Sosyoloji
38 öğrenci ve mezun anlattı.

Bölüm Anlatımları

yazdık okuyoruz . ayrıca bana göre olmadığı kesin :)
insanların nasıl yönlendirilmesini merak eden toplumlar arasında aslında farklılıklar ve benzerlikleri anlamaya çalışan gezerek öğrenmeyi tercih eden ve insanlarla sıkı ilişkiler içine girip herkesle ama herkesle iletişim kurabilecek insanların seçebileceği harika bir alan
Tüm cevapları (8) görmek için tıklayın.
Sosyoloji bölümü gelişen bir bilim dalı ve gün geçtikçe talebin arttığı bir bölümdür.Bu bölümün amacı, metodolojik ve çeşitli alanlarda araştırma yapabilecek mezunlar kazandırmasıdır.Sosyoloji bölümünün araştırmaları arasında toplumsal hareketler ve göç araştırmaları yer alır.Mezunlar basın ve medya kuruluşlarında, araştırma şirketlerinde, düşünce kuruluşlarında, sanayi ve ticaret işletmelerinde, yerel yönetimlerde, şirketlerin araştırma-geliştirme, halkla ilişkiler ve insan kaynakları bölümlerinde çalışabilirler.Ayrıca,mezunlar gerekli pedagojik formasyon eğitimi aldıklarında,felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilirler.
Sosyoloji bölümü 1960larda, post ikinci dünya savaşı döneminde artan sosyal değişimi anlama ve planlama meyiliyle popülarite kazandı. Günümüzde ise popularitesini antropoloji ve şehir sosyolojisi alanlarına bırakmıştır. Sosyoloji düşünülenin aksine psikolojiden çok ekonomiye ve istatistiğe yakındır. Matematiksel verilerin yorumlanması ve anlamlandırılması için olmazsa olmaz bir bölüm. Ne var ki, ülkemizde genellikle oldukça sözel bir lisans eğitimi veriliyor. Bu da daha çok bir genel kültür alanı olarak algılanmasına sebep oluyor. Sosyal bilimci olmak isteyen herhangi birisinin ana bölümünün sosyoloji olması oldukça uygundur.
Tüm cevapları (29) görmek için tıklayın.
İş imkanları tamamen kişiye bağlıdır. Akademisyenlik, gazetecilik, uluslarası ilişkiler çalışan kurumlar, istatistik kurumları, danışmanlık şirketleri ve devletin çeşitli kurumlarında çalışılır. Örneğim, eğer sosyoloji doktoranız da varsa uluslararası bir istatistik kurumunda çalışabilirsiniz. Sosyoloji, politika ve felsefe ile beraber Amerika'da hukuk eğitimi için sık tercih edilen bir lisanstır. Okuduğum bölümden mezun olup bankacı olmuş ve olacak arkadaşlarım olmuştur. Psikoloji yüksek lisansı yapıp terapist olmak isteyen de çoktur. Fakat kişi kendisini geliştirmezse, sözgelimi yabancı dil, biraz istatistik, genel kültür, veya en azından yönelmek istenen alanda bir staja sahip olmadan iş bulmak kesinlikle mümkün değildir. İronik bir şekilde, bu sadece sosyoloji için değil iş imkanı garantili görülen pek çok başka bölüm için de geçerlidir.
Sosyoloji Bölümünü başarılı bir biçimde bitirenler Sosyolog ünvanı alırlar. Sosyologlar, Devlet Planlama Teşkilatı, Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları ile özel sektör kurum ve kuruluşlarının ilgili birimlerinde ve yayın kuruluşlarında çalışabilmektedirler. Sosyologlar, eğitimleri süresince edindikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, herhangi bir işsizlik durumunda halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki araştırma çalışmalarına yönlendirebilirler. Ayrıca insan kaynakları faaliyetleri ile de ilgilenirler. Türkiye gibi çok hızlı bir toplumsal değişme ve gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması ve yapılan hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi için, sosyologların çalışmalarına gereksinim olduğu anlaşılmıştır. Bu gereksinim çerçevesinde, çok yönlü mesleki gelişmelerin söz konusu olacağı ve ayrıca, verilerin istatistiksel olarak düzenlenmesinde bilgisayar kullanımının yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan/ açılacak olan Ortaöğretim alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayan sosyoloji mezunları Felsefe, Öğretmenlik meslek Bilgisi Dersleri alanlarında öğretmenlik yapabilirler.
Bunun dışında alanında uzaman olmak isteyenler yüksek lisans ve doktora programları sonrası Üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.
Tüm cevapları (21) görmek için tıklayın.

Video Anlatımlar

İnsan Kaynakları Grup Müdürü