerden bir adım ön planda olmak çok önemli. O yüzden biz de, özellikle teknik ürün yönetiminde pre-development dediğimiz ön araştırma projeleriyle piyasadaki inovatif çözümleri var ve geliştirilebilecek şeyleri araştırıyoruz.
Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
İş hayatımın yaklaşık olarak üçte biri iş ortaklarımızda, üçte biri içeride, üçte biri de üniversiteler ve çeşitli yazılım geliştirme toplulukları gibi topluluk etkinliklerinde geçiyor. Bu etkinliklerde kimi zaman konuşmacı, kimi zaman panelist olarak yer alıyorum; kimi zaman da Microsoft teknolojilerini ya da rakip teknolojileri anlatan insanları dinlemek üzere yer alıyorum. Ofiste geçen zaman diliminde 6 kişilik ekibimizi yönlendirme, onlarla beraber iç toplantılar yapma, şirket içerisindeki diğer bölümlerle toplantılar yapma ve bizim yazılım geliştirme teknolojileri başlığı altında yaptığımız şeyleri diğer bölümlere anlatma şeklinde geçiyor. O yüzden bu arkadaşlar kimi zaman teknik roller üstlenseler de, benim rolüm çok fazla teknik olmayı gerektirmiyor. Geçmiş deneyimlerim çok teknik olmakla beraber bu rolümde şu an çok teknik bir iş yapmıyorum.
Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Yazılım geliştirme teknolojileri adını verdiğimiz bölüm özellikle 5 hedef segment ile çalışıyor. Onların yazılım geliştirme teknolojileri konusunda Microsoft teknolojilerini anlamasını sağlıyor. Bu 5 hedef segment; öğrenciler, öğrencilerin kurduğu startuplar, startuplar büyüdükten sonra ortaya çıkan büyük yazılım evleri, ister o yazılımı evlerinin içerisinde çalışsınlar ister kurumsal dünyada çalışsınlar profesyonel uygulama geliştiriciler ve IT Pro adını verdiğimiz sistem yöneticileri. Biz bu 5 hedef segmentin Microsoft teknolojilerini anlamalarına yardımcı oluyoruz. Teorik olarak 10 yaş civarında başlayabilen bir öğrenci kitlesinden kimi zaman yaşı 50-60’ı bulan profesyonel geliştiricilere Microsoft teknolojilerini, bulut bilişimi, nesnelerin internetini anlatıyoruz. Onlardan ortaya çıkan bir takım başarı hikayelerini dinleyip bunları dünyaya yayma konusunda onları desteklemeye çalışıyoruz. İstanbul ağırlıklı olmak üzere çalışan 6 kişilik küçük bir ekibimiz var. Ancak dışarıda bu 6 kişilik ekibi destekleyen çok büyük bir öğrenci temsilcisi kitlemiz de var. MSP adını verdiğimiz öğrencilerin sayısı 50’yi yaşıyor. Aynı zamanda Microsoft teknolojilerini profesyonel hayatta kullanan ve bizim adımıza temsilcilik yapan arkadaşlar var. Bir de onları yönlendiriyoruz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Benim en büyük sorumluluğum Windows’un ve cihazların Türkiye'deki stratejisinin oluşturulması. Buna pazara nasıl sunacağımız, nasıl pazarlayacağımız, satış kanallarını beraber nasıl geliştireceğimiz, müşterilerimize hangi değerleri sunacağımız ve Türkiye üzerinde farklı neler yapacağımız konuları da dahil. Tüm bu stratejinin oluşturulması, pazarlama bütçesinin yönetilmesi, ülke içindeki pazar payının ve cirosunun yani şirket içi metriklerinin yönetilmesinden sorumluyum. Ekibimde pazarlama yöneticileri, teknik satıştan sorumlu arkadaşlar var. Bir ekip olarak Windows'un Türkiye’de müşterilerimiz tarafından daha iyi, daha rahat, daha faydalı kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyoruz Ben Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldum. Bilgisayar Mühendisliğinde master yaptım. Ondan sonra teknoloji yönetimi masterı yaptım. Şu anda da pazarlama alanında İşletme doktorası yapıyorum. Şu an yaptığım işte, teknoloji backgroundını kullanarak ürünlerin satışı, pazarlaması ve teknoloji yönetimini yapıyoruz.

Sorular