Meslekleri Keşfet!
Meslekleri, profesyonellerden dinle. Hayalindeki mesleği bul.

Meslek Anlatımları > Kalite

Kalite Direktörü
Kalite Departmanı bu şirkette üretilen ürünlerle ilgili süreçleri bizim belirlediğimiz standartlarda yapılmasını sağlar, ürünleri ve süreçleri kontrol eder. Ama klasik anlamda bir Kalite Departmanı‘yla modern ve çağdaş bir Kalite Departmanı arasında ciddi farklılıklar var. Gerçek anlamda Kalite Departmanları bir şirkette müşterinin mutluluğunu sağlayabilecek ürün ve hizmetlerin üretilmesi için çalışırlar. Kalite Departmanı tek başına böyle bir şeyi yapmaz. Şirketin bütün birimleriyle koordineli çalışır. TOFAŞ'taki Kalite Departmanı‘nın sorumluluklarından bir tanesi, satış sonrası Teknik Kalite Yönetimi’dir. Diğeri de Yan Sanayi Kalitesi‘dir. Yan sanayide tedarikçilerden aldığımız parçaların kalite standartlarımıza uygunluğunu denetler, orada çıkan problemleri yönetir; aynı zamanda tedarikçilerin kalite açısından gelişmeleri için faaliyetler planlar ve bunu yine şirket genelinde koordine eder. Tabii klasik anlamda kontrol eden, sadece raporlayan ve ölçen kaliteden biraz daha farklı bir yaklaşımımız var.
Kalite Direktörü
Ben zamanımı nasıl kullanacağım konusunda çok fazla kafayı yordum ama çok basit olan ve hemen hemen bir sürü insan tarafından da bilinen 3*3 kuralı vardır. Bir gününüzün 24 saatinin üçte biri yolda üçte biri uykuda , diğer üçte biri de özel hayatınızda geçer. İş hayatınıza ayırdığınız o üçte birlik dilimi de yine üçe bölebilirsiniz. Bunlar operasyonel işlerdir. Yani hayatınızda mutlaka günlük yapmanız gereken işler, vermeniz gereken kararlar ve faaliyetler vardır. Üçte birlik bölümde geleceğinizi planlamalısınız. Stratejik planlama, şirketinizin vizyonuyla uyumlu stratejileri geliştirme ile geçer. Diğer bölümü de ekibinizin ve kendinizin gelişimi için ayırmalısınız. Bunu her zaman, her dönemde yapamazsınız. Çok kesin ve katı kuralları olan bir şey de değildir. Belli dönemlerde stratejik planlama faaliyetlerine, belli dönemlerde operasyona fazla zaman ayırmanız gerekebilir. Şu sıralar yeni projelerimiz olduğu için zamanımın yarısından fazlası operasyonel işlerle geçiyor. O günlük üretimle, kaliteyle ilgili kararlar almak, problemleri yönetmekle ilgili geçiyor. Yine kalan zamanımda da stratejik planlama, geleceği planlama ve kişisel gelişmeye ayırmaya çalışıyorum.
Kalite Direktörü
Tabii birçok farklı proje var. İşimizi her gün daha iyi yapabilmek için mevcut işleyişimizi operasyonel faaliyetlerimizin dışında geliştirmek bir sürü proje geliştiriyoruz. Bunlardan en önemlisi şu anda üzerinde çalıştığımız 356 ailesinin devreye alınmasıdır. Bu proje şu anda 356 piyasada AEgea ve Avrupa’da Tipo diye bilinen otomobillerin Sedan Hatchback Station Vagon otomobillerimizin üretim başlangıcının devreye alınması projesidir. Bununla ilgili çalışıyoruz. Ana modellerimizi devreye aldık zaten. Sadece farklı pazarlar ve farklı versiyonlarla ilgili kısımları kaldı projenin. Bu projede hala derivativlerin bazı işleri devam etse de kendi süreçlerimizi iyileştirmeye çalıştığımız başka projelerimiz var. Bunlardan da en önemlisi çözüm platform olarak adlandırabileceğimiz bütün şirkette çıkan ürün ve ürünü üreten proseslerle ilgili bütün problemleri tek bir çatı altında toplayıp, bunları önceliklendirip daha sonra belli bir seviye diyagnozunu yapıp sorumlularına atayıp, bunların nasıl gittiğini gözlemlemektir. Bu basit bir şey gibi görünebilir ama Tofaş gibi büyük bir şirkette günde 5000 civarında hata çıkar. Bunların kayıt altına alınması gerekir. Zaten biz günde 1500 araba üretiyoruz. Bunların bir elektronik ortamda kayıt altına alınması, önceliklendirilmesi, hangilerine ne aciliyetle atak edileceğinin belirlenmesi, daha sonra sorumluların belirlenmesi ve bu sorumlulara problemlerin adreslenmesi, bunların çözümlerinin takip edilmesi gerekir. Her şeyden öte bu reaktif bir yaklaşımdır. Bu çözümleri bir daha bu problemler yaşanmayacak şekilde çözmek için de iyi bir kurumsal hafıza oluşturulması gerekliliği var. Eolua, Cualipso diye adlandırdığımız projelerimiz bunları yapmak üzerine kuruludur. Şu anda çalışmakta olan platformlar bunlar.
Kalite Direktörü
Dünyada 120 milyon motorlu taşıt üretiliyor. Bunların yaklaşık 90-100 milyonu otomobildir. Türkiye’de de ticari araç olarak yaklaşık 1.5 milyonluk bir üretime geldik. Bu çok büyük bir rakam. Mesela bütün Avrupa’da satılan otomobil miktarı 9 milyondur. Hepsi de orada üretiliyor diyemeyiz. Türkiye’de otomobilin önü çok açık. Eskiden otomobil sektörüne montaj yapıyor, gelen parçayı takıyor yakıştırmaları yapılırdı. Şu anda otomobil sektörü ürün geliştiriyor. Yani bizim rakiplerimiz de öyle biz de öyleyiz. Biz biraz daha ilerideyiz belki ama bütün otomobil sektöründe ciddi bir ürün geliştirme ve mühendislik faaliyeti yapılıyor. Bunun yanı sıra rakamlar çok büyük, çok da rekabetçi bir otomobil sektörü ve otomotiv sektörü var. Çok ciddi büyük tedarikçilerimiz var. Sadece bize değil Avrupa’ya, Rusya’ya, Çin’e, Amerika’ya da parka ihraç eden yan sanayi şirketlerimiz var. Onlar da bu otomotivin içindeler. Biz diğer rakiplerimiz gibi dünyanın 80-90 ülkesine ihracat yapıyoruz. Otomotiv sektörü yükselen bir trend. Her sektörden, her teknik alandan ciddi bir iş gücü ihtiyacı var. Ben Türkiye’de otomotiv sektörünü önemli bir güç olarak görüyorum. İhracatın 25-30 milyar dolarını otomotivden sağlıyoruz. İhracatın ithalatı karşılama oranı da çok yüksek. Yani ithal ettiğimizden çok çok fazlasını, katma değer üreterek ihraç ediyoruz. Bunlar çok güzel şeyler ve bu sektörün önümüzdeki süreçte hala çok revaçta olacağını ve sanayiyi domine edeceğini düşünüyorum.
Kalite Direktörü
Tofaş’ta Yan Endüstriyel birimleri çok fazla ayırmak doğru gelmiyor bana. Yani Kalite alanında şu yetkililiklere ihtiyaç var, Ar-Ge’de bu yetkililiklere ihtiyaç var gibi bir sınıflandırma yapmak doğru değil. Temel yetkinlikler, endüstriyel alandaki her çalışan beyaz yakalı arkadaşımız ve mühendis arkadaşımız için üç aşağı beş yukarı aynıdır. Bizde üç sene Kalite’de çalışmış bir arkadaş, rahatlıkla Ar-Ge'ye oradan da Üretim’e geçebiliyor ya da Üretim’de çalışan bir arkadaş, çok teknik işlerin yapıldığı Satın Alma bölümüne geçip orada 2-3 sene çalıştıktan sonra Ar-Ge’ye gelebiliyor. Bu yüzden ben onu kalite diye ayırmak istemiyorum. Endüstriyel alanda çalışmak için çok iyi teknik yetkinliklere ihtiyaç var. Arkadaşlar teknik yetkinlik bazında, okulun öğrettikleri ile yetinmemeliler. Kendilerini geliştirme konusuna çok fazla önem vermeliler. Mutlaka İngilizce’yi bilmeleri, mümkünse ikinci bir dili almaları lazım. Bu teknik yetkinliklerin yanı sıra davranışsal yetkinlikleri de geliştirmeleri, o alanda kendinize yatırım yapmaları, donanımları artırmaları lazım. Bunun için de Tofaş’ın çok iyi bir yetkinlik seti var. Tofaş’ta çalışacak birisinin davranışsal yetkinliklerini çok fazla özetliyor. O da bir referans olabilir yine bu alanda çalışmak isteyen insanlar için.
Kalite Direktörü
Klasik anlamda kalite ölç, kontrol et, raporla sonra da bir kenara çekil şeklinde tanımlanabilir. Çağdaş kalite anlayışında Kalite Departmanı, şirketin kalite önceliklerini belirleyen, kalite vizyonunu ortaya koyan, ürünlerin kalitesini güvence altına alabilmek için yine şirketin gerçeklerini, diğer gerçeklerini gözeterek diğer birimleriyle tam bir iş birliği içerisinde çalışarak, kalitenin sadece kalite departmanı işi olmadığını, bütün birimlerde çalışanların kalite bilinciyle çalışmaları gerektiğini onlara anlatarak, kalite kültürünü empoze ederek, müşteriyi memnun etmek esasına dayanıyor. Bu anlamda tabii biraz daha işler zorlaşıyor. Bu departmanda bazı kararları siz vermek zorundasınız. Ben de yaşıyorum aynısını. 300 küsür mavi yakalı, 80 civarında beyaz yakalıdan bahsetmiştim. Bunların her biri, her gün ürünle ilgili süreçlerle ilgili onlarca karar veriyorlar ve bu kararları çok hızlı almalılar. Bu zor zorlayıcı bir şey. Günde 1500 tane araba üretiyoruz ve neredeyse 7/24 çalışıyoruz. Kararların çok etkin, iş birliği içinde alınmış ve doğru olması lazım. Her şeyden önemlisi de çok hızlı olması lazım. En ciddi zorluklar bunlar diye düşünüyorum.
Kalite Direktörü
Beni motive edip tatmin eden şey, bizim ürünlerimizi kullanan müşterilerin mutluluğudur. Bunu anketlerle, bazen bir müşterinin çok tatmin olduğu zaman bize yazdığı mektupla ya da bir teşekkür telefonuyla alıyorsunuz. Tabii ki böyle devasa bir şirkette çalışıyor olmak, sektörün en iyi otomobillerini üretiyor olmak, bağımsız araştırma kurumları tarafından bizim kendi ölçüttüğümüz indikatörlerle müşteriyi çok tatmin eden ürünler üretiyor olmak ve bu süreçlerin içinde yer almak çok büyük bir tatmin ve gurur vesilesidir.
Kalite Direktörü
Öğrenci arkadaşlarımızın öncelikle çok iyi bir teknik donanıma sahip olmaları lazım. Çok iyi bir yabancı dile, özellikle İngilizce’ye sahip olmaları lazım. Bunların üzerine başka yetkinlikleri geliştirmeleri de gerekiyor. Teknik yetkinliklerinin dışında, davranışsal yetkinlikler kazanmaları gerekiyor. Bunun bir kısmı tecrübe ile edinecekler ama bir kısmını da kişisel gelişim yöntemleri ile elde etmeliler. Mutlaka ve mutlaka kendilerine bir kişisel vizyon belirlemeliler. İleride nereye gelmek istediklerini öğrenciyken şekillendirmeye başlamaları gerekir ve o vizyonun peşinde koşmalılar. Genellikle bizim üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız bir şirkette Genel Müdür Yardımcısı olmak , Direktör olmak gibi basite indirgiyor. Bu değil istenen. Kişisel vizyon, hayatta ne iz bırakmak istediğinizdir. Bu dünyaya geliş amacınızdır. Bu dünyada ne yapmak istediğinizdir. Bunları belirlemek için kafa yorsunlar. Bunlar için bazı destekler alabilirler. böyle büyük ana sanayilerde çalışmadan önce daha küçük işletmelerde belli bir tecrübe edinmiş olmaları da çok büyük bir artı. Bunu da küçümsememek gerekir. Orada çalışabilirler ve daha sonra bu şirketlere geçiş yapabilirler. Akademik kariyerin endüstriyel hayatta mutlaka faydaları olabilir ama endüstriyel hayatın onlara öğreteceği o pratik bilgileri, saha bilgilerini okullarda almaları çok çok zor. Bu yüzden bir yol ayrımına gelip, akademik kariyer istiyorlarsa oraya, endüstriyel hayatta profesyonel çalışmak istiyorlarsa oraya, araştırma istiyorlarsa oraya gitmeliler.