Kasım Korun
İnsan Kaynakları Direktörü
2015 yılından beri Perfetti Van Melle şirketinde çalışıyor.
İnsan Kaynakları Direktörü özellikle Perfetti Van Melle’de bir iş ortağı olarak hareket eder. Çünkü bütün insan kaynakları yapımız, insan kaynakları iş ortağı olarak hareket etmek üzerine kurulu. Dolayısıyla İnsan Kaynakları Direktörü’nün de temel amaçlarından bir tanesi şirketin İK iş ortağı olmak. “İK iş ortağı ne yapar?” diye baktığınızda; şirketin stratejileriyle insan kaynakları stratejilerini uyumlu hale getirir ve buradan insan kaynakları stratejilerinin belirlenmesini sağlar. Daha sonra bu insan kaynakları stratejilerinin şirkette uygulanmasında kolaylaştırıcı rol oynar. Bu stratejilerin içerisinde neler vardır? Tabi ki bunlar günlük insan kaynakları operasyonlarının yanı sıra, şirketimize getireceğimiz yenilikler ve şirketimizin rekabette öne geçmesi için ortaya koyacağımız insan kaynakları uygulamalarıdır. Dolayısıyla biz burada İnsan Kaynakları Direktörü’nün temel görevini bu şekilde tanımlıyoruz.

Diğer Cevapları

Perfetti Van Melle’yi biz de çalışanlarımız da bir gelişim mutfağı olarak görüyoruz. Dünyaya hem ürünlerimizi, hem de yeteneklerimizi ihraç ediyoruz. Career Kitchen da bu stratejimizin bir parçası. Career Kitchen kapsamında üniversitelere gidiyoruz. Üniversitelerde kendimizi anlattıktan sonra belli başvurular alıyoruz. Bu başvurular neticesinde de çalışmak istediğimiz, hem kişinin hem bizim çalışmayı uygun gördüğümüz yeteneklerle staj programına başlayıp, bu programla Perfetti’de uzun vadeli iş birlikleri kurmayı amaçlıyoruz. Geçen yıl başladık ve belli oranda üniversite öğrencisine staj imkanı sağladık. Bazı arkadaşlarımıza iş imkanı sağladık. Her iki taraf için de etkili bir program oluyor. Bu program sayesinde bizle başlayan arkadaşlar Perfetti kültürünü çok iyi tanıyarak bu işe girmiş oluyorlar. Bu şekilde girdikleri için de hızlı bir şekilde adapte olup, hızlı bir şekilde sonuç getiriyorlar. Geçen yıl bu programdan çok memnun kaldığımız için bu yıl da geliştirerek programa devam ediyoruz.
Üretimden finansına, insan kaynaklarından pazarlamasına, satışına tüm departmanları bir arada görebileceği, oldukça etkin ve verimli bir ortama girmiş oluyor. Hakikaten tüm departmanları çok hızlı bir şekilde tanıma imkanı sağlıyor bu program. Tanıdıktan sonra da kişi gerçekten nerede kariyer yapmak istiyorsa, tutku duyduğu yer neresiyse buna çok daha hızlı karar verip sevdiği işte ve sevdiği şirkette tanışmak için bir fırsat yakalamış oluyor.
Perfetti Van Melle’nin kültürünü ilk olarak “insana güven” olarak değerlendirebilirim. Burada biz işi aldığımız kişilere güveniyoruz, inisiyatifler veriyoruz, sorumluluk veriyoruz. Kişinin yetkinlikleri bizim için çok önemli. Yaşı, nerelerde ne oranda çalıştığından çok; gerçekten aldığı sorumluluğu ne kadar iyi yerine getirebileceği bu bizim için çok önemli. Dolaysıyla temel taşlarımızdan bir tanesi güven. İkincisi pozitif yaklaşım. Çünkü en zor anlarda bile şirket olarak sağ duyu ve pozitif havayı bozmamaya çalışıyoruz. Üretkenliğin bu havada oluşacağının farkındayız. Üçüncüsü ise takımdaşlık; insanların birbiriyle yardımlaşarak hedeflere gidebilme becerisi. Kültürümüzdeki özellikle bu üç konuya çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bir başka etken ise birbirimize olan saygımız. Gerçekten burada çalışan herkes birbirine çok ciddi oranda saygı gösteriyor.
Perfetti Van Melle Türkiye olarak yurt dışında çalışan birçok çalışanımız var. Bu kişiler uzman olarak da gidebiliyorlar, yönetici olarak da. Perfetti Van Melle Türkiye’de yetişmiş ve şu anda expat olarak çalışan birçok üst düzey yönetici de var. Bakarsanız hemen hemen her bir departmanımızdan burada çalışmış kişiler yurt dışındaki belli rollerde çalışıyorlar. Yurt dışında çalışan Türk İK direktörümüz de var. Perfetti Van Melle Türkiye’de yetişmiş ve burada üst düzey yöneticilikler yapmış Amerika kıtasına bakan başkan yardımcımız da var. Dolayısıyla Perfetti Van Melle Türkiye, Perfetti Van Melle için yetenek üreten de bir şirket.
Perfetti Van Melle Türkiye’nin global olarak Perfetti Van Melle içerisindeki yeri özellikle burasının bir sakız üretim üssü olması. Buradan 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Perfetti Van Melle global için de Türkiye üretimi oldukça esnek ve değişimlere hızlı cevap verebilen bir üretim ortamı. Dolayısıyla da üretim açısından oldukça kritik bir öneme sahibiz. Aynı zamanda Perfetti Van Melle ülkeleri arasında sektöründe birçok alanda lider olan bir şirketiz.
Sabah geldikten sonra öncelikle acil cevaplamam gereken bir mailin olup olmadığına bakıyorum. Daha sonra tabi ki her zaman günlük bir yapacağımız işler listesi oluyor. Ona göz atıyorum. Daha sonrasında da ekip arkadaşlarıyla beraber projelerimizin üzerine odaklı bir şekilde çalışıyoruz. Günlük operasyonel karşılıklı tartışmamız, beyin fırtınası yapmamız gereken birtakım işleri varsa onları karşılıklı konuşuyoruz. Hem üretim çalışanımız hem buradaki beyaz yakalı çalışanımıza yakın olmaya çalışıyoruz. Onlarla ilgili birtakım talepler varsa onları değerlendiriyoruz. Toplantılar oluyor. Tabi ki cross fonksiyonel ya da farklı departmanların bir arada yürüttüğü projeler oluyor. O projeler içerisinde yer alıyoruz. Yönetim ekibinin, birtakım aktivitelerinde netleştirmemiz gereken noktalar varsa onlar üzerinde çalışıyoruz.
İlk etapta aklıma gelen projeler eğitim ve gelişim projeleri. Özellikle eğitim ve gelişim yaklaşımımızı her ihtiyaca yönelik bir akademi çerçevesinde yürütmek. Yani bir eğitim verip ondan sonra belli bir süre geçtikten sonra “acaba başka ne eğitim veririz?” şeklinde bir yaklaşımdan çok, yetkinlik setlerimize göre akademiler oluşturuyoruz. Bu akademilerin başı sonu çok belli programlar. Akademilerle uzun soluklu eğitimler veriyoruz. Burada çok tanınmış üniversitelerle iş birliğimiz var. Dolayısıyla endüstri - üniversiteler işbirlerine çok inanıyoruz. Üniversitelerin de bu konuda bize endüstriyi çok iyi bilen eğitimcileriyle, danışmanlarıyla destekler verdiklerini görüyoruz. Baktığımızda bu akademilerin kurulması ve geliştirilmesini büyük bir proje olarak değerlendiriyoruz.
3 tane insan kaynakları iş ortağımız var. Bir insan kaynakları iş ortağımız satış ve pazarlamaya bakıyor. Bir diğeri üretimden sorumlu. Diğer iş ortağımız ise tedarik zinciri, finans ve bilgi işlemden sorumlu. Bu kişilere aynı zamanda İK uzmanları bağlı. Dolayısıyla o birimin tüm insan kaynakları uygulamaları bu kişiler tarafından yönetiliyor. Bu kişiler iş birimlerine çok yakın çalışıyorlar. İş birimlerinin ihtiyaçlarını, iş birimlerinin stratejilerini çok iyi biliyorlar. O stratejiler, o ihtiyaçlar doğrultusunda en etkili İK çözümlerini oluşturmaya çalışıyorlar. Personel ve idari işler birimimiz ise bütün insan kaynaklarının mevzuat, idari tarafı ve özlük işleri tarafını çok büyük operasyonel bir iş olarak yönetiyorlar. Onların da bu işi yaparken tüm prensibi yine bir iş ortağı şeklinde hareket etmek, çalışanların ve departmanların talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda politikalarını oluşturmak.
Perfetti Van Melle’de özellikle ne yapmak istediğini bilen adayları işe almayı tercih ediyoruz. Çünkü bu kararı net bir şekilde vermiş adaylar çok hızlı bir şekilde ilerliyor ve şirket ihtiyaçlarına çok hızlı bir şekilde cevap veriyor. Onun dışında bizim belli şirket yetkinliklerimiz var. Bu yetkinlikler çerçevesinde bakıyoruz kişilere. Bu yetkinlikleri karşılayan kişileri işe almaya çalışıyoruz. Onun dışında bir de şirket kültürümüze uygunluk önemli. Çünkü burada gerçekten çok uyumlu bir yapımız var. Çok pozitif ve ılıman bir iklimimiz var. Dolayısıyla bünyemize, bu iklime uyabilecek ve bu iklime katkı sağlayabilecek adayları kazandırmak istiyoruz. Çünkü şirketlerde birçok stratejik değişiklik yapılabilir ama kültürü değiştirmek çok kolay olmuyor. Kültürün bozulmasında da şirketler çok ciddi zararlara uğrayabiliyor. Dolayısıyla kültürel uyumluluk bizim için ön sıralarda. Adayların bizim kültürümüze uygunluğuna mutlaka bakıyoruz.
İlk göz önünde bulundurduğumuz şey şirket yetkinliklerimiz. Dolayısıyla çalışanlarımızı şirket yetkinliklerine göre ne oranda geliştirmemiz gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Bunun için yetenek yönetim sistemimizi ve performans değerlendirme sistemimizi kullanıyoruz. Ayrıca çalışanlarımıza focus gruplar yapıp onların ihtiyaçlarını ve nasıl bir eğitim programına katılmak istediklerini öğreniyoruz. Daha sonra bu ihtiyaçlarla beraber çalışacağımız partnerlerimizi belirliyoruz ve partnerlerimizi elde ettiğimiz ihtiyaçlar çerçevesinde brieflerimizi verip yaşayarak ve eğlenerek öğrenme metotlarına uygun şekilde eğitimler planlamaya çalışıyoruz. Buna ek olarak biz farklı çalışan seviyelerine farklı programlar oluşturuyoruz. Örneğin yönetim seviyesi daha liderlik ağırlıklı programlarla ilerlerken, uzman seviyesinde daha çok davranışları anlama, kendini keşfetme, davranış tarzlarını öğrenme gibi temel kişisel gelişim eğitimlerine odaklanıyoruz.
İnsan Kaynakları alanında çalışmanın zor yanlarından bir tanesi insan kaynakları olarak uzun vadeli stratejiler üzerinde de çalışıyor olmanız. Zaman zaman uzun vadeli stratejiler üzerinde çalışmak kısa vadede sonuçlar getirmediği için zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Sabırsızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Fakat bu sabrı gösterdiğiniz ve stratejiyi gerçekleştirmek için aktivitelerinize odaklı bir şekilde gittiğinizde yaşadığınız kültür değişimi, bu zorlukların yorgunluğunu sizden alıp götürüyor.
İnsan Kaynakları Direktörü olarak bu rolün güzel taraflarından bir tanesi her gününüzün diğerine çok benzemiyor olabilmesi. Baktığınızda bazı günler yoğun mülakatlarla geçebiliyor oluyor. Bazı günlerimiz strateji toplantıları, yönetim kurulu toplantılarıyla geçiyor. Bazı günlerimiz dışarıdaki iş ortaklarımızla birtakım insan kaynakları aktivitelerinin planlanması ve hayata geçirilmesi üzerine toplantılarda geçiyor. Bazı günlerimiz üniversitelerde geçiyor. Orada kendimizi anlatıyoruz, sunumlar yapıyoruz. Dolayısıyla açıkçası İnsan Kaynakları Direktörlüğünün güzel taraflarından biri, her günün birbirine çok benzememesi. Evet, yakın işler yaptığımız günler oluyor ama çok farklı alanlarda çok farklı işler de yapabiliyoruz.
Perfetti Van Melle’nin çekici yanlarından bir tanesi takımdaşlık bana sorarsanız. Burada gerçekten büyük bir aile havası var. Bu aile havası herkesin çok hızlı bir şekilde kendini geliştirmesine imkan sağlıyor. İnsanlar birbirlerine gerçekten çok yakın şekilde hareket ediyorlar ve çalışanlarımız arasında çok ciddi dostluklar var. Biz de bu yapıyı korumak ve iyileştirmek üzerine hareket ediyoruz. Bu iklimi tutmak ve geliştirmek üzerine hareket ediyoruz. Onun dışında burası açıkçası Perfetti Van Melle’nin de bir üssü, bir merkezi ve buradan dünyanın çeşitli Perfetti Van Melle ülkelerine hem ürün ihraç ediyoruz hem yetenek ihraç ediyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj ve bu misyona sahip olduğumuzun bilinciyle de çok çeşitli gelişim programlarına sahibiz. Eğitim, gelişim, koçluk programlarına sahibiz. Dolayısıyla bu yüzden de biz burayı hem çok güçlü bir şirket olarak görüyoruz hem de iş öğrenmek, kendini geliştirmek için bir mutfak olarak görüyoruz. Bana sorarsanız cazip tarafları; her gün işe çok keyifli motive bir şekilde gelebileceğiniz oldukça ılıman, oldukça pozitif bir iklime sahip olmamız.

Benzer Kişiler

Assistant Brand Manager
Supply Chain Vice President
Human Resources Director
Finance Business Partner
Home and Personal Care Vice President
Laundry Regional Category Vice President
Customer Development Vice President
Global Account Director, Unilever Food Solutions