Meslekleri Keşfet!
Meslekleri, profesyonellerden dinle. Hayalindeki mesleği bul.

Meslek Anlatımları > Otomotiv

Kalite Direktörü
Kalite Departmanı bu şirkette üretilen ürünlerle ilgili süreçleri bizim belirlediğimiz standartlarda yapılmasını sağlar, ürünleri ve süreçleri kontrol eder. Ama klasik anlamda bir Kalite Departmanı‘yla modern ve çağdaş bir Kalite Departmanı arasında ciddi farklılıklar var. Gerçek anlamda Kalite Departmanları bir şirkette müşterinin mutluluğunu sağlayabilecek ürün ve hizmetlerin üretilmesi için çalışırlar. Kalite Departmanı tek başına böyle bir şeyi yapmaz. Şirketin bütün birimleriyle koordineli çalışır. TOFAŞ'taki Kalite Departmanı‘nın sorumluluklarından bir tanesi, satış sonrası Teknik Kalite Yönetimi’dir. Diğeri de Yan Sanayi Kalitesi‘dir. Yan sanayide tedarikçilerden aldığımız parçaların kalite standartlarımıza uygunluğunu denetler, orada çıkan problemleri yönetir; aynı zamanda tedarikçilerin kalite açısından gelişmeleri için faaliyetler planlar ve bunu yine şirket genelinde koordine eder. Tabii klasik anlamda kontrol eden, sadece raporlayan ve ölçen kaliteden biraz daha farklı bir yaklaşımımız var.
Kalite Direktörü
Ben zamanımı nasıl kullanacağım konusunda çok fazla kafayı yordum ama çok basit olan ve hemen hemen bir sürü insan tarafından da bilinen 3*3 kuralı vardır. Bir gününüzün 24 saatinin üçte biri yolda üçte biri uykuda , diğer üçte biri de özel hayatınızda geçer. İş hayatınıza ayırdığınız o üçte birlik dilimi de yine üçe bölebilirsiniz. Bunlar operasyonel işlerdir. Yani hayatınızda mutlaka günlük yapmanız gereken işler, vermeniz gereken kararlar ve faaliyetler vardır. Üçte birlik bölümde geleceğinizi planlamalısınız. Stratejik planlama, şirketinizin vizyonuyla uyumlu stratejileri geliştirme ile geçer. Diğer bölümü de ekibinizin ve kendinizin gelişimi için ayırmalısınız. Bunu her zaman, her dönemde yapamazsınız. Çok kesin ve katı kuralları olan bir şey de değildir. Belli dönemlerde stratejik planlama faaliyetlerine, belli dönemlerde operasyona fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Şu sıralar yeni projelerimiz olduğu için zamanımın yarısından fazlası operasyonel işlerle geçiyor. O günlük üretimle, kaliteyle ilgili kararlar almak, problemleri yönetmekle ilgili geçiyor. Yine kalan zamanımda da stratejik planlama, geleceği planlama ve kişisel gelişmeye ayırmaya çalışıyorum.
Kalite Direktörü
Tabii birçok farklı proje var. İşimizi her gün daha iyi yapabilmek için mevcut işleyişimizi operasyonel faaliyetlerimizin dışında geliştirmek bir sürü proje geliştiriyoruz. Bunlardan en önemlisi şu anda üzerinde çalıştığımız 356 ailesinin devreye alınmasıdır. Bu proje şu anda 356 piyasada AEgea ve Avrupa’da Tipo diye bilinen otomobillerin Sedan Hatchback Station Vagon otomobillerimizin üretim başlangıcının devreye alınması projesidir. Bununla ilgili çalışıyoruz. Ana modellerimizi devreye aldık zaten. Sadece farklı pazarlar ve farklı versiyonlarla ilgili kısımları kaldı projenin. Bu projede hala derivativlerin bazı işleri devam etse de kendi süreçlerimizi iyileştirmeye çalıştığımız başka projelerimiz var. Bunlardan da en önemlisi çözüm platform olarak adlandırabileceğimiz bütün şirkette çıkan ürün ve ürünü üreten proseslerle ilgili bütün problemleri tek bir çatı altında toplayıp, bunları önceliklendirip daha sonra belli bir seviye diyagnozunu yapıp sorumlularına atayıp, bunların nasıl gittiğini gözlemlemektir. Bu basit bir şey gibi görünebilir ama Tofaş gibi büyük bir şirkette günde 5000 civarında hata çıkar. Bunların kayıt altına alınması gerekir. Zaten biz günde 1500 araba üretiyoruz. Bunların bir elektronik ortamda kayıt altına alınması, önceliklendirilmesi, hangilerine ne aciliyetle atak edileceğinin belirlenmesi, daha sonra sorumluların belirlenmesi ve bu sorumlulara problemlerin adreslenmesi, bunların çözümlerinin takip edilmesi gerekir. Her şeyden öte bu reaktif bir yaklaşımdır. Bu çözümleri bir daha bu problemler yaşanmayacak şekilde çözmek için de iyi bir kurumsal hafıza oluşturulması gerekliliği var. Eolua, Cualipso diye adlandırdığımız projelerimiz bunları yapmak üzerine kuruludur. Şu anda çalışmakta olan platformlar bunlar.
Kalite Direktörü
Dünyada 120 milyon motorlu taşıt üretiliyor. Bunların yaklaşık 90-100 milyonu otomobildir. Türkiye’de de ticari araç olarak yaklaşık 1.5 milyonluk bir üretime geldik. Bu çok büyük bir rakam. Mesela bütün Avrupa’da satılan otomobil miktarı 9 milyondur. Hepsi de orada üretiliyor diyemeyiz. Türkiye’de otomobilin önü çok açık. Eskiden otomobil sektörüne montaj yapıyor, gelen parçayı takıyor yakıştırmaları yapılırdı. Şu anda otomobil sektörü ürün geliştiriyor. Yani bizim rakiplerimiz de öyle biz de öyleyiz. Biz biraz daha ilerideyiz belki ama bütün otomobil sektöründe ciddi bir ürün geliştirme ve mühendislik faaliyeti yapılıyor. Bunun yanı sıra rakamlar çok büyük, çok da rekabetçi bir otomobil sektörü ve otomotiv sektörü var. Çok ciddi büyük tedarikçilerimiz var. Sadece bize değil Avrupa’ya, Rusya’ya, Çin’e, Amerika’ya da parka ihraç eden yan sanayi şirketlerimiz var. Onlar da bu otomotivin içindeler. Biz diğer rakiplerimiz gibi dünyanın 80-90 ülkesine ihracat yapıyoruz. Otomotiv sektörü yükselen bir trend. Her sektörden, her teknik alandan ciddi bir iş gücü ihtiyacı var. Ben Türkiye’de otomotiv sektörünü önemli bir güç olarak görüyorum. İhracatın 25-30 milyar dolarını otomotivden sağlıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı da çok yüksek. Yani ithal ettiğimizden çok çok fazlasını, katma değer üreterek ihraç ediyoruz. Bunlar çok güzel şeyler ve bu sektörün önümüzdeki süreçte hala çok revaçta olacağını ve sanayiyi domine edeceğini düşünüyorum.
Kalite Direktörü
Tofaş’ta Yan Endüstriyel birimleri çok fazla ayırmak doğru gelmiyor bana. Yani Kalite alanında şu yetkililiklere ihtiyaç var, Ar-Ge’de bu yetkililiklere ihtiyaç var gibi bir sınıflandırma yapmak doğru değil. Temel yetkinlikler, endüstriyel alandaki her çalışan beyaz yakalı arkadaşımız ve mühendis arkadaşımız için üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bizde üç sene Kalite’de çalışmış bir arkadaş, rahatlıkla Ar-Ge'ye oradan da Üretim’e geçebiliyor ya da Üretim’de çalışan bir arkadaş, çok teknik işlerin yapıldığı Satın Alma bölümüne geçip orada 2-3 sene çalıştıktan sonra Ar-Ge’ye gelebiliyor. Bu yüzden ben onu kalite diye ayırmak istemiyorum. Endüstriyel alanda çalışmak için çok iyi teknik yetkinliklere ihtiyaç var. Arkadaşlar teknik yetkinlik bazında, okulun öğrettikleri ile yetinmemeliler. Kendilerini geliştirme konusuna çok fazla önem vermeliler. Mutlaka İngilizce’yi bilmeleri, mümkünse ikinci bir dili almaları lazım. Bu teknik yetkinliklerin yanı sıra davranışsal yetkinlikleri de geliştirmeleri, o alanda kendinize yatırım yapmaları, donanımları artırmaları lazım. Bunun için de Tofaş’ın çok iyi bir yetkinlik seti var. Tofaş’ta çalışacak birisinin davranışsal yetkinliklerini çok fazla özetliyor. O da bir referans olabilir yine bu alanda çalışmak isteyen insanlar için.
Kalite Direktörü
Klasik anlamda kalite ölç, kontrol et, raporla sonra da bir kenara çekil şeklinde tanımlanabilir. Çağdaş kalite anlayışında Kalite Departmanı, şirketin kalite önceliklerini belirleyen, kalite vizyonunu ortaya koyan, ürünlerin kalitesini güvence altına alabilmek için yine şirketin gerçeklerini, diğer gerçeklerini gözeterek diğer birimleriyle tam bir iş birliği içerisinde çalışarak, kalitenin sadece kalite departmanı işi olmadığını, bütün birimlerde çalışanların kalite bilinciyle çalışmaları gerektiğini onlara anlatarak, kalite kültürünü empoze ederek, müşteriyi memnun etmek esasına dayanıyor. Bu anlamda tabii biraz daha işler zorlaşıyor. Bu departmanda bazı kararları siz vermek zorundasınız. Ben de yaşıyorum aynısını. 300 küsür mavi yakalı, 80 civarında beyaz yakalıdan bahsetmiştim. Bunların her biri, her gün ürünle ilgili süreçlerle ilgili onlarca karar veriyorlar ve bu kararları çok hızlı almalılar. Bu zor zorlayıcı bir şey. Günde 1500 tane araba üretiyoruz ve neredeyse 7/24 çalışıyoruz. Kararların çok etkin, iş birliği içinde alınmış ve doğru olması lazım. Her şeyden önemlisi de çok hızlı olması lazım. En ciddi zorluklar bunlar diye düşünüyorum.
Kalite Direktörü
Beni motive edip tatmin eden şey, bizim ürünlerimizi kullanan müşterilerin mutluluğudur. Bunu anketlerle, bazen bir müşterinin çok tatmin olduğu zaman bize yazdığı mektupla ya da bir teşekkür telefonuyla alıyorsunuz. Tabii ki böyle devasa bir şirkette çalışıyor olmak, sektörün en iyi otomobillerini üretiyor olmak, bağımsız araştırma kurumları tarafından bizim kendi ölçüttüğümüz indikatörlerle müşteriyi çok tatmin eden ürünler üretiyor olmak ve bu süreçlerin içinde yer almak çok büyük bir tatmin ve gurur vesilesidir.
Kalite Direktörü
Öğrenci arkadaşlarımızın öncelikle çok iyi bir teknik donanıma sahip olmaları lazım. Çok iyi bir yabancı dile, özellikle İngilizce’ye sahip olmaları lazım. Bunların üzerine başka yetkinlikleri geliştirmeleri de gerekiyor. Teknik yetkinliklerinin dışında, davranışsal yetkinlikler kazanmaları gerekiyor. Bunun bir kısmı tecrübe ile edinecekler ama bir kısmını da kişisel gelişim yöntemleri ile elde etmeliler. Mutlaka ve mutlaka kendilerine bir kişisel vizyon belirlemeliler. İleride nereye gelmek istediklerini öğrenciyken şekillendirmeye başlamaları gerekir ve o vizyonun peşinde koşmalılar. Genellikle bizim üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olmak , Direktör olmak gibi basite indirgiyor. Bu değil istenen. Kişisel vizyon, hayatta ne iz bırakmak istediğinizdir. Bu dünyaya geliş amacınızdır. Bu dünyada ne yapmak istediğinizdir. Bunları belirlemek için kafa yorsunlar. Bunlar için bazı destekler alabilirler. böyle büyük ana sanayilerde çalışmadan önce daha küçük işletmelerde belli bir tecrübe edinmiş olmaları da çok büyük bir artı. Bunu da küçümsememek gerekir. Orada çalışabilirler ve daha sonra bu şirketlere geçiş yapabilirler. Akademik kariyerin endüstriyel hayatta mutlaka faydaları olabilir ama endüstriyel hayatın onlara öğreteceği o pratik bilgileri, saha bilgilerini okullarda almaları çok çok zor. Bu yüzden bir yol ayrımına gelip, akademik kariyer istiyorlarsa oraya, endüstriyel hayatta profesyonel çalışmak istiyorlarsa oraya, araştırma istiyorlarsa oraya gitmeliler.
Pazarlama İletişimi Müdürü
Pazarlama İletişimi markayı ve ürünleri dışarıya tanıtmaktan sorumlu olan birimdir. Eskiden TOFAŞ’ta bu birimin ismi Reklam Yöneticiliği idi. Fakat gün geçtikçe iletişim evriliyor ve tek başına reklam demek yeterli olmuyor. O yüzden global olarak da Marketing Communications olarak da geçer. Türkçede de Pazarlama İletişimi olarak evrildi. Bu birim birçok fonksiyondan sorumludur. Çizgi Üstü Atl dediğimiz Reklam İletişimi’nden sorumludur. Marka modellerinin kitlelere ulaşmasını sağlar, tüm televizyon, gazete, radyo, outdoor gibi mecralarda ürünün ve markanın tanıtımını yapar ve tüm bu kreatif süreçten sorumludur. Bunun dışında Dijital Pazarlama bu birimin bir fonksiyonudur. Dijital ve dijital olmayan tüm mecraların medya planlamasından sorumludur. Çizgi Altı Btl dediğimiz; promosyonlar, basılı malzemeler, showroom içi ürünlerin üretiminden sorumludur. Bunun dışında Doğrudan Pazarlama Aktiviteleri bu birimin sorumluluğundadır. Sergilemeler, marka iş birlikleri, yaratıcılıkla müşteriye ulaşabilme ve bu süreçlerin yönetilmesi konusunda sorumludur. Bunun dışında Fiat markasının çok ciddi bir bayi ağı var ve bütün ülkeye yayılmış durumda. Dolayısıyla bütün o bayilerin kendilerinin yaptığı pazarlama aktiviteleri ve pazarlama planları var. Bu yüzden bu birim aynı zamanda tüm o planların koordinasyonundan sorumludur. Hem planlama aşamasında destek verilmesinden hem de uygulamaya geçtiğinde o bayileri beslemekten sorumludur. Örneğin; Dijital Pazarlama hepimizin bildiğin gibi sürekli gelişen bir alan. Bu konuda bayilerimiz zaman zaman geri kalabiliyor. Daha fazla istekleri olabiliyor. Dolayısıyla biz onlara destek veriyoruz ve Crm Birimi ile birlikte konferanslar düzenliyoruz. Bu birim aynı zamanda bayilerimizin de kendi yetkinliklerini arttırmasından da sorumlu diyebiliriz.
Pazarlama İletişimi Müdürü
Güne sporla başlıyorum. TOFAŞ’ın içinde bir spor salonu var, kapıdan içeri girer girmez o salona gidiyorum. Bu sayede enerjimi yükseltiyorum. Yerime oturduktan sonra günün programına bakıyorum çünkü çok fazla toplantı oluyor. Daha sonra bir Yapılacaklar Listesi hazırlıyorum. İletişim çok dinamik bir iş, Pazarlama da oldukça dinamik bir alan olduğu için bir şeyleri atlamamak gerekiyor. Bunun dışında oldukça dinamik ve genç bir ekibim var. Bahsettiğim tüm Pazarlama İletişim fonksiyonlarından sorumlu birer kişi var ve hepsi de kendi alanlarında yetkin kişilerdir. Dolayısıyla gün içerisinde onlarla sık sık zaman geçiriyorum. Hem işleri konuşuyoruz hem de sürekli yeni fikirler geliyor. Bunları hep birlikte değerlendiriyoruz. Herkesin farklı fikirleri oluyor, onları tartışıyoruz. Bunun dışında çalıştığımız reklam ve dijital ajanslarla mutlaka toplantı düzenliyoruz. Şirket dışı aktiviteler olduğu için mümkün olduğu kadar dışarı çıkıp neler olduğuna bakmak gerekiyor. Çünkü hem orada insanların tepkilerini görme şansım oluyor hem de oradayken daha iyi bir şekilde kontrol edebiliyorum. Yılda yaklaşık 10 kez bayi ziyareti yapıyorum. Çünkü bayilerimiz onların yanlarında olmamızı istiyorlar. Bu onlara güç veriyor, bu da bizim beslenmemizi sağlıyor. Çünkü müşteriler ilk bayilere gidiyor. Dolayısıyla müşterilerimizden aldıkları yorum ve görüşleri bize aktarmaları önem arz ediyor.
Pazarlama İletişimi Müdürü
Bir marka yöneticisi; markanın geçmişini, var olma nedenini, vizyon ve misyonunu iyi tanımalıdır. Markayı iyi tanırsa onunla ilgili iyi şeyler yapabilir ve markayı bir adım öteye taşıyabilir. Ayrıca sevmesi de çok önemlidir ama bu içten gelen bir durum. Ben kendimden örnek verecek olursam; Fiat markasını Fiat’ın Torino merkezinde tanıdım ve markayla aramda çok duygusal bir bağ oluştu. Fiat markasının çıkış nedenini benimsedim. Çok fazla insanı otomobil sahibi yapmak üzere var olmuş bir marka olduğu için ilk andan itibaren tanıdıkça daha çok sevmeye başladım. Çalıştığınız markayı seviyorsanız daha tutkulu bir şekilde çalışıyorsunuz, onunla ilgili daha fazla şey yapmak istiyorsunuz ve markayı iyi yerlere getirmeyi hedefliyorsunuz. Dolayısıyla ortalama bir fikirle yetinmeden üste çıkmak istiyorsunuz. Ben ve ekibim de o sevgiyle çalışarak o markayı üstlere taşımayı hedefliyoruz.
Powertrain Entegrasyon Proje Sorumlusu
İlk geldiğimizde sabah toplantılarıyla başlıyoruz. Genelde ya günlük ya da haftalık toplantılar yapıyoruz. Bunları yapmamızdaki amaç ise kritikleri önceden görmektir. Eğer yeni bir projede çalışıyorsak, o projenin safalarını analiz ediyoruz. Biz bir üretim fabrikasıyız. Üretim’den gelen çok kritikliğimiz oluyor. Anlık aksiyon almamız gereken şeyler oluyor, bunların planlamasını yapıyoruz. Akabinde, bu yaptığımız realizeler için koşmaya başlıyoruz. Aldığımız aksiyonları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Üretim‘le iç içeyiz, yani yaptığımız işe sadece Ar-Ge demek yerinde olmaz.
Powertrain Entegrasyon Proje Sorumlusu
İlk geldiğimizde sabah toplantılarıyla başlıyoruz. Genelde ya günlük ya da haftalık toplantılar yapıyoruz. Bunları yapmamızdaki amaç ise kritikleri önceden görmek. Eğer yeni bir projede çalışıyorsak o projenin safalarında “doğru mu ilerliyoruz? Verdiğimiz kararlara uyuyor muyuz“ bunları önce analiz ediyoruz. Biz bir üretim fabrikasıyız aynı zamanda. Üretim’den gelen çok kritikliğimiz oluyor. Anlık aksiyon almamız gereken şeyler oluyor, bunların planlamasını yapıyoruz. Akabinde, bu yaptığımız realizeler için koşmaya başlıyoruz. Aldığımız ksiyonları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Üretimle iç içeyiz, yani yaptığımız işe sadece Ar-Ge demek yerinde olmaz.
Powertrain Entegrasyon Proje Sorumlusu
Tofaş Ar-Ge olarak biz aynı zamanda Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkeziyiz. Projelere şöyle örnek vereyim. Biz sıfırdan bir sketch tasarımdan, nihai final ürüne kadar olan tasarım faaliyetini yürütüyoruz. Buna en güzel örnek Egea projesidir. Şu anda satışına başladığımız ve oldukça da yoğun satan bir aracımız var. Bunun tüm mühendislik faaliyetleri İtalya-Fiat desteğiyle beraber, Tofaş mühendisleriyle ortak olduğumuz bir projedir. Bu bir motorlu taşıt projesidir. Bunun dışında biz motor aplikasyon projeleri de yapıyoruz tekil olarak. Örneğin; bir aracın emisyon seviyeleri uyumu için motor aplikasyonları üretiyoruz. Euro6 emisyon seviyesine uygun bir motor projesi oluyor. Bunun yanında, aracın yüzünü yenileme diye tabir ettiğimiz face-lift projelerimiz var. Yakında Fiorino’nun yeni yüzünü sokaklarda görüyor olacağız. En temelde, Ar-Ge sorumluluğu ile ilerlettiğimiz büyük ölçekli olarak bahsedebileceğim projeler bunlardır.
Powertrain Entegrasyon Proje Sorumlusu
Özellikle Tofaş Ar-Ge çok geniş bir kuruluştur. İçinde birçok departmanı barındırıyor. Örneğin; ben motor üzerine çalışıyorum, Makina Mühendisiyim ama bundan mutlu olmayacak bir arkadaş iç tasarımla ilgilenebilir. İç tasarım derken aracın torpidosu, iklimlendirme sistemleri veya bunlara ilgi duymuyorsa aracın dış tasarımıyla ilgili şeyler yapabilir. Örneğin; tamponlar, bagaj kapakları, kapı kolçaklarıyla ilgili şeyler yapabilir. Bunlara da ilgili duymuyorsa Mühendislik nosyonu ile aldığı bilgileri sayısal analiz yaparak kullanabilir. Eğer daha hareketli şeyler yapmak istiyorsa, test benchlerimiz var yine Ar-Ge merkezinde kullandığımız. Buralarda test yapma imkanı bulabilir. Dolayısıyla Tofaş Ar-Ge’de kariyer anlamında birçok farklı kapı mevcut. Birçok farklı pencere mevcut. Bunlara çok rahat bir biçimde ulaşabilirler. Aynı zamanda eğer yüksek lisans ve doktora yapmak istiyorsa Tofaş Ar-Ge buna da destek sağlıyor. Şöyle ki; gün içinde bir derse gitmeniz gerekiyorsa, yarım gün veya tam gün üniversiteye gidiyorsunuz, dersleri alıyorsunuz ve bunu esnek çalışma saatlerinden kullanarak telafi ediyorsunuz. Bir sonraki hafta bundan daha fazla çalışarak bunu kompanse ediyorsunuz. Bu sayede hem yüksek lisansınızı hem de doktoranızı tamamlayabiliyorsunuz.
Fiat İş Birimi Direktörü
Lojistikçi olarak başladım, Tofaş Oto Ticaret döneminde 10-11 sene bu işi yaptım. O zamanlarda da oldukça dinamik bir şirketti, bugün de olduğu gibi. İç rotasyon gibi imkanlar oluyordu. 2003 senesinde Ticari Projeler Koordinatörlüğü yaptım, ondan 1 sene sonra FIAT Marka Müdürlüğü yaptım. Önemli lansmanların olduğu, çok yoğun bir dönemdi. Grande Punto o zaman için çok önemli bir lansmandı. 2006 senesinde Alfa Romeo markasının başına geçtim, 2 sene bu görevi yaptım. O görev esnasında Lancia markasını Türkiye'ye getirmiş olduk. Dolayısıyla 2 markanın sarış sonrası pazarlama sorumluluğunu aldım. 2008 yılında Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevini üstlendim. 2015 yılının başına kadar Bursa'da Tofaş fabrika da bu görevimi sürdürdüm. 2015 yılının başında ise tekrar ticari alana, Satış Sonrası ve Yedek Parça işinin sorumluluğunu aldım. Şu anda FIAT İş Birimi Direktörlüğü'ne geçtim. FIAT markasının Türkiye pazarındaki Satış ve Pazarlaması sorumluluğunu üstlendim.
Fiat İş Birimi Direktörü
FIAT İş Birimi Direktörü, Türkiye pazarında FIAT markalı otomobillerin ve hafif ticari araçların satış ve pazarlama aktivitelerinin sorumluluğunu üstleniyor. Tofaş'ın Türkiye pazarında 45 senelik bir geçmişi var. Bayi Teşkilatının Yönetim sorumluluğu FIAT İş Birimi'nde. Yapımız içerisinde Satış Direktörlüğü dışında bir de Pazarlama Organizasyonumuz var.
Fiat İş Birimi Direktörü
Sabah saat 8’de bizde mesai başlar. Bir gün öncesinin değerlendirmesi yapılır. Her zaman opreatif olmak lazım. Üretim yapıyorsanız, üretimle ilgili son durum ve bugünün planı nedir, ona bakarsınız. Satış’ta ise; bir gün öncesinin satışları nasıl, son gelişmeler neler, ekonomik göstergeler ne olmuş gibi durumlar vardır. Güncel kalmanız ve işinizle ilgili bütün o verileri yakından takip etmeniz gerekir. Ayın başındaysak daha fazla yapmam gereken şeyler olabilir. Ayın sonuna doğru ise hedeflerin greçekleşmesine yönelik kendimce planlar yaparım. Arkadaşlarla hemen sabahtan bir görüşme olur. Her zaman yüzyüze olmayabilir. Hafta başı bütün yönetim ekibi sabah bir araya gelir. Bir arada video konferans sistemi yapılır. Bunun sonrasında hafta biraz rutine döner ama haftalık planlamamız var. Salı günleri daha çok endüstriyel taraftaki toplantıların yoğun olduğu bir gündür. Ben de Salı günleri Bursa’daki fabrikada olup, bu toplantılara katılmaya gayret ederim. O günkü gündeme göre önemli konular varsa hiç ıskalamam. Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri yoğun oluyor. Fırsat buldukça da sahada olmayı, bayileri ziyaret etmeye çalışıyorum. Son 1 senede Fiat Egea projesinde lansman ihtiyaçlarına göre değişiklikler oldu. Daha çok şirket içerisinde bu planlamalarla geçti ama bu lansmanlar olduktan sonra yine ilk fırsatta Türkiye‘nin her tarafına yayılmış olan bayii teşkilatlarını ziyaret etmeye, dinlemeye çalışıyorum. Bizim işimizde dinlemek çok önemli. Her şeyi merkezden idare edemezsiniz. Her noktada farklı özellikler var. Rekabet farklı gelişebiliyor. O pazarın da kendi incelikleri var. Dolayısıyla sahada oldukça çok şey öğrenirsiniz hem de planlamayı daha rahat yaparsınız. Çok güçlü bir bayii teşkilatımız var ve bu yüzden saha yoğun geçer.
Fiat İş Birimi Direktörü
Baktığınızda şu an en yoğun teşkil eden otomotiv sanayi projelerinden biri olan Egea projesi, önümüzdeki öncelikli konularımızdan birisidir. Fiat markası büyük bir gelişim içerisinde Egea‘da hem Sedan hem Hatchback hem de Station Wagon Modellerşe peş peşe lansmanlar yapıyoruz. İhracat açısından da çok büyük potansiyeldir. Türkiye ve Avrupa pazarlarında sonuçlara göre çok iyi gidiyor. Hatta Avrupa‘nın dışına da çıktık. Bizim önceliğimiz; bunu daha iyi konumlandırmak, Türkiye pazarına daha iyi tanıtmak, potansiyel müşterimize daha iyi anlatmak üzerine projeler üretmektir. Test sürüşlerinden bölgesel lansman faaliyetlerine, konumlandırmasından reklam ve iletişim faaliyetlerine kadar olan süreç çok ses getirdi. Sadece Egea ile de kalmadı. Hafif ticaret ürün portföyümüzde Doblo Fiorina yanında Fullback Pickup’ın da yeni lansmanı yapıldı. Normalde senede bir lansman yaptığınızda onu programlarken büyük heyecan duyarsınız. Bu sayede 4 tane lansmanı son 8 ayda yapmış olduk. Dolayısıyla bu proje, o açıdan önceliğimizi oluşturdu. Bir yandan yeni ürün gamı geliyor. Bütün süreçleri gözden geçiriyoruz. Daha dijital ve daha teknolojik nasıl donanımlarla sahadaki organizasyonu yapılandırırız, web üzerinden de daha ulaşılabilir, nasıl markayla ve ürünle ilgili daha fazla hizmet sunarız gibi teknolojik bir dönüşüm projemiz var. Bunun dışında lansmanların yarattığı bir hareket var ve bu çok önemlidir. Otomotivde lansman olduğunda bütün teşkilata bir heyecan gelir. otomobil işinde motivasyon ve heyecan tutkusu çok yüksektir. Özellikle Türk kültüründe bu çok var. Direkt kullanıcı olmasanız bile her zaman bir ilgi vardır. Türk otomotiv sanayisinde özellikle üretici konumumuzda böyle projeleri hayata geçirmek ve ihraç etmek çok büyük heyecan veriyor. Dolayısıyla son bir senede yaşadığımız enerji yoğunluğu tüm teşkilatta çok fazla. Tüm ekiple Tofaş‘ta sürekli üretir pozisyondayız. Süreçlerimizi iyileştirmek, maksimum tanıtımını yapmak, değer yaratacak şekilde müşterilerimize katkı sağlamak için çalışıyoruz.
Fiat İş Birimi Direktörü
İç Lojistik ve Dış Lojistik iki ana operatif birimdir. Dış Ticaret Operasyonları ithalat ve ihracatı kapsayan bir destek birimidir. Tedarik Zinciri‘de bütün bu süreçleri kapsayan dört ana birimden oluşuyor. İş Lojistik Birimi üretimi programlamayı, Tofaş’ın tedarikçilerinden üretimde kullanılacak malzemelerin fabrikaya gelişini ve üretim hatlarını kapsıyor. Örnekleyecek olursam; bir otomobilin şu anki üretimimizdeki kullandığımız parça sayısı 15 bine yakın. Ağırlıklı olarak bunlarda montajda kullanılan parçaların çok çeşitli bir dinamiği var. Bunların hepsi de yerli parçalar değil. Tofaş’ın parça sayısına baktığımızda %75‘i kendi yan sanayimizden, %25‘i yurtdışından ithal ediliyor. Bugün günlük üretim hızımızla 1400 adetin üzerinde araç üretiyoruz. Böyle bir büyüklüğü düşündüğünüzde çok yoğun bir tedarik sistemi var. Yurtdışından gelenlerin yol sürelerinin koyduğunuzda, akışları yönettiğinizde çok dinamik bir iş üretim programlamasının bir arada işlediğini görüyorsunuz. İşini bilen bir kadro çalışıyor ve bu akıştaki stokları azaltmaya, üretimin aksamadan devamını sağlamaya çalışıyor. Bir tane vidayı eksik yaparsanız, o üretimi tamamlayamazsınız. Fazlasını getirdiğinizde finansal olarak büyük olduğu gibi fiziksel olarak da tutamazsınız. Her parçadan bir aylık stok yapmak istediğinizde öyle bir alanınız yok. Hiçbir şey yerinde durmuyor, sürekli bir akış halindeyiz. Dış lojistik de benim ilk işimdir. Bütün bayii teşkilatlarında iç pazar için konuşursak; siparişlerin toplanması, üretim aşaması süreci, takibende sevkiyatı, piyasa stoklarının takibi planlandığı gibi yürüyorsa, stoklar da ona uygun gider. Bir nevi Tedarik Zinciri üretim ve ticari alanın direksiyonu gibidir. Şu andaki üretimimizin üçte ikisini ihraçla elde ediyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerine, Amerika‘ya Doblo‘yu ihraç ediyoruz. Yakın zamanda Egea‘yı Meksika‘ya da ihracına başladık. Avrupa ana oyun alanımız ama bütün dünya da oyun alanımız haline geldi. İthalat ve İhracat birimimiz de oldukça yoğun. Bu yüzden de Tedarik Zinciri kilit noktası diyebilirim.

Sorular