Çevre Mühendisliği
11 öğrenci ve mezun anlattı.

Bölüm Anlatımları

Mühendislik okumak isteyen ama sadece hesap işleriyle değil laboratuvarla da içiçe olmak isteyenlere göre bir bölümdür. Aktif olmayı gerektirir, kimya ve biyoloji sevmeyi gerektirir.
Çevre mühendisi olmak isteyenlerin; Fen bilimlerine, özellikle kimya ve biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, Araştırmaya meraklı, Dikkatli ve titiz bir gözlemci, Gözlem verilerini bütünleştirebilen, İşbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.
Tüm cevapları (2) görmek için tıklayın.
Yeni ve gelişen bir bölüm. İş imkanları oldukça geniş. Kimya'yı da seviyorsanız tamamdır
Bütün bir yazı küresel ısınma, iklim değişikliği, orman yangınları, susuzluk gibi konuları bizatihi hayatımızın içinde yaşayarak, konuşarak, tartışarak geçirdik. Bir musibet bin nasihatten evladır, sözünü doğru çıkarırcasına şimdiye kadar sadece belli çevreler tarafından konuşulan ve geniş kitlelere yayılmayı başaramayan bu konular, etkileri herkes tarafından görüldüğünde bir anda halkın her kesiminin gündemine girmiş ve hak ettiği önemi görmeye başlamıştır.

Tüm bu konuların ne denli önemli olduğu halk tarafından da yavaş yavaş anlaşılmaya başlandıkça gerekli tedbirlerin alınması, etkilerin giderilmesi için neler yapılması gerektiği konuşulmaya başlanmış ve bu noktada işte neden Çevre Mühendisliği sorusuna çok güzel cevap verme fırsatı doğmuştur.

Dünyanın bu denli tahrip edildiği bir zamanda günü birlik yaşamanın ne denli sonuçlar doğurduğunu artık hayatımızda birebir görmekteyiz. Zaten Çevre Mühendisliğinin çıkış noktasına bakıldığında bu gidişatın önemli bir etkisinin olduğu görülür. İnsan ve faaliyetleri sonucu çıkan atıklar, plansız endüstrileşme ve kaynak kullanımı beraberinde çevre kirliliğini getirmiş ve bunun önüne geçilmesi için sürdürülebilir kalkınma, kaynakların planlanması ve arıtma teknolojileri üzerine çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucu Çevre Mühendisliği formasyonu şekillenmeye başlanmıştır.

Bugün artık Çevre Mühendisleri hava, su ve toprak gibi tüm çevresel ortamların korunması, kirlilik arıtımı, atık yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, kaynakların kullanımı, yenilenebilir enerji üretimi ve yönetim sistemleri üzerine çalışmalarına devam etmektedirler. Modern dünyanın gelişmesiyle de çalışma alanları her geçen gün artmaktadır. Bu noktada Çevre Mühendisliği mesleğinin her geçen gün önemi artan bir meslek dalı olduğunu söylemek gerçek dışı olmaz.
Tüm cevapları (7) görmek için tıklayın.
Su arıtım tesislerinde, fabrikalarda, inşaat firmalarında, bakanlıklarda çalışma imkanı vardır
Çevre danışmanlık firmalarında, belediyelerde, kalite kontrol birimlerinde çalışabilir. Çed danışmanlığı yapabilir, fabrikalara çevre danışmanlığı yapıp atıkların yönlendirilmesini sağlar.
Tüm cevapları (5) görmek için tıklayın.