Elektrik Mühendisliği
26 öğrenci ve mezun anlattı.

Bölüm Anlatımları

Özel ilgi gerektiren bölümlerden biridir. Soyut olarak konulara hakim olmak zordur ve bolca vardır.
Tüm cevapları (1) görmek için tıklayın.
Ben tercihimi özellikle Elektrik'ten değil, İTÜ'den ve mühendislikten yana yaptım. Ama Elektrik, Elektronik-Haberleşme ve Kontrol-Bilgisayar Mühendislikleri aynı fakültede olduğu için, ve en seçme öğrencilerin ve hocaların bu fakültede olduğunu düşündüğümden, kantininden fotokopicisine, 'yüksek zeka enerjisi' üreten bir ortamda bulunmanın faydasını öğrencilik hayatım boyunca gördüm. Elektronikten ve Bilgisayar Mühendisliği'nden de dersler aldım.
Ülkemizde Elektrik Mühendisliği programı 4 üniversitede bulunmaktadır(İTÜ,YTÜ,Kocaeli,Afyon).
Geri kalan Elektrik-Elektronik Mühendsiliği programlarında elektronik ağırlıklı eğitim verilmekte ve yalnızca birkaç üniversitede 3. ve 4. sınıf bölüm seçmeli dersleriyle elektrik ve güç sistemleri konularında eğitim alınabilmektedir.
Elektrik Mühendisliği eğitiminin bu kadar az sayıda üniversitede verilmesine rağmen; güç, yüksek gerilim, elektrik makineleri, inşaat elektriği, elektrik iletimi-dağıtımı ve üretimi konularında söz sahibi ve en önemlisi imza yetkisine sahip mühendisler Elektrik Mühendisleridir.
Sonuç olarak, nispeten az sayıda mezun olmasına rağmen endüstrinin her alanında aranan mühendisler olmak, Elektrik Mühendisleri için büyük bir avantajdır.
Tüm cevapları (11) görmek için tıklayın.
Elektrik Mühendisleri ;
elektrik makineleri(motorlar,trafolar,generatörler vb.)
elektrikli ulaşım araçları
elektrik üretimi
elektrik iletimi
elektrik dağıtımı
endüstriyel otomasyon
güç elektroniği
kablo üretimi
aydınlatma
taahhüt
ve benzeri birçok alanda çalışma imkanına sahiptir.
ayrıca 1kV ve üzeri yüksek gerilim tesislerinde yalnızca elektrik mühendislerinin çalışma ve imza yetkisi sahibi olması, bölümün mezunları için büyük bir avantajdır.
Elektrik enerjisi üreten termik, nükleer ve hidroelektrik santralların yapımı, çalıştırılması ve bakımını yapar,
- Elektriğin, üretildiği noktadan tüketileceği noktalara kadar, dağıtımında kullanılacak direklerin ve kabloların tasarımının ve hesaplarının yapılması ve dağıtımının gerçekleştirilmesi işlerini yapar,
- Elektrik enerjisi tüketen tesislerin (ev, fabrika, büro, park vb.) projesinin, montajının yapılması ve işletilmesi çalışmaları yapar,
- Bu işler için gerekli işgücü ve maliyetin hesaplar,
- Elektrik sistemlerinin verimini artırmak için araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütür.
Tüm cevapları (7) görmek için tıklayın.

Video Anlatımlar

Mühendislik bölümünü seçmemin nedeni babamın Makine Mühendisi olmasıydı. Onun baktığı şeyin nasıl çalıştığını merak eden bir bakış açısına sahip olması sayesinde ben de Mühendislik eğitimi almak istedim ve bu bölümü çok isteyerek okudum.
Ben Avusturya Lisesi mezunuyum. Orada çok zor ve disiplinli bir eğitim aldım. Üniversitede de Elektrik Mühendisliği okudum. Bu da çok teknik bazlı ve yoğun bir eğitimdi. Sonrasında Siemens'te çalışmaya başladım. Böylece kendimi çok fazla Mühendis hissettim. Pazarlama, Finans ve Ekonomi konularında kendimi geliştirmem gerekiyordu. O sırada kardeşim Sabancı Üniversitesi'nde Mekatronik Mühendisliği okuyordu. Bu yüzden Sabancı Üniversitesi'nin gelişime açık ve dünya standartlarında bir üniversite olduğunu biliyordum. Dolayısıyla Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA'e başladım ve 2 yıl önce bitirdim. Böylece ne istediğimi ve nelerden hoşlandığımı anlamam için bana çok faydası oldu.
Project Manager
Küçükken bana oyuncak aldıklarında önce bozardım. Daha sonra tornavidayla tamir etmeye çalışırdım. Oyuncaklarımla oynadığım süre 10 dakikaysa 3 gün de tamir etmek için uğraşırdım. Genlerimde o günlerden gelen bir Mühendislik isteği vardı. Daha sonra araştırdığımda Elektrik Mühendisliği bölümünün Türkiye’deki iş alanının çok geniş olduğunu fark ettim. Yıldız Teknik Üniversitesi’ni seçmemin nedeni, İstanbul’da ikamet etmemdi. İstanbul dışında da okumak istemediğim için Yıldız Teknik Üniversitesi’ni tercih ettim.
Bebek Bezi Departmanı Hat Lideri
Bir veriyi yorumlamayı veya verilerden bir sonuç çıkarmayı, olaylara farklı bir bakış açısı getirmeyi ve kriz yönetimini kazandırdı diyebilirim.
Bebek Bezi Departmanı Hat Lideri
Bence günümüzde her işi yaparlar. Çünkü ben daha önce yarı zamanlı olarak bir bankada çalıştım, yarı zamanlı olarak bir tütün şirketinde Satış Departmanı’nda çalıştım. Şu anda da FMCG sektöründe Üretim Departmanı’nda çalışıyorum. Arkadaşlarım kendi şirketlerini kurdu. Yazılımcı veya pazarlamacı olan arkadaşlarım da var. Dolayısıyla günümüzde Mühendislik, sadece bir düşünce yapısı veriyor ve insanlar o düşünce yapısını kullanarak her alanda bir iş sahibi olabiliyor.
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
Bir iş hakkında karar verirken prensip bazlı karar veriyorsunuz ama doğru prensipleri belirleyebilmek için o konuya dair fikir sahibi olmanız lazım. Fikir için bilgi gerekiyor, bilgi için de veri gerekiyor. Dolayısıyla veri bazlı karar alma süreçlerine dair beceriyi elde edebilmek gerekiyor. Bu anlamda da baktığımızda, Mühendislik bölümünü okumuş olmanın ya da bir dönem üniversite sıralarında dirsek çürütmenin katkısı epey fazla oluyor ve veriyle daha analitik düşünmeyi sağlıyor.
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
Bugün Türkiye'de Elektrik Mühendisleri en fazla hangi alanda, ne iş yapıyor diye soracak olursanız; piyasaya geriye dönüp baktığımızda sanayi inkılabından bu yana toprak, zaman içinde kendini otomatik üretim sağlayan fabrikaların kurulmasına bıraktı. Artık bugün asıl patronlar fabrikalar değil. Asıl patronlar tüketiciler ve müşteriler. Onlar ne isterse fabrikalar kendini ona yöneltmeye çalışıyor. Bunun için de fabrikalarda bu işlerin daha otomatik ve hızlı yapılabilmesi gerekiyor. Bu da otomasyonun hayatımıza girmesinin bir sebebidir. Bugün Elektrik Mühendisleri temelde otomasyon adını verdiğimiz işleri insan eliyle değil de makinalar üzerinden otomatik ve tekrarlanabilir halde yapılmasına ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda da otomasyon Elektrik Mühendislerinin en fazla iş yaptığı alanlardan biridir.
Bebek Bezi Operasyonları Departman Müdürü
Temelde bana sadece olaylara sebep-sonuç ilişkisiyle değil, daha holistik bakabilme ve holistik bakışın altında da gerekli noktalarda analize doğru çekebilen bir düşünce mekanizması geliştirmesinde çok büyük katkıları oldu diyebilirim. Sabancı Üniversitesi bu anlamda sektör ve insan profili gibi sürekli değişen faktörlere en hızlı ve efektif şekilde ayak uydurabilen bir üniversiteydi. Bu anlamda Üretim alanında çalışacağım bir kariyeri o zamanlar belki bu kadar öngörmüyordum ama çok güzel bir zemin hazırladı diyebilirim.