Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
2 öğrenci ve mezun anlattı.