Meslekleri Keşfet!
Meslekleri, profesyonellerden dinle. Hayalindeki mesleği bul.

Meslek Anlatımları > Denetim

Yetkili Müfettiş Yardımcısı
Müfettiş Yardımcısı bizim aslında teftiş kurulu içerisindeki hiyerarşiyi tanımlamak için kullandığımız ünvanlardan bir tanesi. Normalde girdikten sonra hepimiz genel olarak aynı yetkilere sahibiz diyebilirim, dolayısıyla müfettişin görev tanımını yapmak daha doğru olacaktır. Müfettişler banka içerisindeki iş denetim faaliyetlerini yürütürler. İç denetim, kuruluşa katma değer yaratmak amacıyla yürütülen bağımsız güvence ve danışmanlık hizmetidir. Bu görev teftiş kurulundadır ve aynı zamanda bunun yanında soruşturma faaliyetlerini de yürütür. Peki biz gün içerisinde ne yapıyoruz? Biz şube denetimleri yapıyoruz, şube denetimleri İstanbul içerisinde olabileceği gibi şehir dışında da olabilir ki biz bunları turne olarak adlandırıyoruz. Bunun dışında birim denetimleri, bölge denetimleri yapıyoruz. Bunun dışında banka içerisinde meydana gelen soruşturma faaliyetlerini yürütmek de gene teftiş kurulunun sorumluluğunda.
Müfettiş Yardımcısı
Müfettiş Yardımcılarımızın çok yönlü, gelişime açık, analitik düşünebilen, takım oyuncusu olarak çalışabilen, sorgulayıcı, detaylara önem veren ve son olarak da bizim mesleğe has olan ketum olmalarını bekliyoruz. Öncelikle Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra elbette ki uzun bir eğitim sürecimiz var. Görev yaptığımız süre boyunca farklı farklı eğitimlere katılıyoruz ama aslında iş başında eğitim diye de bir olgu var. Dolayısıyla bazı şeyleri hem denetleyip hem öğrenmemiz gerekiyor, bu nedenle gelişime açık olmak çok önemli. Her gün yeni bir şey öğrendiğimiz bir ortamdayız dolayısıyla gelişime açık olmasını bekliyoruz müfettiş yardımcılarımızın. Denetim aslında bir ekip işi, bireysel olarak yapılabilen bir şey değil. Dolayısıyla takım oyuncusu olmak, o ekibin bir parçası olarak faaliyet göstermek gerçekten önemli. Takım oyuncusu olarak çalışmayan Müfettiş Yardımcısının başarılı olabileceğine ben şahsen inanmıyorum. Daha sonra sorgulayıcı olmak. Gerçekleştirdiğimiz denetim çalışmalarında bize gelen hiçbir veriyi, hiçbir bilgiyi doğru kabul etmememiz, her zaman kaynağına inmemiz, doğruluğunu sorgulamamız gerekiyor. Bunun yanında analitik düşünmek, gerçi bu artık internette karşılaşabileceğimiz her iş ilanında olan bir özellik ama analitik düşünmek gerçekten bizim işimizde de önemli. Çünkü aynı anda çok farklı görevlerle ilgilenmemiz gerekebiliyor ve bir çok süreci aynı anda yürütmemiz bekleniyor bizden. Dolayısıyla analitik düşünme gerçekten mesleğimizde olmazsa olmaz bir şey. Bunun yanında biraz da bizim mesleğimize has olan ketum olmak, ketumiyet özelliği mevcut. Görevde olan Müfettişlerimiz görev süreleri boyunca çok farklı denetim çalışmalarında bulunduğu gibi zaman zaman gizli ve hassas kabul edilebilecek bazı erişim imkanı sağlayabilmektedirler. Bu da aslında büyük bir yetki, yine beraberinde büyük de bir sorumluluk getiriyor. O bilgilerin sadece denetim çalışmaları gereğince kullanılmasını ve aslına bakarsanız sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmeyecek şekilde Müfettişlerimizin ve Müfettiş Yardımcılarımızın davranmasını bekliyoruz. Bu yüzden de ketumiyet bizim için olmazsa olmaz bir özellik.
Müfettiş Yardımcısı
Öncelikle aslında Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş farkına değinmek isterim. Aslına bakarsanız Müfettiş Yardımcısı bir Müfettişin denetim ve inceleme yapma anlamında sahip olduğu tüm yetkilere sahiptir. Sadece Teftiş Kurulunun kendi içerisinde çeşitli ünvanlar bulunmakta ve bu ünvanlar da belirli yıl kıdem ve çeşitli sınav ve mülakatlar geçilerek elde edilmektedir. Dolayısıyla bir Müfettiş Yardımcısı bir Müfettişin yaptığı işleri yapar. Bu kapsamda soruya Müfettiş ne yapar diye cevap vermek istiyorum. Müfettiş iç denetimi yapar. İç denetim faaliyetlerini gerçekleştirirken iç kontrol ortamının etkinliğini değerlendirmek, biraz risk yönetim süreçlerine dokunarak pro-aktif yaklaşımlar sergilemek ve kurumsal yönetimin aslında pay ve menfaat sahipleri için maksimum değer yaratma amaçlarına destek sağlayarak işletmenin hedeflerine ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla aslında şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, ülkemizde maalesef bulunan Müfettiş ceza verir, Müfettiş hata bulur, Müfettiş yanlışları arar gibi yaklaşımlar aslında mesleğimizi tam olarak yansıtmıyor. Çünkü bizim asıl amacımız kuruma değer katmak, kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaktır.
Müfettiş Yardımcısı
İç denetim, işletme faaliyetlerini geliştirmek ve değer katmak amacıyla tasarlanan bağımsız ve tarafsız bir güvence ve danışmanlık faaliyeti olarak ifade edilebilir. Türkiye'de özellikle bankacılık sektöründe iç denetimi uygulamalarına baktığımız zaman aslında konunun yasal da bir zorunluluk tarafı var. Bankacılık kanununda yer alan 32. maddede bankaların yeterli sayıda müfettiş tarafından denetlenmesi gerektiği belirtilmiştir, dolayısıyla bu durum aslında bankacılık sektöründe yasal da bir zorunluluktur. İç denetim son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünya çapında çok önemli bir noktaya geldi ve gelmeye devam ediyor. Bunun da aslında farklı nedenleri var. Dünya genelinde yaşanan şirket skandalları gerçekten şirketlerin denetim mekanizmalarının etkinliğinin sorgulanmasına neden olmuştur. Yaşanan bu olayların da ardından gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada yapılan yasal düzenlemeler de iç denetimi, kurumsal yönetim, risk yönetimi gibi farklı kavramların önemine bir kez daha dikkat çekmiştir aslında. Dolayısıyla yaşanan bu olaylar ve yaşanan ekonomik krizlerden alınan dersler neticesinde denetim önemli bir noktaya doğru ilerlemektedir.
Müfettiş Yardımcısı
Aslında her günümüz farklı geçiyor, bu da günün sonunda baktığımızda bizim motivasyonumuzu yüksek tutmamızı, her gün işe şevkle gelmemizi de sağlayan bir durum aslında. Çok farklı denetim çalışmalarında, çok farklı coğrafyalarda bulunabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse bizim aslında iş gücümüzün önemli bir bölümü şube denetimlerinde kullanılmakta, şube denetimleri dediğimiz zaman da Türkiye'den yaklaşık bin şubeli bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu da gerçekten ciddi bir iş gücü gerektiriyor, mesai gerektiriyor. Bu şube denetimlerimiz İstanbul'da olabileceği gibi İstanbul dışında da karşımıza çıkabiliyor. Bunun yanında bu şube denetimleri yurt dışı şubeler de olabiliyor. Buna örnek olarak Malta'yı veya Lüksemburg'u gösterebiliriz. Daha sonra şube denetimlerinin yanında birim denetimlerimiz ve iştirak denetimlerimiz bulunuyor. Bunlar da yine Türkiye'de veya yurt dışında olabiliyor. Örneğin Türkiye'de Garanti Emeklilik veya yurt dışında Hollanda'da yer alan iştirakimiz buna örnek gösterilebilir. Daha sonra Genel Müdürlükteki Teftiş Kurulu başkanlığımızda faaliyet gösteren çeşitli denetim ekiplerimiz var. Bu ekiplerimiz de yine merkezi denetim ve benzeri merkezden denetim çalışmaları sürdürmektedirler. Bunların ötesinde yine bilgi teknolojileri ekibimizin gerçekleştirdiği IT denetimlerimiz mevcut. Son olarak da aslında özel de bir denetim türü olan soruşturma çalışmalarımızı bu denetim türleri arasında sayabiliriz. Dolayısıyla aslında baktığımızda çok farklı denetim türlerinde, çok farklı coğrafyalarda faaliyet gösterebilmekteyiz. Bu nedenle de aslında Garanti Bankası Teftiş Kurulundaki hiçbir günümüz diğeri gibi olmuyor.
Müfettiş Yardımcısı
Denetim alanında çalışmak isteyenleri Garanti Bankası'nda aslında göreve başladıkları sürenin ardından çeşitli aşamalar bekliyor. Göreve başlayan Müfettiş Yardımcılarımız ikinci yıllarının sonunda Yetki Sınavı dediğimiz bir sınava tabi tutulmaktadırlar. Bu sınavda başarı gösteren adaylarımız Yetkili Müfettiş Yardımcısı ünvanını almaktadırlar. Daha sonra bu sınavdan 1 sene sonra, yani toplamda 3 yılını dolduran Yetkili Müfettiş Yardımcısı ünvanındaki kurul üyelerimiz Yeterlilik Sınavına tabi tutulmakta ve Yeterlilik Sınavında başarı gösterenler daha sonrasında yapılan Teftiş Kurulu Üst Yönetimi ve bankamızın üst yönetiminin katıldığı bir mülakat aşamasına katılmakta. Bu aşamada da başarı gösteren Yetkili Müfettiş Yardımcıları, Müfettiş ünvanını almaktadırlar. Yeterlilik Sınavında başarı gösteren Müfettişlerimiz belli bir süre Teftiş Kurulu bünyesinde görev yaptıktan sonra sabite geçmek olarak nitelendirdiğimiz fiili gerçekleştirmektedirler. Yani belli bir süre görev yapan Müfettişlerimiz bankamızdaki çeşitli farklı birimlerde veya bölgelerde farklı pozisyonlara geçiş yapmaktadırlar. Buna sabite geçmek diyoruz. Sabite geçme aşamasında da aslında Müfettişlerimiz Teftiş Kurulunda çalıştıkları süre boyunca edindikleri tecrübelerden gerçekten önemli ölçüde faydalanıyorlar diye düşünüyorum. Çünkü Teftiş Kurulunda görev yapılan süre boyunca çok farklı alanlarda denetim çalışmaları gerçekleştiriyorlar, bu da kendilerine eşsiz bir tecrübe sunuyor. Aslına bakarsanız bankanın hem şube tarafını hem birimlerini hem iştiraklerini hem yurt içi hem yurt dışı derken önemli bir bölümünü görmüş oluyorsunuz. Bunun yanında Teftiş Kurulu aslında bizler için birer okul. Çünkü biz burada gerçekten her gün yeni bir şey öğreniyoruz, çok farklı alanlarda denetim çalışmaları sürdürüyoruz. Bu nedenle Teftiş Kurulunda denetim alanında çalışmak isteyenleri son derece dinamik bir kariyer bekliyor. Yeniliklerle dolu ve her gün kendilerini geliştirebilecekleri bir aile var burada.
Siber Güvenlik Danışmanı
Yeni bir kanun ya da mevzuat ortaya çıktı, bu yerel de olabilir uluslararası da olabilir, bunları takip etmek ve anlamak gerekir. O müşterinin bulunduğu sektörde eğer sizin ilgi alanınız olan bir sektörse neler oluyor neler bitiyor gündelik olarak takip etmek gerekir. Yani kendinizi sürekli güncel tutmanız gerekir, danışmanlığın aslında bir zorluğu da budur. Yani bir gün ara vermek diye bir şey yoktur, sabahtan akşama kadar kendi işinizmiş gibi çok yakından takip etmek gerekiyor. Fakat bence Danışmanlığı yapmak için en önemli unsurlardan bir tanesi de uyum sağlayabilmek ve adaptasyon. Yeni teknolojilere, yeni mevzuatlara, yeni müşterilere adapte olabilmek ve kendinizi sürekli güncel tutmak çok önemli.
Siber Güvenlik Danışmanı
Organizasyonları, şirketleri bir araba gibi düşünecek olursak Performance Improvement dediğimiz bölüm o arabanın gaz pedalı. Yani arabanın otoyolda hızlanması gerektiği noktalarda daha hızlı gidebilmesini teşvik eden bir gaz pedalı olarak düşünebilirsiniz. Risk tarafı ise fren tarafı çünkü bir araba otoyolda bir viraja girecekse ya da viyadükten geçecekse fren de çok önemli. Yani sadece gaza basayım mantığı çok daha büyük krizlere neden olabilir, ama gaza basmadan da ilerleyemezsiniz.
Siber Güvenlik Danışmanı
Danışmanlık alanında çalıştığınız zaman müşterilerle çalışıyorsunuz, bu yüzden çok farklı profilden insanlarla bir araya geliyorsunuz gün içerisinde. Bu müşterilerin ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçların herhangi bir tanesi diğerinden daha önemli ya da daha az önemli değil, müşteri memnuniyeti çok ön planda olmalı. Bana kalırsa Danışmanlığın en büyük zorluğu yaptığınız işin sadece teoride kalmaması gerekiyor, pratiğe dönüştürmek gerekiyor. Yani biraz daha user experience dediğimiz kullanıcı deneyimiyle doğru orantılı olması gerekiyor. Bazen sunmak istediğimiz çözümler tam olarak o müşterinin ihtiyacını karşılamıyor olabilir, biz müşterilerimizi iyi tanımalı ve onlara özel çözümler sunmalıyız. Bana kalırsa Danışmanlığın en zor tarafı da o müşteriyle aynı seviyede, aynı bakış açısıyla bir bağ kurmak. Çünkü öteki türlü çok basmakalıp çalışmalara dönebilir, onun da kimseye bir katma değeri yok.
Siber Güvenlik Danışmanı
IT Advisory birimi de Performance Improvement dediğimiz ana servis kanalının bir parçası, bir subservice line olarak görev yapar. IT Advisory'daki arkadaşlar aslında Performance Improvement biriminin yaptığı şeyleri sistem, IT gibi süreç odaklı olarak gerçekleştirirler. Yani bir şirketin sistemlerini değiştirmesinde tasarımından uygulanmasına kadar bir hizmet sunarlar. Farklı teknolojileri kullanarak nasıl bir kurumun IT operasyonları daha etkili çalışır bunun üzerine çalışmalar gerçekleştirirler aslında. Ayrıca değişiklik yönetimi, program yönetimi gibi farklı konularda da hizmetler verebilirler.
Siber Güvenlik Danışmanı
Performance Improvement finans, strateji, müşteri ve tedarik zinciri konusunda dört alana bölünüyor. Bu dört alanda müşterilere daha etkin kendi hizmetlerini nasıl sunabilirler diye farklı öneriler getiriyorlar. Gerekiyorsa işletme modellerini değiştiriyorlar, şirketlerin organizasyon yapılarını değiştiriyorlar, tedarik zincirlerini gözden geçiriyorlar, nasıl daha etkin satın alma yapılabilir vs. ona bakıyorlar. Bu kişiler daha çok müşteriye nasıl ulaşabilir, müşteri segmentlerine bakıyorlar, müşterilerini inceliyorlar, farklı pazarları araştırıyorlar, hangi pazarlara girilebilir vs. bunlara bakıyorlar. Aslında bu bölüm daha çok dışarıda Management Consulting olarak bilinen Yönetim Danışmanlığına çok yakın bir bölüm.
Kurumsal Finansman Müdürü
Kurumsal Finansman’da tek bir proje üzerinde çalışmıyoruz. Assurance Audit Departmanı’na destek veriyoruz ve kendi projelerimizle birlikte 5-6 projeyle birden ilgileniyoruz. Bir proje için Kick-off tanışma toplantısına giderken diğer proje için raporlama kısmında çalışmamız veya iş geliştirme için potansiyel müşteriler olarak belirlenen kişilerle toplantı yapmamız gerekebiliyor. Dolayısıyla günlerim pek standart değil ve bu da işimi eğlenceli kılıyor.
Kurumsal Finansman Müdürü
Kurumsal Finansman Departmanı, bir işlemin başından sonuna kadar bir yatırımcının ya da satıcının ihtiyaç duyabileceği tüm danışmanlık işleriyle ilgilenir.
Kurumsal Finansman Müdürü
Transaction Support bölümünde çalışanlar, bir işlemde alıcı ya da satıcı tarafın finansal detaylı durum tespit incelemesini yaparlar. Durum tespit incelemesindeki işlemler belli finansal tablolar üzerinden gerçekleşiyor. Dolayısıyla o finansal tablolardaki verilerin ya da risklerin, Transaction’daki fiyatlamayı ya da gelecekteki stratejiyi ne gibi etkileyeceğine ilişkin risk faktörlerinin belirlenmesi ve rakamlara dökülmesi işini yaparlar.
Kurumsal Finansman Müdürü
Transaction Real Estate bölümünde çalışanlar, diğer bölümlerdeki çalışanlarla destek projeler de yapıyorlar. Örneğin, Denetim Hizmetleri’ne destek veya M&A ile beraber bir gayrimenkul projesi üzerine destek verdikleri de oluyor. Bunun yanı sıra yine gayrimenkule ilişkin satın alma işlemlerine aracılık hizmetleri veriyorlar ve gayrimenkul projelerine değerleme hizmetleri de sunuyorlar.
Kurumsal Finansman Müdürü
Proje Finansman bölümünde çalışanlar finansman projelerine aracılık sağlarlar. Bunun yanı sıra Refinansman, kredilerin refimansmanının sağlanması ya da yeniden yapılandırılması ve ihale danışmanlık konularında destek verirler.
Kurumsal Finansman Müdürü
Valuation & Business Modelling Birimi’nde ben de çalışıyorum. Bu birimde şirket, iş kolu değerlemesi ve finansal modelleme yapıyoruz. Örneğin, ben şirketimi satmayı planlıyorum ama şirketimin maddi değerini bilmediğim için ne kadara satacağımı bilmiyorum. Bu durumda EY’a gidip bunu belirttiğimde Valuation & Business Modelling Birimi’ndeki çalışanlar, şirketimin verilerini inceleyerek bir iş planı hazırlıyor. Bu iş planı 5 yıllık uzun vadeli bir bütçe çalışması gibi olabiliyor ve şirketin stratejik olarak yönetim kurulu yöneticilerinin onay vererek yapılabilir olduğunu görmeleri gerekiyor. Sonrasında da 5 yıllık uzun vadeli bütçe kullanılarak şirketin değeri belirleniyor.
Kurumsal Finansman Müdürü
Merges & Acquisitions biriminde çalışanlar alıcı ya da satıcı tarafa, bir işlemin başından sonuna kadar danışmanlık sağlarlar. Örneğin, satmak istediğim bir şirketim için Ernst & Young’a gelip bunu belirtiyorum. Siz de hem şirket içi hem de şirket dışı datalardan araştırarak Türkiye benzeri ülkelerde ilgili sektörde yatırım yapmak isteyen şirketlerin olup olmadığına bakıyorsunuz. Böylece sizin danışmanlık verdiğiniz şirketi, benim şirketimle ilgili kısa bir marketing tanıtım dokümanı hazırlıyor ve elediğiniz şirketlere benim şirketimin pazarlama dokümanını paylaşıyorsunuz. Sonrasında da içlerinden ilgilenen varsa sizinle iletişime geçiyorlar ve süreç böylece başlamış oluyor. Süreç başladıktan sonra da çeşitli bilgilerin paylaşılması, detaylı analizlerin yapılması ve hisse satış sözleşmesinin imzalanmasına giden bir sürece kadar tüm koordinasyonu sizin aracılığınızla kendi şirketime aldığım danışmanlık sonucu sağlamış oluyorum.
Kurumsal Finansman Müdürü
Biz Kurumsal Finansman Departmanı’nda işe alımdan itibaren ilk 3 yıl boyunca yurtdışında gerçekleşen Tas1, Tas2 ve Tas3 adında 3 farklı eğitime gidiyoruz. Bu da bize Transaction Lifecycle’da bir işlemin gerçekleşmesindeki tüm süreçlerde nelere dikkat edileceğini gösteriyor. Örneğin, ben Kurumsal Finansman’da Valuation Business Modeling’te çalışıyorum ama Transaction Support’ta çalışan arkadaşlarımın neler yaptığını ve kendi içimizde ne yaptığımızı anlatan eğitimler de oluyor. Buna da yılda 1 kez olmak üzere 3 defa gidiliyor, ortalama 3 gün sürüyor ve genelde yurtdışında yapılıyor.
Kurumsal Finansman Müdürü
Yurtdışı projelerde çok çalışıyoruz çünkü bazen bize yurtdışı ofislerinden iş geliyor bazen de Türkiye’deki bir işlem için yurtdışından destek alabiliyoruz. Bu yüzden yurtdışında müşterilerle ve EY içindeki yurtdışı ofislerle çalışıyoruz. Bu yüzden çalıştığımız projelerin büyük çoğunluğunun yurtdışı ayağının olduğunu söyleyebilirim.

Sorular