Meslekleri Keşfet!
Meslekleri, profesyonellerden dinle. Hayalindeki mesleği bul.

Meslek Anlatımları > İş Geliştirme

Project Manager
Business Intelligence & SEO Analyst
Business Intelligence & SEO Analyst
Business Intelligence & SEO Analyst
Business Analysis Head of Section
Benim için çok kolay değil aslında. Çünkü proje bazlı çalışmak dinamik bir iş ortamını gerektiriyor. O yüzden rutin bir gün akışı benim için çok mümkün değil. Örnek vermek gerekirse; bazen güne erken başlayıp, Çin’deki bir ekip üyesiyle proje içerisinde kullanacağımız bir proje dokümanı üzerine yaptığımız bir görüşmeyi, canlıya geçecek yeni ülkenin taleplerini ve zaman planını değerlendirdiğimiz başka bir video konferans görüşmesi takip edebiliyor. Veya versiyonun içinde bulunduğumuz evresine istinaden, günümün büyük bir çoğunluğu bazen bana gelen tasarım ve analiz dokümanlarını incelemekle geçerken, günü aramıza katılacak yeni arkadaşları belirlediğimiz iş görüşmeleriyle sonuçlandırabiliyorum. O yüzden çok dinamik bir günüm var. Bu dinamizm beni çok motive ediyor. Çünkü hem çok canlı tuttuğunu düşünüyorum, hem de öğrenme ve gelişme açısından beni çok besliyor.
Business Analysis Head of Section
Projemiz aslında global bir proje. Demek oluyor ki farklı lokasyonlarda farklı ekiplerimiz var. Hap ismini veriyoruz aslında biz bu lokasyonlara. 3 farklı lokasyonumuz var. Çin, Türkiye ve Almanya tarafından yönetilen bir proje. Geçmişe baktığımızda BSH organizasyonu içerisindeki farklı ülkeler kendi kaynaklarını kullanarak farklı yönetim sistemleri geliştirmişler. Bu da merkezden bakıldığında benzer karakteristikleri olan ülkelerin aslında farklı performans göstermelerine sebep olmuş. Ya da bu şekilde algılanmasına sebep olmuş. Bunun sonucunda da detaya inildiğinde, aslında süreçlerin farklılık arz ettiği ve sistemlerin bu süreçlerdeki farklılığa istinaden farklılık arz ettiği sonucuna varılmış. Bunun sonucunda da motivasyon olarak aslında süreçlerin standardize olması ve tek bir yönetim sisteminin kullanılması gibi bir karar verilmiş. O yüzden genel olarak anlamamız gereken, izlememiz gereken yol; ülkelerin süreçlerini, eski servis yönetim sistemlerini anlayarak, farklı ülkelerdeki bilgileri de toplayarak global olarak kullanılmasını sağlayacak bir tek sürecin geliştirmesini yapabilmek. Ve bu süreci dizayn etmek. Bunu yaparken tabi ki aynı zamanda sistemin bize sağladığı bazı kıstaslar var. Sistemin bazı yetenekleri veya yeterlilikleri var. Bunları da IT ekipleriyle yakın diyalog halinde kalarak, bilgi alışverişi yaparak ortak bir ürün çıkarıyoruz aslında.
Business Analysis Head of Section
Global projemizin hedefi çerçevesinde ülkelerin süreçlerini analiz ederek, tüm ülkelerin kullanacağı yönetim sistemini tasarlamaya çalışıyoruz. Doğal olarak ilk adım ülkelerin süreçlerini anlamaktan ve analiz etmekten geçiyor. Sonrasında da bütün ülkelerin, 40-45 ülkenin, takip edeceği sistemi tasarlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de birçok paydaşla aslında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Şirketin yönetmeliklerini, şirketin hedeflerini, süreç bilgisi olan tecrübeli arkadaşlarımızı işin içerisine katıyoruz. Onlardan aldığımız inputla birlikte süreci tasarlıyoruz ve sonrasında dökümanlarımızı oluşturuyoruz. Aslında uygulama geliştirme yaşam döngüsünün, geliştirme hariç tüm aşamalarında görev alıyoruz. Biraz daha açmak gerekirse; iş süreçlerinin analizi ve ihtiyaçların belirlenmesi, sonrasında gereksinimlerin dökümante edilmesi ve IT ekipleriyle koordinasyonu. Geliştirmenin IT ekibi tarafından yapılmasından sonra test süreci, ve sonrasında kullanıcıların eğitilmesi. Canlıya geçiş, ve canlı sonrası bakım ve destek şeklinde özetleyebiliriz. Keyifli ve kendine özgü zorluklar barındıran güzel bir meslek diyebilirim.
Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
İş hayatımın yaklaşık olarak üçte biri iş ortaklarımızda, üçte biri içeride, üçte biri de üniversiteler ve çeşitli yazılım geliştirme toplulukları gibi topluluk etkinliklerinde geçiyor. Bu etkinliklerde kimi zaman konuşmacı, kimi zaman panelist olarak yer alıyorum; kimi zaman da Microsoft teknolojilerini ya da rakip teknolojileri anlatan insanları dinlemek üzere yer alıyorum. Ofiste geçen zaman diliminde 6 kişilik ekibimizi yönlendirme, onlarla beraber iç toplantılar yapma, şirket içerisindeki diğer bölümlerle toplantılar yapma ve bizim yazılım geliştirme teknolojileri başlığı altında yaptığımız şeyleri diğer bölümlere anlatma şeklinde geçiyor. O yüzden bu arkadaşlar kimi zaman teknik roller üstlenseler de, benim rolüm çok fazla teknik olmayı gerektirmiyor. Geçmiş deneyimlerim çok teknik olmakla beraber bu rolümde şu an çok teknik bir iş yapmıyorum.
Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Yazılım geliştirme teknolojileri adını verdiğimiz bölüm özellikle 5 hedef segment ile çalışıyor. Onların yazılım geliştirme teknolojileri konusunda Microsoft teknolojilerini anlamasını sağlıyor. Bu 5 hedef segment; öğrenciler, öğrencilerin kurduğu startuplar, startuplar büyüdükten sonra ortaya çıkan büyük yazılım evleri, ister o yazılımı evlerinin içerisinde çalışsınlar ister kurumsal dünyada çalışsınlar profesyonel uygulama geliştiriciler ve IT Pro adını verdiğimiz sistem yöneticileri. Biz bu 5 hedef segmentin Microsoft teknolojilerini anlamalarına yardımcı oluyoruz. Teorik olarak 10 yaş civarında başlayabilen bir öğrenci kitlesinden kimi zaman yaşı 50-60’ı bulan profesyonel geliştiricilere Microsoft teknolojilerini, bulut bilişimi, nesnelerin internetini anlatıyoruz. Onlardan ortaya çıkan bir takım başarı hikayelerini dinleyip bunları dünyaya yayma konusunda onları desteklemeye çalışıyoruz. İstanbul ağırlıklı olmak üzere çalışan 6 kişilik küçük bir ekibimiz var. Ancak dışarıda bu 6 kişilik ekibi destekleyen çok büyük bir öğrenci temsilcisi kitlemiz de var. MSP adını verdiğimiz öğrencilerin sayısı 50’yi yaşıyor. Aynı zamanda Microsoft teknolojilerini profesyonel hayatta kullanan ve bizim adımıza temsilcilik yapan arkadaşlar var. Bir de onları yönlendiriyoruz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Benim en büyük sorumluluğum Windows’un ve cihazların Türkiye'deki stratejisinin oluşturulması. Buna pazara nasıl sunacağımız, nasıl pazarlayacağımız, satış kanallarını beraber nasıl geliştireceğimiz, müşterilerimize hangi değerleri sunacağımız ve Türkiye üzerinde farklı neler yapacağımız konuları da dahil. Tüm bu stratejinin oluşturulması, pazarlama bütçesinin yönetilmesi, ülke içindeki pazar payının ve cirosunun yani şirket içi metriklerinin yönetilmesinden sorumluyum. Ekibimde pazarlama yöneticileri, teknik satıştan sorumlu arkadaşlar var. Bir ekip olarak Windows'un Türkiye’de müşterilerimiz tarafından daha iyi, daha rahat, daha faydalı kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyoruz Ben Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldum. Bilgisayar Mühendisliğinde master yaptım. Ondan sonra teknoloji yönetimi masterı yaptım. Şu anda da pazarlama alanında İşletme doktorası yapıyorum. Şu an yaptığım işte, teknoloji backgroundını kullanarak ürünlerin satışı, pazarlaması ve teknoloji yönetimini yapıyoruz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Bugünden bahsedeyim; bugün sabah bir iş ortağımızla toplandık. Beraber çok yeni, yaratıcı bir uygulama geliştirme üzerine konuşuyoruz. Onu nasıl yaygınlaştırılabileceğimiz üzerine tartıştık. Sonra başka bir iş ortağımla buluştuk. Gençlere yönelik içinde filmlerin, dizilerin olduğu özel bir kampanyayı nasıl dizayn edeceğimizi konuştuk. Şimdi sizinle beraberim. Ondan sonra basınla bir toplantım var. Ondan sonra bir iş ortağımızla beraber Windows 10 kurulumlarını genele nasıl yayacağmız ve nasıl destekçi olacağımız üzerine konuşacağımız bir toplantım var. Akşam da Amerika’yla telekonferansım var. Bu, bugünüm. Ama genele baktığımızda zamanımın belki %30’u ofiste geçiyor. Microsoft un en sevdiğim özelliklerinden biri de her kişinin rolünü kendi tanımlaması. Gerçekten bütün firmalarda her rolün bir belli gereksinimleri vardır. Önemli olan siz o rolün üstüne neler koyduğunuz, farklı neler yaptığınız. Ben zamanımın az kısmını ofiste geçiriyorum. Büyük kısmını ya müşterilerle ya iş ortaklarımızla sahada geçiriyorum. Çünkü ister kendi şirketiniz olsun, ister bizim gibi kurumsal dünyada çalışıyor olun müşterilerinize ve iş ortaklarınıza yakın olursanız, sahada olursanız o zaman gerçekten gerçekleri görüyorsunuz ve geri bildirimleri alıyorsunuz. Yani o fildişi kulede yaşamak çok doğru bir şey değil. Ben de Microsoft’taki birçok arkadaşım da bu şekilde çalışıyor, zamanımızın bir kısmını sahada geçiriyoruz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Herkesin kariyerden beklentileri farklı olabiliyor. Bazıları gerçekten kariyer olarak görüyor, bazıları para olarak görüyor, bazıları etki olarak görüyor. Ben gerçekten bunu etki olarak görüyorum. Şu anda sorumlu olduğum rolde Türkiye ekosistemine yani, bulunduğumuz ekosisteme yarattığımız etki. Eğer bir müşterinize gidip ona bir ürün satmak yerine, gerçekten onun iş yapış şeklini değiştiriyorsanız ve gerçekten daha çok kar elde ediyor, daha modern oluyor, daha globale yayılıyor, daha inovatif işler yapıyorsa bu bir etkidir. Veya Türkiye'de KOBİ'ler yaratıcı işler yapabiliyor, maliyetleri düşürüyor, bulutla beraber globale açılyor, farklı işler yapabiliyorsa, farklı kazanımları elde ediyorsa ve sizinle beraber iş ortakları ekosisteminizde de onların büyümesini sağlıyorsanız, o etkiyi görüyorsanız zaten insanlarla konuştuğunuzda bunu gözlerinden görüyorsunuz. Beni en çok keyiflendiren şey bu. Şimdi mesela Windows 10 lansmanı çerçevesinde biraz sosyal sorumluluk tarafına ağırlık veriyoruz. Globalde de Türkiye'de de global lansmanımızı görmüşsünüzdür. Global CEO’muz Kenya'ya gitti. Kenya'da öğrencilerle beraber onların makinesini Windows 10’a yükselti. Global lansmandı bu. CEO, Windows 10 lansman günü Kenya’daydı. Biz de bunun Türkiye'de benzerlerini yapıyoruz. Şu an duyurmadık, çok yakın zamanda duyuracağız. Mesela son üç beş senedir belki de benim en keyif aldığım proje zor durumda olan gençlere yardım ettiğimiz, onlarla beraber eğlendiğimiz, onlara bilgisayar kullanmayı öğrettiğimiz proje. Burada aileleri tarafından terk edilmiş zor durumda olan 8-10 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. Onlara bilgisayar veriyoruz, basit bir şekilde bilgisayar programlamayı öğretiyoruz. Belki o çocuklardan birinden ilerde bir gün Steve Jobs, Bill Gates gibi öyle projeler çıkartırsak beni en çok tatmin eden şey o olur. Microsoft’u bu kadar çok sevmemin sebebi Microsoft’un buna olanak sağlıyor olması. Mesela bu bahsettiğim şey benim insiyatifimde bir proje. Normal iş sorumluluklarının dışına çıkıp keyif aldığınız projeleri yapabiliyorsunuz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Windows ve Cihazlar Grubu olarak baktığınızda çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Windows ve cihaz ekosisteminde biz burada işletim sistemiyle varız. Lumia, Xbox, Hololens gibi cihazlarımız var. Ama birçok iş ortağı, donanım üreticileri, bu donanım çözümlerini satan iş ortakları, bunun distribüsyon yapısı, parekende iş ortakları, telekom operatörleri ve yazılım geliştiriciler var. Baktığımızda, küçük bir kısmını söyledim. Siz küçük bir ekiple çok büyük bir ekosistem içerisinde, bütün işletim sistemini ve donanımı yani bilgisayar dünyasının kalbi olduğu için bütün ekosistemi yönlendiriyorsunuz. Bütün bunları Türkiye'de veya globalde yapıyorsunuz. Onu yönetmek zor bir şey, ama yönettiğiniz anda da çok keyifli bir şey. Bence en zorlayan noktalardan veya en çok zamanımızı alan noktalardan biri bu genel ekosistemi yönetmek. Dediğimiz gibi Türkiye'ye bakıyorsunuz; binlerce kurum, yüz binlerce KOBİ, binlerce iş ortağı, onlarca donanım ortağı var. Genel olarak ister Windows ve cihazında olsun, ister Türkiye'de çalışırken veri merkezi ve bulut tarafında olsun; ekosistemi yönetmek. Kısacası siz merkezde duruyorsunuz ve her tarafı koordine etmeniz lazım. Önemli ve zor olan ama aynı zamanda keyif katan şey bu.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Oradaki rolde planlama ve ekosistemden sorumluydum. Windows 7 zamanıydı. Bir işletim sisteminin geliştirilmesi 2-3 senelik bir süreç. Artık öyle bir dünyada değiliz sürekli güncelleme var ama eski zamanda Windows Vista çıkmadan önce Windows 7 nin planlaması başlıyordu. 3 senede bir geliyordu işletim sistemi. Planlamanın birinci senesi ürünün planlanmasıyla geçiyordu. “Şu özelliği alalım, şu özelliği şu ülkelerde kullanalım, şöyle iş ortaklarıyla çalışalım.” gibi tamamıyla ürünün planlanması. İkinci sene geliştirme işi yani ürünün kodlanması başlıyordu. Üçüncü senede yine ciddi bir sorumluluğumuz vardı. Mesela Windows 10’la gelen yüz tanıma özelliği. Artık bilgisayarınıza girerken parola girmek yerine sizi yüzünüzden tanıyacağından bilgisayarınız açabiliyor olacaksınız. Bunun yazılım bacağı var, onu biz geliştiriyoruz. Ama bunun bir de donanım bacağı var. Sizin yüzünüzü tanıyacak çeşitli kameralar veya parmak izi okuma cihazları vesaire. Biz o yüz tanıma sistemlerini, parmak izi okuma sistemleri geliştiren iş ortaklarıyla yani donanım üreticileri ile çalışmalara başladık. Benim çalıştığım şey 3G modemlerdi. Bütün dünyaya yayılmış telekom operatörleri var. Türkiye'de Turkcell, Vodafone; Hindistan'da, İtalya'da, Çin’de farklı farklı operatörler var. Bu operatörlerle beraber daha Windows 7 çıkmadan gizlilik anlaşması çerçevesinde ürünü çıkardığımızda gelecek özellikleri konuşuyoruz. Bu özellikleri onlarla da beraber kullanmak istiyoruz. Ondan sonra hem telekom operatörlerindeki, hem Microsoft’taki teknik ekipler geliştiriyor. Benim sorumluluğum o iş geliştirme kısmıydı.
Business Analysis Head of Section
Aslında analitik ve sosyal becerilerin dengeli bir karışımı çok önemli. Soru soran, merak eden, süreci anlayan, süreç odaklı olan ve müşterinin dilini konuşabilen, müşteri odaklı olan kişiler için bir iş olduğunu düşünüyorum. Çünkü tüm ülkelerin kullanacağı sistem ve süreci dizayn edebilmek için ilk önce ülkelerin farklı süreçlerini analiz etmek ve anlamak gerekiyor. Bu bağlamda doğru soruları sormak, müşterinin sesini alabilmek ve nihayetinde analiz edip yeni süreci dizayn edebilmek, tasarlayabilmek çok önemli. Tabi ki işimizin büyük bir parçası da iletişim. Yeri geliyor, beraber sorduğumuz sorularla bazen müşterinin bile farkında olmadığı noktalar keşfedebiliyoruz. Veya değişimi yönetiyoruz. Aslında insanların günlük hayatında alışılagelen sistemleri değiştiriyoruz. Tamamen farklı bir süreci canlıya almaya çalışıyoruz. Ve değişimi yönetmenin en önemli faktörlerinden bir tanesi de kesinlikle iletişim. O yüzden iletişim becerileri de bence çok önemli. Bunun haricinde bizim projemize özel söylemek istediğim bir iki şey var. Birincisi farklı kültürlerle çalışabilmek. Bahsetmiş olduğum bu global yapı gereği farklı lokasyonlarda bulunan ekiplerle çalışabilme, farklı kültürlere duyarlı olabilme çok önemli. Anlayabilme, anlayış çok önemli. Son olarak da seyahat. İşimiz gereği çok sık seyahat ediyoruz. O yüzden kesinlikle kişinin seyahati sevmesi lazım.
Ürün ve İş Geliştirme Yöneticisi

Sorular